Görev Güçleri
rating: +16+x
scorpionmtf.png

Scorpion141 tarafından çizilen "MTFs"

MOBİL GÖREV GÜÇLERİ


Mobil Görev Güçleri, alanında uzmanlaşmış, kurum için çalışan personellerden seçilir.
Diğer saha ajanlarının operasyon kapasitesini veya yeteneklerini aşan olaylarda görevlendirilirler. İsimlerinden anlaşılacağı üzere, ihtiyaç duyuldukları bölge vaya vakıf tesisine gönderilirler. Mobil görev güçleri vakıftaki 'iyinin en iyisi' olarak görülen personellerdir.

Mobil Görev Güçleri yapı, sayı ve amaç olarak birbirlerinden farklılık gösterebilir. Saldırgan varlıklarla başa çıkmak için eğitilmiş çatışma odaklı taburlar yüzlerce asker, destek personeli ve araçlardan oluşup dünyanın her yerinde olaylara müdahale edebilirken, istihbarat toplama ve soruşturma ile görevli Mobil Görev Gücünün bir düzineden az personeli, görevi başarı ile tamamlamada yeterlidir.


ORGANIZASYON

Her gücün yapısı kendi amaçlarına uygun şekilde şekillendirilmiştir. Çatışma odaklı görev güçleri askeri hiyerarşik düzene sahipken daha küçük güçlerde resmi olmayan farklı komuta sistemleri olabilir.
Bu sebeple her Mobil Görev Gücü komutanının sorumlulukları da farklılık gösterir. Büyük bir gücün komutanı birden fazla takımın yönetilmesi ve operasyona göre konuşlandırılmasına odaklanırken, küçük bir gücün komutanı bizzat takımı ile birlikte operasyona katılabilir.
Benzer şekilde her birimin personel uyumu da farklılık gösterebilir. Bazı görev güçleri yıllarca birlikte eğitim almış ve görev yapmış personelden oluşurken, ani bir emirle belirli bir olayla gönderilmek için oluşturulmuş görev gücünün personeli birbirlerini isim ve uzmanlık alanından öte tanımıyor olabilir.


OLUŞUM

Mobil görev güçleri O5 konseyi üyelerinin doğrudan onayıyla, vakfın Görev Güçleri Direktörü tarafından gerekli görülen şekilde görevlendirilir. Güçlerin büyük çoğunluğu müdahale ve muhafaza ekiplerinin karşı koyamayacağı veya yetersiz kalacağı özelliklere sahip varlıklarla başa çıkmak ve ileride mümkün olabilecek potansiyel tehditlere karşı önceden önlem almak için kurulmuştur.


DAĞITMA

Belirli bir varlığı zaptetmek amacı ile oluşturulan Mobil görev güçleri, genellikle ele geçirme operasyonunun sonrasında veya muhafaza artık gerekli olmadığı durumlarda devre dışı bırakılır. Oluşturulan gücün uzmanlık ve deneyimine ileride ihtiyaç duyulacak olursa o güç aktif olarak kalır. Aksi taktirde görev gücündeki personel önceki yerlerine geri dönecektir.
Nadiren, bir Mobil Görev Gücü fazla zaiyat vermiş ve operasyona devam edemeyecek durumda ise dağıtılacaktır. Bu durumlarda söz konusu gücün bu zamana kadarki kabiliyeti yeterli görülürse, yerlerine geçmesi için yeni bir Mobil Görev Gücü atanır.


Mobil Görev Güçleri Listesi


MGG Alfa-1 ("Red Right Hand")

Alpha1.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Alfa-1 doğrudan O5 konseyine rapor veren, en ciddi operasyon güvenliği gerektiren durumlarda kullanılan görev gücüdür. Bu Güç vakfın en sadık operatörlerinden oluşur.
Alfa-1 ile ilgili daha fazla bilgi için seviye 5 gereklidir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Alfa-4 ("Pony Express")

Alpha4.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Alfa-4 sivil hayatta gizli olarak çalışma eğitimi almış personelden meydana gelmektedir. Dünya çapında kargo ve posta yoluyla taşınan anormal varlıkları takip etme, durdurma ve ele geçirme konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

MGG Alfa-9 ("Last Hope")

alpha9alt.png

Görev Gücünün Vazifesi: Yeniden yapılandırılmış Omega-7. İnsansı scp varlıklarını eğitmeyi ve sahada kullanmayı hedefleyen görev gücüdür.

