Dr. Clef'in Önerisi

SCP-001 » Dr. Clef'in Önerisi

rating: +21+x
Melek.jpg

Tesis 0'daki izleme noktasından SCP-001'in bir fotoğrafı. Dört tane yanan "kanat" uzantısı, figürün yanında ve üstünde.

Nesne #: SCP-001

Obje Sınıfı: Öklid/Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-001'in doğası gereği, hiçbir saklama prosedürü gerekli değildir. SCP-001'in 7/24 izlenmesi, güvenli bir uzaklıkta (10 km+) önceden belirlenmiş bir konumda (Tesis 0) yapılmalıdır. Tesis 0'ın konumunu sadece şu anki SCP Yöneticisi ve tek İbrahimî inanca sahip olan Üstüngörü-seviyesi ajan (O5-14) bilmektedir ve SCP-001'i Tesis 0'daki monitörden izleme erişimine sahiptir. Bahsedilen Ajan SCP-001'in aktif hale gelmesi halinde her türlü önlemi alma yetkisine sahiptir, ve anında Yönetici ve diğer bütün Üstüngörü-seviyesi ajanları SCP-001'in davranışlarının değiştiği hakkında uyarmalıdır, bunun bir PATMOS XK-sınıfı dünyanın-sonu senaryosunun başlangıcı olabileceğini unutmamak gerekir.

SCP-001 herhangi bir şekilde aktif hale gelirse bütün personeller Acil Durum Emirleri'nin Patmos serisine uymalıdır. Bahsedilen personel, Acil Durum Emri Patmos'un algoritmalarını Tesis 0 içerisinde deşifre etmeli, ve sadece SCP-001 aktif hale geçerken SCP Vakfı ofislerine yayınlamalıdır. Acil Durum Prosedürü PATMOS içerisinde önemli rol/rollere sahip olan Vakıf Personellerinin aşağıdaki önlemleri alması önerilir:

  • Bir yada daha fazla İbrahimî inançla iyi bağlantılar sürdürmek.
  • Aşağıdakileri elde, hazır olarak bulundurmak: kutsal su, bir tespih, haç, seccade, ya da İbrahimî bir papaz, psikopoz veya üst kademeli bir din adamı tarafından kutsanmış başka dini semboller, İbrahimî yazıtlardan bir kopya (Tevrat, İncil, Kuran), ve taşınabilir halde standart acil durum malzemeleri (acil durum çantası).
  • Herhangi bir dini kıyamet senaryosunda, bütün canlı personeller İbrahimî olmayan ikincil bir dine inanmaya başlamalıdır. Sözü geçen ikinci yolda Acil Durum Prosedürü PATMOS'un bir kopyasını ve memetik ölüm ajanını elde bulundurmak, ve gerekli olduğu takdirde hazırda tutmak.
  • Muhtemel PATMOS XK sınıfı dünyanın-sonu senaryolarında yer alan diğer tüm SCPleri tanımak.

Açıklama: SCP-001 yaklaşık 320 metre boyunda, Dicle ve Fırat nehirlerinin kesiştiği yere yakın, açıklanamayan bir yerde bulunan insansı bir varlıktır. Aşağıdaki özellikler varlık hakkındaki bilinenlerdir:

