Çıkar Grupları

ÇIKAR GRUPLARI


Belge Tanımı: Vakıf, paranormal ve metafizik ile ilgili ve ilişkili tek grup değildir. Kendi çıkarları veya insanlığın korunması için SCP nesnelerine sahip olmaya, kullanmaya ve oluşturmaya çalışan başka gruplar da bulunmaktadır. Bazıları rakip kuruluşlar, Vakıftan ayrılan gruplar ve bazıları da Vakfın güvenilir ortaklarıdır. Bilinen kurumlar ve vakfın onlara karşı tutumu hakkında bir özet oluşturulması ve dağıtılması gerekli görülmüştür.


Alexylva Üniversitesi

Alexylva.png

Genel Bakış: Alexylva Üniversitesi ve amaçları hakkında çok az şey bilinmektedir. Kanıtlara göre örgütün, Batı Yarımküre üzerinde Latin ve Yunan hakimiyeti olan bir çeşit alternatif evrende var olduğu görülmektedir; bu dünyanın başka yerleri hakkında bugüne kadar hiçbir şey bilinmemektedir. Üniversite ile ilgili nesneler Amerika Birleşik Devletlerinin Orta Güneyinde daha doğrusu Tennessee'de bulundu. Vakıf araştırmacıları Üniversitenin bu coğrafi bölgede bulunduğuna inanmaktadır.

Üniversite ile ilişkili bir çok nesne (nesneleri üretenin onlar olduğu düşünülmüyor) "Phitransimun Combine" olarak bilinen kurum aracılığı ile yapılan posta transferi sırasında ele geçirilmiştir ve yanlarındaki belgeler bu objelerin bulundukları yer ve nereden geldikleri konusunda açıklayıcı olmuştur. Bu güne kadar nesneleri transfer etme yöntemleri hakkında bilinen tek şey, kullandıkları teknolojinin çağdaş bilim tarafından tamamen teorik olarak kabul edilen Einstein-Rosen Köprüsü'nünkine benzer ilkeleri olduğudur. Üniversitenin bir parçası olan 'Doğal Felsefe' Bölümünün muhtemelen kuruluşun geri kalanının bilgisi veya onayı olmaksızın bu gönderileri yaptığı kabul edilmektedir.

alexylva ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Ambrose Restoranları

ambrose.png

Genel Bakış: Ambrose Restoranları halka açık alanlarda, anormal ve çok boyutlu bölgelerde olmak üzere çeşitli bölgelerde yer alan büyük ölçekli lüks restoran zinciridir. Bu restoranlar anormal yiyecekler ve pişirme teknikleri konusunda uzmanlaşmışlardır, büyüklük ve stilleri bakımından da farklılıklar gösterirler. Ambrose Restoranları zincirinin büyüklüğüne rağmen, genellikle düşmanca davranmazlar ve kendilerine yöneltilen tehditlerden kaçarlar.

Ambrose Restoranlarına "Chaz Ambrose" ve "Marius" adlı kişilerin sahip olduğu düşünülmektedir fakat bu doğrulanmamıştır. Başta Marshall, Carter, ve Dark Ltd. ve Herman Fuller'ın Huzur Kaçırıcı Sirki olmak üzere bazı ilgili grupların Ambrose Restoranları ile iletişime geçtiği bilinmekte fakat ne derece iş birliği yaptıkları bilinmemektedir. Ambrose Restoranları zinciri anormal pazarların ötesine geçtikçe açtıkları yeni yerleri kapatılacak ve Ambrose Restoranları hakkındaki önemli bilgiler kaydedilecektir.

ambrose-restoranı ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Anderson Robotics

ar.png

Genel Bakış: Kuzeybatı Pasifik'te bulunan Anderson Robotics, Vakfın dikkatini ilk kez 2007'de SCP-1360'ın yakalanmasıyla çekmiştir. Vincent Anderson tarafından yönetilen Anderson Robotics, anormal androidler, robotlar ve yapay zekaların satışında uzmanlaşmış ve parateknoloji dünyasında hızla ilgi odağı haline gelmiştir. Grubun küçüklüğü, ciddi casusluk yetenekleri ve beklenilmedik şekilde geniş olan kaynakları, herhangi bir Anderson çalışanının yakalanmasını zorlaştırmıştır ve şuanda vakfın elinde sadece birkaç Anderson ürünü bulunmaktadır.

anderson ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.


Arcadia

Arcadia.png

Genel Bakış: İniş çıkışlarıyla bilinen Arcadia, video oyunu endüstrisindeki uyuşturucu destekli bir öfke furyasıydı. Doğaüstü gizemlere olan saplantıları kullanıcılarının sömürülmesi ve yıkımına yol açtı.1983 yılındaki bir video oyunu çökmesinden sonra Arcadia hala toparlanamadıkları bir gerileme sürecine girdi.

Eskiden olduğu gibi güçlü olmasalar da Arcadia'nın eski üyeleri hala halk arasında yaşamaktadır. İmparatorluklarının kalıntıları Amerika genelindeki ikinci el dükkanlarında ve garaj satışlarında bulunabilmektedir. Hala oralarda bir yerde joysticklerinden pentagram şekli verdikleri kokainlerini çekiyorlar.

arcadia ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Are We Cool Yet?

AWCY.png

Genel Bakış: Anomali sanatçılar ve anartistlerin oluşturduğu bir topluluk olan Are We Cool Yet? anomali obje ve varlık ele geçirerek veya oluşturarak onları sanat için kullanma yeteneğine sahiptir. Bu sanat eserleri, halkın en çok görebileceği yerlere yerleştirilir ve görenler için ölümcüldür; her zaman yanlarında "Are We Cool Yet?" cümlesi bulunmaktadır.

are-we-cool-yet ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Kara Kraliçe

BlackQueen.png

Genel Bakış: Kara Kraliçe adlı ilgili kişi hakkında çok az kesin bilgi elde edilmiştir. Gears'ın Vakıf tarafından işe alınmasından önce araştırmacı Dr. ██████ Gears ve ██████ ███ Chao'nun kızının adı olan "Alison Chao" adını kullanıyordur.

Kara Kraliçe, Vakfın yapısı, faaliyetleri ve muhafaza altına aldığı anomaliler hakkında olağandışı bilgiye sahiptir. Bu olağandışı bilginin nedeni henüz kesin olarak belirlenmemiştir, ancak kısmen anormal yollarla (ekstra evrensel bilgi kaynakları olasılığı dahil) elde edilmiş gibi görünmektedir. Sınıflandırılmış anormal yollara ek olarak, bu bilgileri kullanarak defalarca Vakfın güvenliğini ihlal edebilmiştir.