Operasyon Raporları:

MGG Beta-4 ("Castaways")

beta4.png

Görev Gücünün Vazifesi: MGG Beta-4 yalnızca GoI-466'ya yerel fauna tabanlı anomalilerle etkileşimlerinde yardımcı olmak ve bunları izlemek amacıyla oluşturulan bir görev gücüdür.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

MGG Beta-7 ("Maz Hatters")

Beta7.png

Görev Gücünün Vazifesi: MGG Beta-7, yüksek derecede kimyasal, biyolojik veya radyolojik tehlikeler sergileyen anomalilerin ele geçirilmesi ve muhafazası ile bunlardan etkilenen alanların hızlı bir şekilde kurtarılması ve temizlenmesi konusunda uzmandır. Görevleri, anormal hastalık ajanlarının veya diğer bulaşıcı fenomenlerin pandemik yayılım olasılıklarının planlanmasını ve uygulanmasını da içerir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Gamma-5 ("Red Herrings")

Gamma5b.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Gamma-5 anormal varlık ve olayların bilgilerinin yayılması durumunda, ilk önleme çabaları yetersiz kaldığında veya anomaliler kamuoyunda bilinir hale geldiğinde devreye girer. Amneziklerin araştırılması ve kullanılmasında görevlidir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Gamma-6 ("Deep Feeders")

Gamma6.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Gamma-6 derin deniz veya okyanus anomalilerinin araştırılması ve takibinde uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Gamma-13 ("Asimov's Lawbringers")

Gamma13.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Gamma-13, GoI-1115 ile ilişkili anormal nesnelerin, kişilerin ve varlıkların araştırılması, izlenmesi ve yakalanmasında uzmanlaşmıştır. (Anderson Robotics)) Buna Anderson müşterilerinin tanımlanması, Anderson ürünlerinin yeri ve Anderson ofislerine baskınlar yapılması da dahildir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Delta-5 ("Front Runners")

Delta5.png

Görev Gücünün Vazifesi:
Mobil Görev Gücü Delta-5 vakıf benzeri diğer kurumların altında casus olarak çalışan operatörlerden oluşan, kendi otonom yönetimleri olan güçtür. Varlık ve nesnelerin tanımlanması ve diğer kurumlar tarafından ele geçirilmesini önlemek ile görevlidir.
Dikkat Çeken Gruplar.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Epsilon-6 ("Village Idiots")

Epsilon6village.png

Görev Gücünün Vazifesi: Kırsal kesimlerdeki varlıkların araştırılması, ele geçirilmesi ve operasyonun ardından anomalilerin temizlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

MGG Epsilon-9 ("Fire Eaters")

epsilon9.png

Görev Gücünün Vazifesi: Epilson-9 alevli silahların kullanımı ve yüksek ısıdaki ortamlarda yapılan operasyonlar konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

MGG Epsilon-11 ("Nine-Tailed Fox")

Epsilon11.png

Görev Gücünün Vazifesi: Epsilon-11, MGG Alfa-1'in gözetimi altında SCP Vakfının iç güvenliğini sağlar. Standart protokoller başarısız olduğunda ve birden fazla muhafaza ihlali olabilecek durumlarda kurum sitelerine gönderilen operasyon gücüdür . Operasyonlarının çoğu gizli bilgidir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Zeta-9 ("Mole Rats")

Zeta9.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Zeta-9, anormallikler sergileyen yeraltı veya kapalı alanların, özellikle zaman ve mekan dengesizliği oluşan ortamların araştırılması ve kontrol altına alınması konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Eta-4 ("Begone Thoth")

Eta4.png

Görev Gücünün Vazifesi: Eta-4, SCP-3095 tarafından etkilenen zeki ve insansı bilince sahip martılardan (Avian kuşlar) oluşan bir birimidir. Eta-4 bilgi toplama ve analizi, tamamlayıcı saha araştırması ve desteği ve bazı ekstra durumlarda hava saldırısı konusunda uzmanlaşmıştır.
Görev gücü, olası bir BE Sınıfı 'Bilinç Kaybı Senaryosundan' insanlığı korumakla görevlendirildi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Eta-10 ("See No Evil")