  • Varlığın omzundan, arkasından, şakaklarından, bileklerinden parlak, kanat-benzeri uzantılar çıkmaktadır. Kesin bir rakam belirtilmemesine rağmen, çoğu gözlemciler kanat sayısının iki (2) ve yüz sekiz (108) arasında olduğunu belirtmiştir; ortalama rakam dört (4) olarak belirtilmiştir.
  • Varlık bir silaha sahip. Bir kılıç, veya bir bıçak (SCP-001-2). Silah, spektografik analizlere göre, güneşten daha sıcak alevler çıkartıyor, ancak bu aşırı sıcaklıktan çevre etkilenmiyor. SCP-001'in 1 km yakınına yaklaşan herhangi bir varlık hemen silah tarafından vurulur ve varoluştan silinir. SCP-001'e karşı yapılmış herhangi bir saldırgan eylem, menzil ne olursa olsun saldırganın yok oluşuyla sonuçlanmıştır. (Bknz. Kaza Raporu: Hint Okyanusu Denizaltı Füze Deneyi, 26 Aralık, 2004)
  • SCP-001 iki eliyle SCP-001-2'yi önünde tutuyor ve başı eğik bir şekilde duruyor. Aslen Kurucu tarafından [VERİ GİZLENMİŞTİR] yıl önce bulunmasına rağmen, SCP-001 bu duruşunu bugüne kadar değiştirmemiştir.
  • SCP-001'e maruz kalan insanlar, kafalarında bir sesin onlara reddedilemeyen bir emir verdiğini bildirir. En yaygın emir "UNUT"tur, bu durumda özne SCP-001'den onunla etkileşime girdiğini hiçbir şekilde hatırlamadan uzaklaşır. Nadir durumlarda, başka emirler de verilmiştir: bunlardan en bilineni Kurucuya verilen emirdir ("HAZIRLAN"), bu emirle kendisi, [VERİ ÇIKARILMIŞTIR]'ı kurup insanlığın varlığına ciddi bir tehdit olan doğaüstü ve/ya da paranormal eserleri sınıflandırıp saklamıştır. Bu organizasyon şimdi bilinen SCP Vakfıdır.
  • Gözlemciler, SCP-001'in devasa boyutlarda bir kapının önünde durduğunu belirtmiştir. Uzaktan çekilen fotoğraflar doğal bir ağaçlık içinde SCP-001 ile aynı bileşime sahip varlıklar ve bilinmeyen bileşime sahip meyve ağaçları göstermiştir. Bu ağaçlığın ortasına yakın iki büyük meyve ağacı vardır: birisi normal bir elma ağacı gibi görünmektedir, diğeri ise [VERİ ÇIKARILMIŞTIR] olarak tanımlanan dünyada bilinmeyen bir meyve vermektedir.

Eski Babil yazıtlarında ve Ölü Deniz Yazmaları'yla bağlantılı olarak Kurucu, SCP-001'in önünde durduğu kapının [ÇIKARILMIŞTIR]'a açıldığı inancındadır. Bu durumda, SCP-001 olarak bilinen varlığın [ÇIKARILMIŞTIR] olabileceği sonucuna varılabilir.


Eklenti 001-a: Bknz. Deney: SCP-001-2'nin etkili öldürme menzili

1. DENEY A: 1 D-Sınıfı personel SCP-001'e yürüyerek yaklaşabildiği kadar yaklaşması talimatı verildi.
Sonuç: SCP-001 ile görsel temastan sonra, özneye "AYRIL" emri verildi. Özne anında varlığa sırtını döndü ve geri yürüdü. Deneyin devamı için emirler verilse de D-Sınıfı reddetti ve infaz edildi. D-Sınıfının infazından sonra, alakalı bütün araştırma görevlileri bilinmeyen bir güç tarafından yok edildi, büyük ihtimalle SCP-001-2 tarafından.

2. DENEY B: 1 uzaktan kumandalı keşif robotu SCP-001'e yerden yaklaşması için kullanıldı.
Sonuç: SCP-001'e 1 km yaklaşınca, keşif robotu yok edlildi, büyük ihtimalle SCP-001-2 tarafından. Diğer bütün uzaktan kumandalı denemeler aynı sonucu verdi.

3. DENEY C: 100 önceden programlanmış keşif robotu SCP-001'e farklı açılardan aynı anda yaklaştı.
Sonuç: Koordinasyon başarılı oldu ve 100 robot da aynı anda 1 km sınırını geçti; ancak 100 tanesi de aynı anda SCP-001-2 tarafından yok edildi. Tesis 0'daki görevli gözlemci SCP-001-2'nin "bütün yönlere aynı anda" saldırdığını belirtti. SCP-001, bu olay olurken yerini ve duruşunu korudu.

4. DENEY D: 3 km mesafeden bir kablo güdümlü füze atıldı.
Sonuç: SCP-001-2 1 km sınırını geçince füzeyi, aynı anda fırlatma rampasını ve bütün personelleri yok etti.

5. DENEY E: SCP nükleer denizaltısı "Notilus" tarafından Çoklu-Kıtalararası Balistik Füze ateşlendi.
Sonuç: Bknz. Kaza Raporu: Hint Okyanusu Denizaltı Füze Deneyi, 26 Aralık, 2004

6. DENEY F: SCP-076 ve Görev Gücü Omega 7'e yürüyerek SCP-001'e yaklaşma talimatı verildi.
Sonuç: SCP-076, varlığın doğası ona açıklanmadan görevi reddetti. Neden olduğu sorulunca SCP-076 "Hayır. Sadece hayır." şeklinde cevap verdi.