Kara Kraliçe'nin faaliyetleri ve motivasyonları hakkında çelişkili raporlar vardır (muhtemelen birden fazla kişi veya kasıtlı karşı istihbarattan dolayı). İlk raporlar onu kötü niyetli, cani ve yıkıcı olarak tanımlamıştır. Diğer raporlar onu tarafsız veya iyiliksever olarak tanımlıyordur. Tüm bilgiler onun Vakfa karşı düşmanlığını belirtiyordur.

Kara Kraliçe'nin çeşitli dünya hükümetleriyle birlikte Vakfın bildiği en önemli Çıkar Grupları ile ilişkisine dair raporlar vardır. Doğrulanmamış kaynaklar, Kara Kraliçe'nin Yılan'ın Eli'nin L.S.'si ile aynı kişi olduğunu iddia ediyordur ve bu L.S. "Küçük Kız Kardeş" anlamına geliyordur. Bu olağandışı yakın bağlantının nedeni muhtemelen Kara Kraliçe'nin Gezginler Kütüphanesi'ni kullanmasından kaynaklanıyor.

İstihbarat, "Kara Kraliçe" olduğunu iddia eden başka birçok kişinin varlığını da belirtiyordur. Bu kişilerin doğası ve kökeni kesin değildir.

kara-kraliçe ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Kaos İsyanı

Chaos.png

Genel Bakış: Kaos İsyanı, Vakfın 1924'te birkaç SCP nesnesi ile birlikte kaçmış haydut bir hücre tarafından yaratılmış isyankar bir grubudur. O zamandan beri İsyan, elde ettiği anomalileri kendi çıkarına kullanarak ve küresel güç tabanını sağlamlaştırarak dünya sahnesinde önemli bir rol haline gelmiştir. İsyan sadece anomalilerle değil, aynı zamanda silah dolaşımı ve istihbarat toplamayla da ilgileniyordur.

Fakir ve gelişmekte olan ülkelerdeki otoriter rejimlerden yararlanıyordur ve bu ülkelerin nüfuslarını genellikle Vakfın D Sınıfı personeliyle aynı şekilde kullanıyordur. Radikal deneyler yapmaya, kolayca asker toplamaya ve çeşitli karşıt gruplarla kazançlı iş anlaşmalarına devam edebilmek için, bu ülkelerin maruz kaldığı aşırı yoksulluğu ve savaşı sürdürmeye yardımcı oluyordur.

İsyan'ın sahip olduğu anormal nesnelerin çoğu bilinmiyordur. En dikkate değer öğeler arasında, dokunduğu herhangi bir maddenin fiziksel ve kimyasal özelliklerini değiştirebilen bir öğe olan "Hermes'in Asası" ve vurulduğu yere bağlı olarak çeşitli yıkıcı etkilere neden olabilen bir nesne olan "Entropi Çanı" vardır. Bu nesnelerin her ikisi de başlangıçta Vakıf tarafından önemli bir maliyetle elde edilmişti, ancak İsyan'ın ilk kurucuları tarafından çalınmıştı.

Vakıftan çalınan SCP nesneleri ve diğer anomaliler tipik olarak doğrudan kullanım için yüksek potansiyele sahiptir, ancak İsyan ayrıca SCP-884 gibi daha az doğrudan uygulanabilirliğe sahip anomalilerden de yararlanmıştır.

Şu anki liderleri gibi, İsyanın temel operasyonlarının temeli bilinmiyordur. Bu organizasyon, birden fazla anomalinin muhafazasını önlemek için ölümcül güç kullanmıştır ve doğrudan Vakfa karşıdır. Vakıf ayrıca geçmişte İsyan ajanları tarafından sızılmıştı ve bu da değerli bilimsel verilerin kaybedilmesine, bir dizi anomalinin çalınmasına ve personelin ölümüne neden olmuştu. Personelin olası baskınlardan, terör eylemlerinden ve İsyan casuslarından haberdar olması ve İsyan davranış profiline uyan diğer personelin herhangi bir faaliyetini üstlerine bildirmesi sağlanmalıdır.

kaos-isyanı ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Şikago Ruhu

SpiritIcon.jpg

Genel Bakış: 20. yüzyılın başlarında Şikago Ruhu, Batı yarımküredeki en büyük anormal suç örgütüydü. Şikago, Illinois merkezli bu grubun etkisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çoğu büyük şehre, özellikle New York, Boston, New Orleans ve Three Portlands'ın ekstraboyutsal şehir-eyaletine kadar yayılmıştı. Şikago Ruhu, anormal yeteneklere sahip kişileri işe almasının yanı sıra, suç faaliyetlerinde kullanılmak üzere anormal eserler yaratması ve kullanması ile biliniyordu.

Şikago Ruhu, 1895'te Şikago'da ikamet eden ve kendisi de anormal bir birey olan bar sahibi Richard D. Chappell tarafından kurulmuştu. Yıllar süren çabalara rağmen Vakıf, Chappell'in iktidara yükselişini bastırma girişimlerinde, devam eden iç krizin bir sonucu olan kısmen sınırlı kaynakları nedeniyle büyük ölçüde başarısız olmuştu. Ocak 1919'da Vakıf, SCP-2680'in yayılmasını önlemede ortak işbirliği sağlamak için Şikago Ruh'a karşı tüm muhalefeti resmi olarak askıya almıştı. Herhangi bir engelle karşılaşmadan faaliyet göstermelerine izin verildiğinde, Şikago Ruhu ülke çapında bir sendikaya dönüşmüştü ve sonunda Yasaklama Dönemi boyunca yasadışı alkol dağıtımında itici bir güç haline gelmişti.

Şikago Ruhu, içki kaçakçılığı ticaretinin başarısı sayesinde, 1920'ler boyunca Kuzey Amerika pazarları ve politikaları üzerinde güç toplamaya devam etmişti ve Vakıf, bilimsel normalliğin tamamen ortadan kalkmasını önlemek için sonunda grupla olan ateşkesini sona erdirmek zorunda kalmıştı. 11 Temmuz 1933'te Richard Chappell, Şikago Ruhu'nun harekât üssüne yapılan baskının ardından Vakıf ajanları tarafından nihayet tutuklanmıştı. Liderinin yokluğunda, grup yavaş yavaş istikrarsızlaştı ve üyelerinin ve mallarının çoğu başka organizasyonlar tarafından elde edilmişti. 1938 itibariyle, Vakıf resmi olarak Şikago Ruhu'nun feshedildiğini düşünüyordur.