Eta10.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Eta-10, Ölüm veya fiziksel hasara yol açan tehlikeli görseller, görsel memetik ajanlar ve doğrudan bakılmaması gereken nesnelerin veya varlıkların araştırılması, elde edilmesi ve muhafaza edilmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Eta-11 ("Savage Beasts")

Eta11.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Eta-11 Ölüm veya fiziksel hasara yol açan tehlikeli sesler dahil olmak üzere işitsel temelli anomalilerin araştırılması ele geçirilmesi ve muhafazası konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Theta-4 ("Gardeners")

Theta4.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Theta-4 Bitki benzeri anomalilerin araştırılması, ele geçirilmesi ve bu varlık ile nesnelerden oluşan yayılımların kontrolu konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Theta-90 ("Angle Grinders")

theta-90-patch.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev GücüTheta-90 anomali sergileyen topolojiler, geometriler ve matematiksel problemlerle ilgilenir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Iota-10 ("Damn Feds")

Iota10.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Iota-10 Uluslararası çapta istihbarat ve polis teşkilatları bünyesinde gizli olarak görev yapan operatörlerdir. Anormal nesne ve bunlara ait delillerin vakıf kontrolüne aktarılmasını ve anomali yaşanan bölgelere yerel güvenlik güçlerinden önce vakfın ekiplerinin müdahale etmesini sağlamaktadır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Kappa-10 ("Skynet")

Kappa10.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Kappa-10 resmi olarak feshedilene veya yeniden dağıtılana kadar geçici bir atamadır. Siber anomaliler gibi somut olmayan tehditleri, vakıf araştırmacıları ve sanal ajanlar kullanarak araştırmak, devre dışı bırakmak veya muhafaza etmekle görevlidir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Lambda-4 ("Birdwatchers")

Lambda4.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Lambda-4 Biyolojik anomaliler ve organizmaların (özellikle Avian kuşlar) tanımlanması takibi ve muhafazasında uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

MGG Lambda-5 ("White Rabbits")

Lambda5.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Lambda-5 dengesiz, olağan dışı ve bir güç tarafından kontrol altında olan gerçeklikte çalışmak, zaman-mekan manipülasyonu yeteneği olan potansiyel olarak tehlikeli kişiler ve eserleri muhafaza konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Lambda-12 ("Pest Control")

Lambda12.png

Görev Gücünün Vazifesi: Anormal haşaratları izleme, kontrol altına alma ve yok etme konusunda uzmandır. Genellikle, anormal organizmalar izlenirken ilk müdahale ekibi olarak kullanılır. Şimdiye kadar görevlerde hiç bir ajan kaybetmemişlerdir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:


MGG Lambda-14 ("One Star Reviewers")

lambda14.png

Görev Gücünün Vazifesi: Alışveriş bölgeleri odaklı, küçük bir restoran veya büyük alışveriş merkezlerinde oluşan anomaliler konusunda uzmanlaşmışlardır. The Ambrose Restaurant hakkındaki ilk araştırmalarından bu yana, MGG Lambda-14 bu grupla mücadele etmek için görevlendirildi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Mu-3 ("Highest Bidders")

Mu3.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Mu-3 vakıf benzeri kuruluş olan 'Marshall, Carter & Dark Ltd'. izlemeye adanmıştır. Gizli ajan ve operatörler kullanılarak Marshall, Carter and Dark'ın elinde bulunan önemli anomali nesneler belirlenir ve vakıf tarafından ele geçirilmeleri için fırsat oluşturularak, muhafaza altına alınmaları sağlanır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Mu-4 ("Debuggers")

Mu4.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Mu-4 özellikle anomali gösteren bilgisayar ve ağlar olmak üzere elektronik cihazların, izlenmesi, ele geçirilmesi ve muhafazası konularında uzmandır. Görevleri, anormal yeteneklerinden şüphelenilen veya anormal olaylara karışan internet sitelerinin araştırılmasını da içerir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Mu-13 ("Ghostbusters")

Mu13.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Mu-13 cisimsiz, el ile tutulamayan varlıkların, özellikle insanımsı zeka ve duygulara sahip olduğu düşünülenlerin takibi analizi ve muhafazasında uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Nu-7 ("Hammer Down")

