Kaos İsyancıları
rating: +7+x
CI%20Main.png

SCP Vakfı 1924 yılında, yalnızca O5 Konseyi tarafından bilinen gizli bir görev gücü oluşturdu ve "İsyancılar" adını taktı. Takımın liderliği, operasyon ve kimliklerinin gizliliği ve O5 Konseyine sadakatleri ile bilinen MGG Alfa-1 operatörlerinden oluşturuldu. Takım, vakfın her alanından alınan araştırma güvenlik ve yakalama personeli ile desteklendi.

Vakfın ve anomali dünyasından haberdar olanların bildiği kadarıyla 'İsyancılar' birkaç anomali ve Araştırma görevlisi ile beraber kaçarak ortadan kaybolan isyankar bir gruptu. Gerçekte ise 'İsyancılar' takımı, görevleri gizlice etik olarak tartışmalı ve hoş karşılanmayacak şekillerde tamamlarken, vakfın itibarını temiz tutmak için O5 konseyi tarafından kurulmuştu. Yaklaşık yirmi dört yıl boyunca isyancı bir grup kisvesi altında O5 konseyinin amaçlarına ulaşmalarını sağladılar.

1948'de yine konsey tarafından planlanmış rutin bir operasyonun parçası olarak, takım Vakıf muhafazasından birkaç SCP ve başarısız Vakıf araştırmacılarını çeşitli güvenli yerlere taşıyacaktı. Fakat aynı gün, Vakıf tesislerine planlanmamış başka birçok baskın daha düzenlendi. 'İsyancılar', askeri ve araştırma potansiyeli olarak büyük öneme sahip bir çok SCP nesnesini ele geçirdi ve vakıf personeline ciddi kayıplar verdirdi. Böylelikle vakfın en büyük yalanı gerçek olmuş oldu. Gizli ekip gerçekten kontrolden çıkmıştı. Vakıf şimdi kendisini yeni bir isimle adlandıran, yeni bir tehditle karşı karşıya kalmıştı. Kaos İsyancıları.

Konsey şaşkına döndü. MGG Alfa-1 operatörlerinin sahtekarlığı hatta en ufak bir sadakatsizlik örneği daha önce hiç görülmemişti. 'Kaos İsyancıları'nın bu ihanetinin arkasındaki sebep hala bilinmiyor. İsyan eden eden operatifleri bulma, yakalama veya suikast girişimleri başarısız oldu. Bu bilgiler vakıf içinde sınırlandırıldı ve isyancılar 1924'te kontrolden çıkan takım olarak bilinmeye devam etti.

Günümüzde Kaos İsyanı, onu kuran vakıfla bazı benzerlikler taşımaktadır. Kaos İsyanı'nın Delta Komutanlığı, alt kademelere emirler veren gizemli bir birimdir. Gamma sınıfı araştırmacılar ve askeri komutanlar Delta Komutanlığı'nın emirlerini yerine getirerek gözetim yaparken, Beta sınıfı personel İsyancılar'ın sahadaki çalışmalarını yürütür. Genellikle anomaliler hakkında çok az bilgisi olan veya hiç bilgisi olmayan bireylerden işe alınan alfa sınıfı personel ise anomali dünyası dışında sefil bir hayat sürdürmekten başka alternatifleri olmayıp her işi kabul eden sayıca fazla ve harcanabilir işçilerdir.

İsyancılar, askeri ve ar-ge olmak üzere iki bölüme ayrılır. Her iki bölümdeki hücreler bağımsız olarak çalışır ve diğer hücrelerin eylemlerinden ve hedeflerinden habersizdir. Yeni gelenlerin üstlerinden aldıkları talimatları sorgusuz sualsiz yerine getirmeleri beklenir. Üstlendikleri her eylem Delta Komutanlığı tarafından düzenlenen büyük bir planın parçasıdır. Onlara statükonun anarşisine karşı büyük bir isyana katıldıkları söylenir. Vakfın kurduğu gerçekliğin tarihin en büyük yalanı olduğu, kendilerinin anomalileri kullanarak insanlığın her şeyin efendisi olduğu ütopik bir gelecek inşa edecekleri anlatılır.

Fakat kimse Kaos İsyancılarının gerçekten ne istediğini bilmemektedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License