Ancak, Şikago Ruhu'nun hayatta kaldığına dair söylentiler sonraki on yıllarda devam etmiştir.
Grubun katılımını ima eden çeşitli eserler keşfedilmiştir, ancak kesin bir bağlantı henüz kanıtlanmamıştır. Buna ek olarak, son kanıtlar, esasen anormal yeraltı topluluklarında işliyor gibi görünen, kendisine "Şikago Hayaleti" adını veren yeni bir sendikanın ortaya çıkışını meydana çıkarmıştır. Bu grup ve grubun orijinal Şikago Ruhu ile bağlantıları (eğer varsa) üzerine araştırmalar devam etmektedir.

şikago-ruhu ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Kırık Tanrı Kilisesi

BrokenGod.png

Genel Bakış: SCP-882'nin keşfedilip muhafaza altına alınmasından kısa bir süre sonra, bu "kilisenin" birkaç üyesi öne çıkmıştı ve "tanrının kalbinin" geri verilmesini talep etmişti. Robert Bumaro'nun liderliğinde, SCP öğelerinin çoğunun evrenin yaratılmasından sonra kırılan bir "tanrının" parçaları olduğuna inanan bir grup fanatiklerdir. "Tanrı" yı tam bir duruma geri getirerek, onlar da tanrılık kazanacaklar. İlk temastan bu yana, "tanrı" nın diğer üç önemli bileşeni de tereddütle tanımlanmıştır: SCP-217, SCP-271 ve SCP-1139.

Vakıf ajanlarına karşı son derece düşmancadırlar, onları "kâfirler" olarak nitelendirirler ve ajanları öldürmeye ve SCP öğelerinin muhafazasını ihlal etmeye çalışırlar. Bu öğeleri nasıl tespit edebildikleri bilinmiyordur, ancak bunu korkutucu bir doğrulukla yapabildiklerini göstermişlerdir. Ek olarak, SCP öğelerinin zihinsel etkilerine, özellikle SCP-882 ve onun "zihinsel cazibesine" direnme konusunda olağanüstü bir yetenek göstermişlerdir.

Kilise, hem SCP Vakfı hem de insanlık için bir tehdit olarak görülüyordur. Üyeleri zorla gözaltına alınmalı veya Vakıf ajanları tarafından gerekli görülen herhangi bir yöntemle ortadan kaldırılmalıdır.

kırık-tanrı ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

İkinci Hytoth Kilisesi

2ndHytoth

Genel Bakış: İkinci Hytoth Kilisesi, ekstraevrensel tehditlere ("Voruteut" olarak bilinen) karşı mücadelede evrensel bir koruyucu ilaha ("Rakmou-leusan") yardım etmeyi amaçlayan, dünya dışı Ortothan dinine bağlı olan insan ve uzaylı varlıkların doğaüstü bir organizasyonudur. Dinin temel inançları, mevcut evren olan İkinci Hytoth'un, daha önce ekstraevrensel bir varlık tarafından tüketilene kadar var olmuş olan farklı bir evrenden sonra geldiğidir. Hayatta kalan bir grup, yeni yaratılan İkinci Hytoth'a, bizim gerçekliğimize kaçtı ve hayatta kalanların yedisi, evrenin güvenliğini sağlamak için tanrılığa yükselmeyi seçti. Bu tanrılardan altısı zamanla öldü ve hayatta kalan son tanrı Rakmou-leusan oldu.

Kilise tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, büyük olasılıkla normallik organizasyonların yoğun incelemesinden kaçınmak için perdenin altında gerçekleştiriliyordur. Grubun ana dili, Ortothan mezhepleri arasındaki mesafelere rağmen anormal bir şekilde değişmeden kullanılan Ortothan Dünya Dışı (OEL) Dilidir - grup üyeleri bunu ilahi müdahale eylemlerine bağlamaktadır. İnsan Ortothan inanç sistemlerinin, eski Ortothan Krallık medeniyetinin oluşumuna karşılık gelen MÖ 11000 yılından beri var olduğu biliniyordur, ancak modern dallar yalnızca geçen yüzyılda geliştirilmiştir. Kiliseden ayrı Ortothan grupları mevcuttur, ancak karşılaştırıldıklarında çok daha küçüktürler ve genellikle farklı ahlaki inançlara sahiptirler.

Kiliseye ek olarak, Ortothan dini, başlangıçta dünya dışı medeniyetler arasında ortaya çıkmış olan yıldızlararası ve galaksilerarası bir varlığa sahiptir. Bu türden sayısız Ortothan medeniyetin var olduğu biliniyordur, ancak tam kapsamı henüz belirlenmemiştir. Bunların en büyüğü, Küresel Küme Terzan 2'de bulunan ve düşman "On İki Yıldız" uygarlığıyla savaşan Ortothan varlıklarının bir topluluğu olan Terzan 2 Ortothan Koalisyonudur. Güneş sistemine girdiği bilinen tek Ortothan uygarlığı İlgili Tür-002'dir; şu anda neslinin tükendiği varsayılmaktadır.

ikinci-hytoth ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Geyik Koleji

DeerCollege.png

Genel Bakış: Geyik Koleji, Amerikan Kuzeybatı ve Güney İngiltere'nin bitişiğinde yer alan ekstra boyutlu bir şehir devleti olan doğal Three Portlands'in kalbinde karma eğitim veren bir liberal sanatlar ve okült bilimler kolejidir. Sıradan ve doğaüstü disiplinlerin birlikteliğine odaklanan bir müfredat ve saygın bir Anart programı ile Geyik, genellikle şehirdeki GOC tarafından finanse edilen rakibi ICSUT Portlands'in liberal sanat muadili olarak görülüyodur. Anderson Robotics'in CEO'su Vincent Anderson ve Gamers Against Weed'in kurucularından biri olan Esther "lesbian_gengar" Kogan da dahil olmak üzere, anormal dünyanın önde gelen isimlerinden bazıları Geyik mezunlarıdır.

Vakfın Three Portland'daki operasyonları, FBI'ın Olağandışı Olaylar Birimi ile yapılan bir dizi anlaşmayla büyük ölçüde kısıtlandığı için, Geyik Koleji'nin kendisi Vakıf müdahalesinden nispeten bağımsızdır; ancak, tüm Geyik mezunları otomatik olarak ilgili kişiler olarak işaretlenirler ve artan Vakıf incelemesine tabi olabilirler.

geyik-koleji ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Doktor Wondertainment

Wondertainment.png

Genel Bakış: Bireysel veya kolektif bir varlık olan Doktor Wondertainment, çocuk oyuncaklarına tematik olarak benzeyen anormal eserler ve varlıklar üretme yeteneğine sahiptir. Bu nesnelerin ve cihazların doğası değişiklik gösteriyordur, ancak hepsi açıkça çocukların kullanımına yöneliktir. Ek olarak, Doctor Wondertainment, toplanabilirlik için değiştirilmiş anormal insansılar olan Küçük Bayların yaratılmasından sorumludur. Dr. Wondertainment'ın geçmişte Vakıf personelini hedef aldığı biliniyordur ve Vakfa yönelik duyguları belirsiz görünüyordur. Daha fazla bilgi için Personel Dosyasındaki Isabel Wondertainment girişine bakınız.

