Arşivlenen SCPler

Silinme Rehberi'nden:

Arşivlenmiş anlamına gelen -ARC, doğrudan silinmiş veya arşivlenmiş SCPler için kullanılır. Arşivlenen SCPlerin sonuna -ARC eklenir. Bir sayfanın doğrudan silinmesi yerine arşivlenmesi için birden fazla sebep vardır. En yaygın sebebi ise bu SCP'nin eski olması ve hikayelerde geçmesi. Dolayısıyla bu metni silmek göndermesi yapılan SCP'nin yok olması ve bir boşluk yaratmasına yol açar. Ya da ekibimiz ana listeden çıkarmak istediği için de olabilir. Arşivlenme süreci de silinme süreci gibidir. Silinme oylamasının başlamasının ardından, metnin tamamen silinmesi yerine -ARC eki getirilme önerileriyle olur.

Sıradan üyeler bu sayfaya ekleme yapamaz veya kendi metinlerini isteklerine göre arşivleyemez. Daha fazla bilgi için lütfen ekibimize ulaşın.

Arşivlenen SCP Metinleri — Gönderme İçeren

Aşağıdaki SCPler hikayelerde bahsi geçtiğinden ve silinmesi halinde hikayelerin içeriğini kaybedeceğinden dolayı arşivlenmiştir.

Arşivlenen SCP Metinleri — Özel Sebepler

Aşağıdaki SCPler ekip tarafından çeşitli sebeplerden dolayı arşivlenmiştir. Metinlerin arşivlenme sebebini öğrenmek istiyorsanız (orijinial - İngilizce) sayfaların tartışma bölümüne bakabilirsiniz.

Arşivlenen Hikayeler

Aşağıdaki hikayeler ekip tarafından çeşitli sebeplerden dolayı arşivlenmiştir. Metinlerin arşivlenme sebebini öğrenmek istiyorsanız (orijinial - İngilizce) sayfaların tartışma bölümüne bakabilirsiniz.

Arşivlenen Rehber ve Yönetim Sayfaları

Aşağıdaki rehber niteliği taşıyan metinler güncel halleriyle değiştirildiği veya zamanı dolduğu için arşivlenmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License