SCP Vakfı Hakkında

Bugünkü durumunda olan insanlık, yaklaşık çeyrek milyon yılın ancak son 4.000 yılı bir önem teşkil etti.

Peki, yaklaşık 250.000 yıldır ne yaptık? Anlayamadığımız şeylere karşı olan korkularımızla mağaraların ve ufak ateşlerin etrafında toplandık. Bu güneşin neden doğduğunu açıklamaktan çok daha öteydi, insan başlı devasa kuşların ve kayaların canlılığı oluşturmasının gizemiydi. Böylece onlara 'tanrılar' ve 'şeytanlar' dedik, bizi esirgemeleri için onlara yalvardık ve kurtuluşumuz için ibadet ettik.

Zamanla onların sayısı azaldı ve bizimkisi yükseldi. Korkacak daha az şey olduğunda dünya daha anlamlı bir yer haline geliyordu, ancak açıklanmamış olgular asla gerçekten yok olmaz, sanki evrenin absürt ve imkansız olanı istiyor olmasını gösterir gibi.

İnsanoğlu korku içinde saklanmaya geri dönmemelidir. Başka kimse bizi koruyamaz, ve kendimiz için ayağa kalkmamız gerekiyor.

İnsanlığın geri kalanı ışığın altında hayatını sürdürürken, karanlıkta durmamız gerekiyor, savaşmak için, zaptetmek için, ve onu halkın gözünden uzakta tutmak için. Böylece diğerleri akla yatkın ve normal bir dünyada yaşayabilecek.
scp-logo-signature.png
Güvence altına alıyoruz. Muhafaza ediyoruz. Koruyoruz.

— Yönetici


Görev Bildirisi

Gizli ve dünya çapında faaliyet gösteren Vakıf, yargı yetkisinin ötesinde faaliyet göstermektedir. Her büyük ulusal hükümet tarafından anormal nesneler, varlıklar ve fenomenleri zapt etme göreviyle yetkilendirilmiş ve bu görev kendisine emanet edilmiştir.

Vakıf normalliği korumak için faaliyet gösterir, böylece dünya çapındaki sivil nüfus korku, güvensizlik veya kişisel inançlarına dair herhangi bir şüphe içinde olmadan yaşayabilir ve gündelik hayatına, dünyadışı, boyutlararası veya normaldışı etkilerin altında olmayan bağımsızlığına devam edebilir.

Misyonumuz üç aşamalıdır:

Güvence Altına Al

Vakıf, kapsamlı gözlem ve gözetim yoluyla ve en erken fırsatta bu tür anomalileri engellemek için harekete geçerek sivil veya rakip kuruluşların eline geçmesini önlemek amacıyla anomalileri güvence altına alır.

Muhafaza Et

Vakıf, etkilerinin yayılmasını önlemek amacıyla bu tür anomalileri yeniden konumlandırarak, gizleyerek veya fişini çekerek, veya bilginin halka yayılmasını baskılayarak veya önleyerek onları muhafaza eder.

Koru

Vakıf, ya tamamen anlaşılana ya da bilim teorileri özelliklerine ve davranışlarına göre geliştirilebilir hale gelene kadar insanları bu gibi anormalliklerin ve anomalilerin etkisinden korur. Vakıf, aynı zamanda muhafaza edilmek için çok tehlikeli olduğu tespit edilirse anomalileri son çare olarak etkisizleştirebilir veya yok edebilir.

Vakıf Operasyonları

Vakfın örtülü ve gizli faaliyetleri birincil görevlerimizin peşinde koşularak dünya çapında üstlenilmektedir.

Özel Saklama Prosedürleri

Vakıf, genellikle "SCP'ler" olarak adlandırılan, Özel Saklama Prosedürleri gerektiren anormalliklere ilişkin kapsamlı bir bilgi veritabanı tutar. Birincil Vakıf veritabanı bir barındırma ihlalinde veya başka bir olayda güvenli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak veya yeniden saptama için bu gibi anormallikler ve acil durum prosedürlerinin özetlerini içerir.

Anomaliler bir cisim, varlık, konum veya serbest biçimde bir fenomen gibi birçok formda olabilir. Bu anomaliler çeşitli Nesne Sınıfları'ndan biriyle kategorize edilir ve Vakfın sayısız Güvenli Tesis'lerinden birinde barındırılır, ya da yeniden konumlandırma olanaksız olarak görülüyorsa bulunduğu yerde muhafaza edilir.

Operasyonel Güvenlik

Vakıf, en üst düzey gizlilik ile çalışır. Tüm Vakıf personeli, bilginin bilinmesi ve bölümlendirilmesinin yanı sıra Güvenlik İzin Düzeyleri'ne uymalıdır. Vakıf'ın güvenlik protokollerini ihlal eden personel tespit edilecek, gözaltına alınacak ve disiplin işlemlerine tabi tutulacaktır.

Rakip Kuruluşlar ve Çıkar Grupları

Anomalilerle etkileşim kurma veya anomalileri kullanma konusunda bilgi birikimi ve yeteneği olan tek organizasyon Vakıf değildir. Bu Çıkar Grupları'ndan bazıları benzer hedeflere sahiptir ve küresel güvenlik konularında bizimle işbirliği yapabilirken, birçoğu da çok daha fırsatçı ve kâr amaçlı olup, anomalileri kendi amaçlarına uyarlamaya ya da kullanmaya çalışmaktadır. Vakıf personeli bu gruplardan kişilere daima şüpheyle yaklaşmaya yönlendirilir, ve Vakıf liderliğinin önceden açık izni olmaksızın bu gruplarla işbirliği fesih veya diğer disiplin işlemlerine neden olacaktır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License