Fabrikaya bağlantılar speküle edilmiştir, ancak doğrulanmamıştır.

dr-wondertainment ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Fabrika

factory.png

Genel Bakış: Fabrika hakkında çok az şey biliniyordur. Kendileri tarafından işletildiği iddia edilen tesislere yapılan geziler sınırlı sonuçlar vermiştir ve anormal eserler üretebilecek gibi göründükleri ve bunu yapmak için seri üretim tekniklerini kullanmaları dışında hiçbir somut sonuca ulaşılamamıştır.

fabrika ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Beşinci Kilise

Fifthist.png

"Palyaçolar insanlar için neyse bu kilise de diğer kiliseler için öyle. Bazı yüzeysel benzerlikler var, ancak yanlış şeyler vurgulanıyor ve abartılıyor, bu yüzden neyin yanlış olduğunu tam olarak anlayamıyorsunuz… Tabii, seni yakalamaya çalışmıyor, ama bu ne anlama geliyor? Neden orada? Seni çağırırsa ne olur?" —Dr. █████

Genel Bakış: Beşizm Kilisesi veya Beşist Kardeşliği olarak da bilinen Beşinci Kilise, eğlence sektörü ile bağları olan oldukça ketum bir dini organizasyondur. "Stargazer Operasyonu" olarak bilinen 2007 ülke çapındaki iğnelemeyle sonuçlanmış tekrarlanan soruşturmalara rağmen, doktrinleri, uygulamaları, üye sayısı veya hedefleri hakkında daha fazla ayrıntı doğrulanmamıştır, ancak 100 doğrulanmış ve şüpheli Beşist ünlülerden ve diğer önde gelen kişiliklerden oluşan bir izleme listesi tutuluyordur. Kökeni, 20. yüzyılın ortalarındaki çeşitli noktalara ve Kuzey Amerika ve Asya'daki çeşitli yerlere konumlandırılmıştır, ancak bazı kaynaklar kiliseyi yüzyıllar öncesine tarihlendirmiştir.

Beşinci Kilise, SCP Vakfı ile hiçbir zaman doğrudan iletişim kurmamıştır, ancak düşman bir güç olarak görülmelidir.

beşist ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Gamers Against Weed

GAW%281%29.png

Genel Bakış: "Gamers Against Weed", hiciv amaçlarıyla ve/veya kendi eğlenceleri için anomaliler üreten veya tedarik eden, gevşek bir şekilde örgütlenmiş anormal bireyler ve iştirakçiler konfederasyonudur. Bununla birlikte, son zamanlarda, sol siyasi örgütlere anomaliler sağlamaya da dahil olmuşlardır. Gamers Against Weed, faaliyetlerini öncelikle internet kanalları üzerinden organize ediyor olsa da, grupla ilişkili birkaç gerçek dünya konumu belirlenmiştir ve bu konumlara baskın yapılmıştır. Mevcut istihbarat, Gamers Against Weed'in, Dr. Wondertainment'ın "Küçük Baylar" serisinin parodisini yapmak için bir dizi anormal insansı yaratma ve dağıtma sürecinde olduğunu ve gerçek doğası değilse de Vakfın faaliyetlerinin farkında olduğunu öne sürüyordur.

"Gamers Against Weed" üyelerinin tutuklanmasının beklenenden daha zor olduğu kanıtlanmıştır. Grubun bazı organizatörlerinin kendi başlarına veya dış kaynaklara erişim yoluyla gerçekliği değiştirme yeteneklerine sahip olduklarına inanılmaktadır. Mevcut operasyonlar, ilişkili anomalilerin muhafaza altına alınmasına ve Gamers Against Weed'in en tehlikeli üyelerinin belirlenmesine ve analizine odaklanmaktadır.

gamers-against-weed ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Küresel Gizli Koalisyon (GOC)

GOC5.png

Genel Bakış: GOC, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından, Müttefikler tarafından bir araya getirilmiş Nazi, Sovyet ve Müttefik devletlerden kaçan okültistlerin, medyumların, rahiplerin ve bilim adamlarının geri kalanlarından oluşturulmuştur. Dünya sahnesi genişlerken, mevcut ölçeğine ulaşana kadar GOC'a dahil olan ülkelerin sayısı da genişlemiştir.

GOC, kendilerini paranormal dünyanın polisi olarak gören büyük ölçüde politik bir güçtür. Doğaüstü varlıkları yok etmekten gurur duyuyorlardır ve hayırseverlerinden elde ettikleri mümkün olan en yüksek deneysel teknolojiden yararlanıyorlardır. Birçok potansiyel SCP, Vakıf tarafından elde edilmeden ve muhafaza altına alınmadan önce GOC tarafından yok edilmiştir.

Duruma göre zaman zaman Vakfın hem tarafında hem de aleyinde olmuşlardır. Vakfı, SCP maddelerini kullanmaları ve muhafaza altına almaları nedeniyle büyük ölçüde hor görüyorlardır. GOC, Vakfın kendisini çoğunlukla yalnız bırakacak kadar gücüne saygı duyuyordur, ancak GOC'un kendi katılımını kesinlikle reddettiği bazı şüpheli olaylar yaşanmıştır.

GOC ajanlarına karşı dikkatli olunmalıdır.

küresel-gizli-koalisyon ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

GRU Bölümü "P"

Redscare.png

Genel Bakış: Başlangıçta ЧД АКН ("ChD AKN" veya Dördüncü Bölüm Anormal Olaylar Komitesi) olarak bilinen "P" Bölümü, 1935'in başlarında J. V. Stalin'in kararnamesiyle kurulmuştu ve ilk görevi S. M. Kirov cinayetini soruşturmaktı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında Komite, SS, Ahnenerbe ve Vatikan'dan gelen anormal tehditleri etkisiz hale getirmek ve Sovyet hükümetinin yararına hem ülke içinde hem de yurt dışında anormal eserleri yakalamak ve incelemek için çalışan, "P" - Psikotronikler (Psychotronics) olarak yeniden düzenlenen GRU'ya genişlemişti. "P" Bölümü, Soğuk Savaş boyunca bu rolü sürdürmüştü ve Komintern ülkelerindeki Vakıf operasyonlarını zorlaştırmıştı.