7. DENEY G: SCP-073. Deney F'nin sonuçları nedeniyle, SCP-073 Tesis 0'a gelene kadar görevi hakkında bilgilendirilmedi.
Sonuç: SCP-073 tesise yürüyerek yaklaştı. SCP-001'i gördükten sonra, SCP-073 endişelendi ve durmak istedi. SCP-073'e devam etmesi talimatı verildi. O noktada, SCP-073'ün alnındaki sembol [VERİ ÇIKARILMIŞTIR]. Deney [VERİ ÇIKARILMIŞTIR] nedeniyle bitirilmiştir. Bknz. Eklenti 001-aa.

Eklenti 001-aa: Yöneticinin kesin emriyle, SCP-001 üzerinde başka deney yapılmayacaktır. SCP-001'e başka bir SCP gösterilmeyecektir. SCP-001 tehlikeli SCPleri yok etme amacıyla kullanılmayacaktır. Lütfen detaylar için düzeltilmiş saklama prosedürlerini okuyun.EKLENTİ: ██-██-████ tarihinde, Vakıf personelleri aşağıdaki hatalı mesajı aldı:

İLK ACİL DURUM PROSEDÜRÜ PATMOS-OMEGA

DİKKAT: Bütün Vakıf Personelleri.

Aşağıdaki mesaj bu sabah yaklaşık olarak ████:██:██'ta Tesis 0 tarafından iletildi.

SCP-001 konumunu terketti. Kapı Açık. İlerliyorlar.
Tanr_m, çok güzel…

efendimizhükümsürüyorefendimizhükümsürdüefendimizsonsuzadekhü
kümsürecekefendimizhükümsürüyorefendimizhükümsürdüefendimizso
nsuzadekhükümsürecekefendimizhükümsürüyorefendimizhükümsürdüef
endimizsonsuzadekhükümsürecekotanrımızotanrımızotanrımızotanrımızotanrı
mızotanrımızotanrımızotanrımızDİNLEEYİSRAİLEFENDİMİZTANRIMIZEFENDİMİZTEKTİR

Bu olayla beraber SCP-995 bir ihlal gerçekleştirdi, SCP-616 açıldı ve SCP-098 aktif hale geldi, Vakfın hemen bir XK-Sınıfı Dünyanın-Sonu Senaryosuna hazırlanması gereklidir. SCP-076 ve SCP-073 hemen güvence altına alınmalıdır. Bütün personeller Acil Durum Emri Patmos-Omega'yı deşifre edip, emirleri takip etmelidir. Tesis 19 güvence altına alınmalı, bütün önemsiz SCPler ve personeller infaz edilmeli ve/veya yok edilmelidir. Tekrar ediyorum, bu olayla beraber SCP-995 bir ihlal gerçekleştirdi, SCP-616 açıldı ve SCP-098 aktif hale geldi, Vakfın hemen bir XK-Sınıfı Dünyanın-Sonu Senaryosuna hazırlanması gereklidir. SCP-076 ve SCP-073 hemen güvence altına alınmalıdır. Bütün personeller Acil Durum Emri Patmos-Omega'yı deşifre edip, emirleri takip etmelidir. Tesis 19 güvence altına alınmalı, bütün önemsiz SCPler ve personeller infaz edilmeli ve/veya yok edilmelidir. Tekrar ediyorum, bu olayla beraber SCP-995 bir ihlal gerçekleştirdi, SCP-616 açıldı ve SCP-098 akdif hale geldi, Vakfın hemenbir XK-Sınıfı Dünyanın-SonuSenaryosnna hazırranması gerekvidir. SCP-076 ve SCP-073 hemen güvence @ltına alınmalıdır Abil ve Kabil oğullarım, geliyorum Bütün personeller tanık olun, kapıyı ben koruyorum ve açıyorum ve eğer birbibrbighdytakip
aall alla khaf3242!$$@veyenibircennetgördümveyenibirdünyaveomeyveyigördümveveve
^&@#$@#@#$@#$███████
█████████
█████████
█████████
███ [SİNYAL KESİLDİ]

Tesis 0'la iletişime geçildi, ancak O5-14 hiçbir mesaj gönderilmediğini ve SCP-001'in yerini koruduğunu belirtti. Mesajların ilk olarak bir şaka olduğuna karar verildi. Ancak, mesajın incelenmesinden sonra mesajta [VERİ ÇIKARILMIŞTIR] yıl sonrasını gösteren bir zaman damgası görüldü. [VERİ ÇIKARILMIŞTIR] tahminine varıldı.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License