Nu7.png

Görev Gücünün Vazifesi: Silahlı Mobil Görev Gücü Nu-7 üç bölük boyutunda bir tabur gücünde özel operasyon piyade kuvvetleri, hafif zırhlı bölüğü, tank müfrezesi, helikopter filosu, kimyasal-biyolojik-radyolojik-nükleer (KBRN) müfrezesi, muharebe mühendisi müfrezesi, nükleer silah uzmanı (NSU) ekibi, artı ilave savaş uzmanı ve destek personeli bölümlerinden oluşmaktadır. SMGG Nu-7 Silahlı Biyo-Sınırlama Alanı-14' de bulunmaktadır ve büyük vakıf tesislerinde muhafaza ihlalleri gerçekleşmesi sonucu iletişim kaybı yaşandığı durumlarda ve düşman saldırısı veya diğer benzer felaket olaylarından şüphelenilen koşullar altında bu olaylara cevap vermekle görevlidir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Omicron Rho ("The Dream Team")

OmicronR.png

Görev Gücünün Vazifesi: Vakıf Oneiroi olma yöntemini keşfetti ve bunun sayesinde onları daha kolay muhafaza alma yeteneğine sahip. Yıllardır ajanlarına bilinçlerini bir diğer ajanın bilincine katmanın tekniklerini öğretiyorlar. Zihinsel açıdan başarılı olan az sayıda kişi Mobil Görev timine atandı, bunlardan ilki Mobil Görev Gücü Omicron Rho idi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Pi-1 ("City Slickers")

Pi1.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Pi-1 yoğun nüfuslu kentsel ortamlarda, özellikle New York metropol bölgesinde, anormalliklerin araştırılması, kontrol altına alınması ve operasyon sonrası anomalilerin temizlenmesi konusunda uzmanlaşmıştır.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Rho-1 ("The Professors")

rho1.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Rho-1, vakıf benzeri kurum olan Alfa-388, "Alexylva Üniversitesi" ile ilgili anormalliklerin edinimi, muhafazası ve taşınması konusunda uzmandır. Kurumun oluşturduğu tehdidin azalmasıyla MGG, odağını anomalilerin muhafazası ile ilgili akademik çalışmalara genişletti.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Rho-9 ("Technical Support")

Rho9.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Rho-9 vakfın bilgisayar güvenliğini sağlar. Öldürücü görsel ajanlar, datalarda dolaştığından bu kolay bir görev değildir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Rho-19 ("Cythereans")

Rho19.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Rho-19 önemli bir anormal faaliyetin olabileceği düşünülerek, bir Vakıf tesisi kurma umuduyla Venüs'e gönderildi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Sigma-3 ("Bibliographers")

Sigma3.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Sigma-3 Wanderers Library'i araştırmak, incelemek ve nihayetinde muhafaza etmek için görevlendirildi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Sigma-66 ("Sixteen Tons")

Sigma66.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Sigma-66 diğer vakıf benzeri kurumlardan yakalanan çalışanlardan oluşuyor. Toplanan ekibin vakfa karşı sadakat eksikliğine rağmen, çalışanların işlerinde uzmanlıkları değerli bulunuyor.

Operasyon Raporları:

MGG Tau-5 ("Samsara")

Tau5.png

Görev Gücünün Vazifesi: Ölü tanrının etinden oluşturulan cyborg klonları olan Tau-5 taumaturjik, büyülü ve psiyonik tehditleri araştırmak ve incelemekte görevlidir. Ezoterik ve deneysel Vakıf silahlarını kullanırlar.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Psi-7, anormal binaların veya anomalilerden etkilenen binaların, özellikle kalabalık nüfuslu alanlardaki konutların gizlilikle soruşturması, muhafazası ve / veya yıkımı konusunda uzmanlaşmıştır. Etkilenen binaların Vakıf kontrolüne devralınmasını ve uzun süreliğine veya sürekli muhafaza için yerel muhafaza ekiplerine aktarılmadan önce ilk gözlem ve belgelenmesini yapmakla da görevlendirilmiştir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Psi-8 ("The Silencers")

psi8.png

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Psi-8 diriltme kabiliyetinin olabileceğinden veya diriltildiğinden şüphelenilen kişilerin araştırılması, izlenmesi, muhafazası ve / veya imhası ile, ölülerle iletişim kurulmasından şüphe edilen durumların araştırılması konusunda uzmandır. Vefat eden bireyler ile itişimi amaçlayan ziller, borular ve telefonlar gibi cihazların yok edilmesi ve ölen kişilerle temasta olduğunu iddia edenlerin tutuklanması ve sorgulanması ile de görevlendirilmişlerdir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Omega-0 ("Ará Orún")