1991'den sonra, hızlı yeniden yapılandırma, bütçe kesintileri ve önemli varlıkların hizmetten çıkarılması veya satışı ile birleştiğinde, sayısız personelin (Doğu Avrupa'daki Kaos İsyanı ve MC&D ajanlarının önemli bir kısmı GRU Bölümü "P" saflarından gelmiştir) ayrılmasıyla ve Avrupa karaborsasının daha önce ellerinde bulunan anormal öğelerle dolmasıyla sonuçlanmıştı. Şu anda, bu Çıkar Grubu Vakıf için çok az doğrudan tehdit oluşturmaktadır.

gru-bölümü-p ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayanız.

Herman Fuller'ın Huzur Kaçırıcı Sirki

Herman.png

Genel Bakış: Herman Fuller'ın Huzur Kaçırıcı Sirkinin anormal bir kökene ve amaca sahip bir sirk olduğu iddia ediliyordur. Şu anda, birkaç akıllı SCP'nin iddiaları ve birkaç anormal olmayan hasarlı eser dışında bu örgütün varlığına dair hiçbir kanıt yoktur. SCP-1884 ve SCP-2902 gibi insansı statüye göre tiplendirilen çoğu bağlantılı nesne, anormal deformitelerini bir şekilde performans uğruna kullanıyordur. Diğerleri, SCP-1921 gibi tipik panayır alanı sanat nesneleri olarak görünüyordur veya SCP-3717 veya SCP-1695 gibi gösteri için 'cazibe merkezleri' biçimini alıyordur. Genelde, Herman Fuller'ın Huzur Kaçırıcı Sirki ile bağlantılı nesneler, gösterinin 'gerçekleştirildiği' söylenen panayır alanlarında bulunur.

herman-fuller ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Ufuk Girişimi

Horizon.png

Genel Bakış: Ufuk Girişimi, 1960'ların sonlarında, üç Semavi dinin çeşitli etkili mezhepleri tarafından, artan sayıdaki anormal faaliyetlere ve tehdit olarak algıladıkları gruplara bir yanıt olarak oluşturulmuş bir organizasyondur. Hedefleri hala tam olarak net olmasa da, Ufuk Girişimi'nin, her bir öğenin dogmalarındaki konumlarına bağlı olarak, SCP nesnelerini geri alma veya yok etme niyetiyle hedef aldığı biliniyordur.

Girişim, kuruluşunda yer alan en büyük üç mezhebin liderlerinden oluşan bir mahkeme tarafından yönetiliyordur, ancak çok sayıda iç çekişme, resmi liderliğin örgütü tam olarak kontrol etmesini genellikle engelliyordur. Girişimin ana muharebe gücü olan Proje Malleus, genellikle kült karşıtı operasyonlarda ve SCP kurtarma operasyonlarında kullanılıyordur.

Girişimin diğer Çıkar Gruplarının çoğu ve Vakıf ile ilişkileri sürekli bir akış halindedir. Girişimin tüm bölümleri, Kırık Tanrı Kilisesi'ni ve Beşinci Kilise'yi büyük bir düşmanlıkla algılıyordur, ancak Vakıf ve GOC'a yönelik düşünceler, bireysel üyelerin iç bağlılığına bağlı olarak, açık düşmanlıktan sınırlı bir işbirliği yapma isteğine kadar büyük ölçüde farklılık gösteriyordur.

ufuk-girişimi ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

IJAMEA

ijamea.png

Genel Bakış: Japon İmparatorluğu Anormal Vakalar İnceleme Ajansı veya IJAMEA (Alman İmparatorluğu Anormal Vakalar İnceleme Ajansı olan Vakıf öncüsü IGAMEA ile karıştırılmamalıdır), 1868'in Meiji Restorasyonu'ndan 1945'in II.Dünya Savaşı'nın sonuna kadar Japonya'nın resmi ve birincil anomali ajansıydı. IJAMEA, önceden var olan sözde "ilkel" grupların modern bir karşılığı olarak hareket ederek, Japonya'nın Batı'daki gizli araştırmaların hızına ayak uydurması amacıyla kurulmuştu. Bu kapasiteyle, IJAMEA, Japonya ve kolonilerine yayılmış yüzlerce farklı anomaliyi katalogladı, üzerlerinde kapsamlı araştırmalar yaptı ve yeni imparatorluğun iyiliği için anomalileri kullanmayı amaçlayan çok sayıda proje üstlendi.

IJAMEA, en önemli rolünü İkinci Dünya Savaşı sırasında, Müttefiklere karşı savaşta askeri güçlere yardımcı olmak için çeşitli anomalileri silahlandırmaya çalışırken oynamıştı. Ancak aceleci planlama ve yetersiz fonlar, bu programların çok azının sonuç vermesine neden olmuştu. IJAMEA, 1951'de San Fransisco Antlaşması ile resmen dağıtılmıştı ve varlıklarının çoğu ya GOC kontrolüne devredilmişti ya da Vakıf tarafından gizli olarak elde edinilmişti.

Ancak savaş sonrası yıllarda IJAMEA'daki emperyal sadık ve Japon milliyetçileri, IJAMEA'yı bu kez gizli bir organizasyon olarak canlı tuttu ve ana odak noktası, Japonya ve Doğu Asya'daki komünist etkinin yayılmasını kontrol etmekti. Günümüzde, öncelikli olarak Japonya'nın çeşitli ancak azalan anormal ekolojisinin refahını korumaya hizmet etmekte ve Japonya'nın önde gelen politikacıları, iş adamları ve kültürel şahsiyetlerle bağları ile çeşitli milliyetçi gündemleri desteklemektedir. Bir miktar siyasi gücü İmparatorluk ailesine geri döndürmek ve Japonya'yı büyük güç statüsüne döndürmek istiyordur ve bu amaç için sahip olduğu çeşitli anomalilerden aktif olarak yararlanmaya çalışıyordur. Vakıf, denizaşırı bir rakip olarak görülüyordur ve ajanlar, IJAMEA personeli ile etkileşimde bulunurken gerekli tedbirleri almalıdır.

ijamea ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Manna Hayırsever Vakfı

MCF.png

Genel Bakış: Manna Hayırsever Vakfı (MCF), 1971 yılında dinler arası bir insani yardım vakfı olarak kurulmuştur. Elde edilen belgeler, amacını "Tanrı'nın tüm mucizelerini en önemsiz çocuklarıyla paylaşmak" olarak tanımlıyordur. Çeşitli hayırsever gruplar ve dini kuruluşlar tarafından dolaylı olarak finanse edilen ve zaman zaman zengin hayırseverler veya akademik kurumlar tarafından halka açık olarak desteklenen MCF'nin kuruluşundan bu yana birincil gündemi, anormal nesnelerin veya yan ürünlerinin Üçüncü Dünya'nın yoksulluk çeken bölgelerinde veya savaş, kıtlık veya doğal afetlerden etkilenen bölgelerde yaşayan sivillere ücretsiz dağıtılması olmuştur.

MCF şu anda Birleşmiş Milletler tarafından bir sivil toplum örgütü olarak tanınmaktadır ve Vakfın etki alanı dışındaki birkaç düşmanca veya izole bölgede yasal ve yasadışı olarak faaliyet gösterdiği bilinmektedir. Şimdiye kadar MCF tarafından dağıtıldığı bilinen hiçbir SCP nesnesi insanlara veya topluluklara kasıtlı olarak zarar vermemiş olsa da (ve tutuklu MCF görevlileri güçlü pasifist inançlar gösterme eğilimindedir), grupla ilişkili muhafaza ihlalleri, genellikle insan kayıplarına veya nesnelerin muhafazadan serbest bırakılmasının öngörülemeyen sonuçları ve/veya potansiyel olarak "yararlı" nesneleri, uzun vadeli davranışlarının bilimsel incelemesi olmadan derhal dağıtma hevesi nedeniyle dünyanın mevcut durumuna yönelik ciddi tehditlere yol açmıştır.

manna-hayırsever-vakfı ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Marshall, Carter ve Dark Ltd.

MCD.png

Genel Bakış: Marshall, Carter ve Dark Ltd, Londra, İngiltere merkezli bir "kulüp" tür. Süper zenginlere hizmet veren ve dünya çapında kapsamlı siyasi ve finansal bağları olan bu grup, Vakıf için büyük sorunlara neden olmuştur. Marshall, Carter ve Dark Ltd, üyelerine mevcut en özel, pahalı ve nadir deneyimleri sunmanın yanı sıra, nadir ve belirsiz öğeleri toplamasıyla tanınıyordur.

Bu eylemler birçok durumda Vakıf ile çatışmalara neden olmuştur. Grup güç kullanmasıyla tanınmıyordur; hedeflerine ulaşmak için aşırı finansal ve siyasi baskı uygulamayı tercih ediyorlardır. Marshall, Carter ve Dark Ltd, daha doğrudan yöntemler kullanmaya zorlandıklarında, dışarıdan ajanlar istihdam ederler ve söz konusu ajanları kuruluşa bağlamak çok zordur.

Marshall, Carter ve Dark Ltd, başlıca para kullanımı veya sosyal baskı yoluyla birkaç SCP muhafaza ihlaline neden olmuştur. Büyük miktarlarda parayla veya uzun süre hapis veya işkence tehdidiyle yaklaşılan Vakıf personeli tarafından çeşitli raporlar, kayıtlar ve hatta öğeler sızdırılmıştır. Dikkat çekici bir şekilde, Vakıf Marshall, Carter ve Dark Ltd. üyelerine erişimi reddettikten sonra, iki muhafaza alanı neredeyse halka açık hale gelmişti.

Yönetmenin adı veya hatta bir üye listesi gibi Marshall, Carter ve Dark Ltd. ile ilgili bilgileri edinmenin çok zor olduğu kanıtlanmıştır. Bu grubun üyeleriyle karşılaşan ajanlara, herhangi bir nedenle Vakıf bağlarını veya SCP bilgilerini ifşa etmemeleri için bir kapak hikayesi sürdürmeleri önerilir.

marshall-carter-ve-dark ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

"Nobody"

Nobody.png

Genel Bakış: Şu anda "Nobody" olarak bilinen kişi, varlık veya grup hakkında çok az şey biliniyordur. İlk kez 1954'te görülmüşlerdir ve o zamandan beri sayısız kez ortaya çıkmışlardır. Her seferinde, tipik olarak gri takım elbise ve fötr şapka giymiş Kafkas bir erkek olarak tanımlanan yalnızca bir kişi görülmüştür. Kim olduğu sorulduğunda, "Nobody" diye yanıt veriyordur. Ancak, bunun tek bir kişinin mi yoksa tek, bilinmeyen bir kurumun birden çok ajanının mi işi olduğu bilinmiyordur. Gündemleri şu anda bilinmiyordur, bazen Vakfa yardım ediyorlar, bazen engelliyorlar. Herhangi bir saha görevlisi, kendisini "Nobody" olarak tanımlayan biririsiyle karşılaşırsa dikkatli olunması önerilir.

nobody ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

İslam Eserlerini Geri Kazandırma Bürosu (ORIA)

ORIA.png

Genel Bakış: İslam Eserlerini Geri Kazandırma Bürosu (ORIA), Orta Doğu ve Orta Asya'da anormal eserlerin toplanması ve kullanılması konusunda kendini adamış, yalnızca İran'ın Dini Liderine yanıt veren paramiliter bir güçtür. İran İmparatorluk hükümetinin 1979'da devrimci güçler tarafından devrilmesinden ve İran İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra, tüm Vakıf personeli "sömürgecilik ajanları" olarak İran'dan kovulmuştu. Ülkede gizli bir varlığı sürdürme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı - Vakıf personelinin çoğu ya yakalandı ya da öldürüldü ve ██, ███ ve ███ Siteleri İran güçleri tarafından ele geçirildi. ORIA, İran'ın anormal araştırma alanında geride kalmasını önlemek için 1981'de Dini Lider Humeyni'nin gizli bir kararnamesiyle oluşturulmuştu. İsmine rağmen grup, kendisini İslami kökenli anormal nesnelerini bulmakla sınırlamamıştır.

ORIA'nın hatırı sayılır kaynaklara erişimi olmasına rağmen, organizasyon içindeki çok sayıda fraksiyon arasında çatışmalar nedeniyle bu kaynakların etkisi engelleniyordur. Bu tartışmaların bazıları, anormal nesnelerin silahlandırılması gibi felsefi farklılıklar etrafında dönerken, diğerleri doğası gereği kişisel görünüyordur. ORIA'nın organizasyonu çoğu zaman birden fazla komutana üst üste binen sorumluluk alanları bıraktığından, fraksiyonların çoğalması kasıtlı gibi görünüyor. Bu düzenlemenin arkasındaki mantığın, herhangi bir bireyin Dini Lidere meydan okuyacak kadar güç toplamasını engellemek olduğu teorileştirilmiştir.

İran hegemonyasının Orta Doğu ve Batı Asya'ya yayılmasıyla ORIA, bölgedeki erişim alanını genişletip Orta Doğu'nun en önde gelen paranormal örgütü haline gelmiştir. ORIA, düşman bir güç olarak görülmelidir ve Vakıf personeline temas sırasında çok dikkatli olmaları tavsiye edilir.

geri-kazandırma ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Oneiroi Kolektifi

Oneiroi.png

Genel Bakış: Oneiroi Kolektifi hakkındaki bilgiler Vakıf tarafından yalnızca analizler ve görüşmeler veya geride bıraktıkları anormal nesneler yoluyla elde edinilmiştir. Rüya gören kişilerin ve rüya temelli varlıkların kolektif bilinci olduğuna inanılıyordur.