Omega0.png

Görev Gücünün Vazifesi: MGG Omega-0

Diğer adı ile "Azizler", intranet aracılığı ile vakfın terminallerine tezahür eden, vakfın vefat etmiş personellerinin bilgilendirici anı yapılarıdır. Yaşayan yoldaşlarını bilgilendirerek tehditlere ve varlıklarına karşı korurlar. MGG ω-0'ın varlığı Vakfın yaşayan üyelerinin çoğu veya tamamı tarafından bilinmemektedir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Omega-7 ("Pandora's Box")

Omega7.jpg

Görev Gücünün Vazifesi: Mobil Görev Gücü Omega-7 özellikle SCP-076 ve SCP-105 gibi iş birliği yapabilecek insansı varlıkların diğer anomalilerin yakalanması ve kontrol altına alınması için kullanması amacı ile kurulmuş deneysel bir görev gücüdür. - Mobil Görev Gücü Omega -7 dağıtıldı ve hizmetten çıkarıldı; bu girdi Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği Yönetiminin emri ile silinecektir.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Omega-12 ("Achilles' Heels")

omega112

Görev Gücünün Vazifesi: Alternatif evrenden gelen gerçeklik bükme yeteneği olan personelden oluşturulmuş görev gücü. Omega-12, Alan 13te hapsedilen birçok varlığı koruyan SCP-3480-2 örneklerini, ele geçirmek ve diğer yerlerdeki kontrol altına alınmamış gerçeklik bükücüleri avlamak ile görevlendirildi.

Saklama Operasyonda Bulundukları Varlıklar:

Operasyon Raporları:

MGG Omega-1 ("Kanun'un Sol Eli")

omega1.png

Görev Gücünün Vazifesi: Etik kuralları dışında hareket ettikleri tespit edilen yüksek rütbeli Vakıf personelinin görevden alınmasına veya infaz edilmesine dair yetkilendirilmiştir. Sadece Etik Kurulu’na hesap verir; O5'in Kırmızı Sağ El’inin dengidir.

Bilinen görevlendirmeler:

Ek Mobil Görev Güçleri

Kendi belge ve sembolünü almak için gerekli şartları sağlamayan tüm MGG'ler buraya yerleştirilebilir. Buradaki liste hiçbir şekilde ayrıntılı olarak yorumlanmamaktadır; Vakfın gerektirdiği şekilde yeni MGG'ler oluşturulmakta ve dağıtılmaktadır.

Epsilon-7 ("Forget Me Nots")

Görev Gücünün Vazifesi: Gizli ajan olarak çalışan, amnezik ilaçların araştırma ve geliştirme çalışmalarını bozmak ve engellemek ile görevli güç.

Karşılaştıkları Varlıklar:

Eta-5 ("Jäeger Bombers")

Görev Gücünün Vazifesi: Büyük cüsseli Saldırganların (30 metreden daha uzun boylu varlıklar) takibi, yakalanması ve muhafazası konusunda uzmanlaşmış bir hızlı müdahale gücüdür .

Karşılaştıkları Varlıklar:

Theta-5 ("The Bigger Boat")

Görev Gücünün Vazifesi: Deniz araçlarını içeren veya tehdit eden anomalilerle uzmanlaşmıştır.

Karşılaştıkları Varlıklar:

Upsilon-4 ("Sugar Pill")

Aslen SCP-2559 u kontrol altına almak için oluşturulan Mobil Görev Gücü Upsilon-4, epidemiyolojik muhafaza özellikle memetik tehlikelerin muhafazası ile görevlendirilmiştir.

Karşılaştıkları Varlıklar:

Phi-2 ("Clever Girls")

Görev Gücünün Vazifesi: Özellikle dinozorlar olmak üzere tarih öncesi anomalilerin izlenmesi, incelenmesi, ele geçirilmesi ve avlanmasında uzmanlaşmış görev gücü.

Karşılaştıkları Varlıklar:

Back to Top

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License