İstihbarat, diğer Çıkar Grupları tarafından, genellikle Vakfın etkileşimine benzer bir dereceye kadar belgelendiklerini göstermiştir. Oneiroi Kolektifi görünüşe göre oldukça izole edilmiş varlıklarla bile (örneğin "Nobody") iletişim kurma yeteneğine sahiptir. Hedefleri, eğer varsa, hala bilinmiyordur.

oneiroi ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Parawatch

rook6.png

Genel Bakış: Parawatch Wiki, anormal olayları araştırmak ve açığa çıkarmak amacıyla kullanılan ve komplo teorisyenleri, paranormal meraklıları ve amatör yazarlardan oluşan çevrimiçi bir web forumudur. Grup esas olarak forumlarında paranormal olaylarla karşılaşmaları, tarihsel vakaları ve kullanıcıların deneyimlediği olağandışı olayları detaylandıran kısa hikayeler derliyordur. Kullanıcı tabanı coğrafi olarak dağınık olduğundan ve merkezi koordinasyondan yoksun olduğundan, daha fazla işlem yapmaları ve normallik üzerindeki herhangi bir potansiyel etki engelleniyordur.

Paranormal olaylara yapılan yatırımlara rağmen, Parawatch anormal fenomenlerin doğası, Perde ve Vakfın varlığı hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Bu, kamuoyunun belirsizliğiyle birlikte, Perdeyi potansiyel olarak tehlikeye atmalarını engellemiştir. Grup şu anda yanlış bilgilendirme ve anormallikle ilgili diğer soruşturmaları yanıltma aracı olarak aktif bırakılıyordur.

parawatch ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Prometheus Laboratuvarları, Inc.

pllogo.png

Genel Bakış: 1892'de kurulmuş Prometheus Laboratuvarları, yeni teknolojiler geliştirmede kullanılmak üzere anormal nesneleri araştırmaya adanmıştı. Yıllar geçtikçe Prometheus Laboratuvarları, hükümetlere, ordulara ve Çıkar Gruplarına gelişmiş ve anormal teknolojiler satan çok uluslu bir şirket haline geldi. Prometheus Laboratuvarları, tarihi boyunca Vakfın normalliği koruma çabalarıyla nominal miktarda işbirliği sergiledi ve hatta bazen Vakıfla işbirliği yaptı, ancak anomalilerle ilgili çalışmalarını durdurmayı reddetti ve Vakfın denetimine direndi.

1998 yılında, uzun bir finansal düşüş döneminin ardından, Prometheus Laboratuvarları şirketi feshedildi ve bunun sonucunda, yan kuruluşlarından oluşan çok sayıda halef şirket kurulmuştu. Şirketin dağılması teknik ve idari zorluklarla doluydu, bu da birçok ürünün kaybına ve çok sayıda personelin işten çıkarılmasına neden olmuştu. Prometheus Laboratuvarları'nın şu anda muhafaza altında olan eski projelerinin çoğu bu süre zarfında kurtarılmıştı ve eski çalışanlarının çoğu Vakıf tarafından işe alınmıştı.

prometheus ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Sarkist Kültleri

Sarkicism.png

Genel Bakış: Sarkisizm, büyük ölçüde tanrılaştırılmış kurucusu “Büyük Karcist İon” a atfedilen öğretilere dayanan çeşitli gelenekleri, inançları ve ruhani uygulamaları kapsayan dini/felsefi bir sistemdir. Takipçiler, ritüel yamyamlık, insan kurban etme, bedensel güçlendirme, taumaturji ve boyutsal manipülasyon gibi aktiviteler uygularlar. Grup son derece gizlidir ve genel halkın varlıkları hakkında doğrudan bir bilgisi yok gibi görünüyordur; tek istisna, onları kıyamet gibi gören Kırık Tanrı Kilisesi'dir. Organik manipülasyon, bazı Sarkistlerin, temel insanların fiziksel sınırlamalarını aşarak anormal varoluş durumlarına ulaşmalarına izin vermiştir. Hastalık onlar tarafından saygıyla görülüyordur ve Sarkist tapınaklarında şişmiş lenf düğümleri ve tümör oluşumları şeklinde bağışlar keşfedilmiştir. Sarkist kültleri, bulaşıcı hastalıkları kutsama, "zayıfları itlaf etme" ve kitleleri arındırma aracı olarak görüyordur ve bu nedenle aktif olarak yayılmalarını sağlamaya çalışıyordur.

Vakıf, bilinen Sarkist kültlerini iki farklı gruba ayırıyordur: Proto-Sarkist ve Neo-Sarkist. Proto-Sarkist kültler, Avrasya'nın en izole bölgelerinde daracık topluluklarda bulunabilir, takipçileri genellikle fakirdir (eğer özerklerse) ve yabancılara karşı düşmanca davranıyorlardır. Bu tür gruplar moderniteden kaçınırlar, keskin bir teknofobi sergilerler ve batıl inançlar ve tabulara bağlıdırlar. Aksine, Neo-Sarkist kültler kozmopolittir, moderniteyi alenen kabul ediyorlardır ve teknolojiyle ilgili hiçbir açık tavır göstermiyorlardır; kamusal yaşamları, kültürleri ve sosyal statüleri bakımından diğerlerinden çok az farklıdır. Takipçiler, öncelikle varlıklı ailelerdir ve tarih ve skandal açısından zenginlerdir.

Sonuç olarak, Vakfın Sarkisizmin ne olduğunun ve takipçilerinin niyetlerinin sadece bir kısmını bildiğine inanılıyordur. Mevcut bilgilere dayanarak, Sarkist kültlerinin speküle edilmiş hedefleri, bir XK sınıfı dünyanın sonu senaryosu olasılığı da dahil olmak üzere, SK sınıfı hakimiyet değişimini temsil ediyordur.

sarkist ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Yılan'ın Eli

SerpentHand%281%29.png

Genel Bakış: Yılanın Eli, birkaç güvenlik ihlalinden sorumlu olan küçük ama heybetli bir organizasyondur. En az üç farklı kişiyle karşılaşılmıştır ve hepsi sızma amacıyla olası veya onaylanmış anormal öğeler (Vakıftan çalınmış, ancak bir Kaos İsyanı tesisine yapılmış bir baskın sırasında kurtarılmış SCP-268 dahil) kullanmıştı. Bu organizasyona ait toplam üye sayısı, teknoloji seviyeleri, tutulan olası SCP sayısı veya toplam tehdit seviyesi bilinmiyordur. Ancak, son derece koordineli ve muhtemelen tehlikeli oldukları kesindir. Liderlerinden birinin, Vakıf sitelerindeki iki güvenlik ihlalinden kişisel olarak sorumlu olduğu düşünülen "L.S." olarak bilinen bir figür olduğu düşünülüyordur.

Vakıf şu anda Yılan'ın Eli hakkında çok az bilgiye sahiptir ve Yılan'ın Eli hakkında neredeyse tüm bilinen bilgiler GOC istihbaratından sızdırılmıştır. Grup, paranormal öğelerin kullanımını ve varlığını benimsiyor gibi görünüyordur ve özellikle insansı ve duyarlı SCP'leri kabul ediyorlardır. Yılan'ın Eli, bu SCP'lerin, özellikle de tamamen insan olan ve özellikle yıkıcı olmayanların, muhafaza altına alınmasına ve yok edilmesine son derece karşı çıkıyordur.

Grubun Kaos İsyanı ve ORIA ile soğuk ilişkileri ve GOC ile son derece düşmanca bir ilişkisi vardır. Yılan'ın Eli üyelerinin sebepsiz yere şiddet uyguladığı kaydedilen tek olay GOC ajanlarına yönelikti.

Grup, başlıca, dünyanın birçok farklı yerinde bulunan portallar aracılığıyla erişilen bir bina olan Gezginler Kütüphanesi adlı anormal bir konuma dayanıyor gibi görünüyordur. Giriş bulunsa bile, Kütüphaneye doğrudan bir saldırının şu anda mümkün olmadığı kanıtlanmıştır. Bununla birlikte, ilk istihbarat, El'in Kütüphaneyi çok az anladığını veya üzerinde çok az kontrole sahip olduğunu gösteriyordur.

Gezginler Kütüphanesine sızma girişimleri devam ediyordur.

yılanın-eli ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Köpekbalığı Yumruklama Merkezi

SPCLogo50.png

Genel Bakış: Köpekbalığı Yumruklama Merkezi ("Selachian Punching Center", "The Shark Punching Centre", "Selachiosk Pungix Combin" olarak da bilinir), anlaşıldığı kadarıyla Vakfın alternatif evren karşılığı olarak hareket eden, bir veya daha fazla paralel evrende bulunan bir organizasyondur. Vakıf, Merkez'in varlığından on yıllardır haberdar olsa da, Köpekbalığı Yumruklama Merkezi'nin yapısı, dokümantasyonu ve genel tonu oldukça farklıdır ve bu da, bir veya daha fazla evrenin sürekli bir değişim halinde olduğunu göstermektedir.

Vakıf belgelerinden daha agresif ve dengesiz bir ton gösteren Köpekbalığı Yumruklama Merkezi ile ilgili belgeler kurtarılmıştır. Adından da anlaşılacağı gibi, SPC, bazı belgeler "selachian" ve "suda yaşayan" arasında ayrım yapmada başarısız olsa da, çoğunlukla "selachian" varlıkları etkisiz hale getirmenin bir yolu olarak yumruk yumruğa mücadeleyi ilerletmeye odaklanıyordur.

Köpekbalığı Yumruklama Merkezi'nin Vakıf faaliyetleriyle ilgili herhangi bir bilgisi veya endişesi olup olmadığı belli değildir.

köpekbalığı-yumruklama-merkezi ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, merkezi buraya tıklayınız.

Üç Ay Girişimi

ThreeMoons.jpg

Genel Bakış: Üç Ay Girişimi, Korbenik olarak da bilinen bir öbür dünya olan SCP-2922-C'de bulunan ekstra-boyutsal bir insan askeri örgütüdür. Korbenik tanrı JALAKÅRA ile işbirliği yaparak, insan ırkının korunması için çok-boyutsal bir güvenlik kuvveti olarak hareket ediyorlardır.

Girişim personeli, insanlığın çıkarlarına çalıştıklarına inanıyor olsa da, askeri aşırılık, zayıf iletişim, iç bürokrasi sorunları ve diğer faktörler - bizimkine kıyasla orantısız derecede yüksek bir askeri güçle birleştirildiğinde - onları bizim boyutumuzda kamu güvenliğine karşı potansiyel bir tehdit haline getirmiştir.

Bu nedenle, Vakıf ile istikrarsız bir barış sürdürüyorlardır. Üç Ay Girişimi'nin ajanlarına karşı son derece dikkatli davranılmalıdır.

üç-ay-girişimi ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Olağandışı Olaylar Birimi (UIU), Federal Soruşturma Bürosu

UIU.png

Genel Bakış: Olağandışı Olaylar Birimi (UIU), Soğuk Savaş'ın başlangıcından sonra, Amerikan Hükümeti'nin birçok yönünün anomalilerden yararlanmaya ve komünistlerin aynısını yapmasını önlemeye odaklandığı bir zamanda kurulmuştu. Bu, paranormal olaylara ve suçlara hızlı yanıt vermeye adanmış özel bir FBI bölümünün oluşturulmasına yol açmıştı. Direktör J.Edgar Hoover, UIU'nun yaratılmasıyla bizzat ilgilenmişti.

Başlangıçta Amerikan Hükümeti tarafından önemli miktarda fon ve kaynak verilmiş olmasına rağmen, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden ve GRU-P gibi düşman örgütlerin dağılmasından sonra, UIU uzun yıllardır düşüş içindeydi.

Daha büyük olan anormal topluluk tarafından aşağılayıcı bir şekilde "Gizli Dosyalar" ve "UIUseless" olarak anılan ajans, genel olarak iyi niyetlidir, ancak mali kaynak eksikliği, az insan gücü ve ABD Hükümeti'nin bürokratik engellemesi nedeniyle, genellikle beceriksiz olarak görülüyordur. Vakfın ve Küresel Gizli Koalisyonun Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti üzerindeki etkisi, UIU ve ABD Hava Kuvvetleri'nin 616. Filosu ("Roswell'in Revengers") ve ABD Donanması SEAL Ekibi Bravo Papa Romeo Delta gibi anormal faaliyetlerle uğraşan diğer USGOV birimlerinin tamamen feshedilmesini engellemiştir.

Olağandışı Olaylar Birimine katılan FBI Temsilcileri ve Özel Temsilciler genellikle psikoloji, STEM alanları ve sanat çalışmalarında geçmişe sahiptir. PATRIOT yasasının bir parçası olarak, sızıntıları önlemek için birimin ajanlarına Kişiselleştirilmiş Memetik Susturma Ajanları (PMSA, UIU ajanları tarafından halk dilinde 'gag emirleri' olarak anılır) uygulanmalıdır.

Olağandışı Olaylar Birimi’nin geçmişte muhtelif anomali kuruluşlarıyla çatışmaya girdiği bilinmektedir, bunlara 1950’ler ve 1960’larda Vakıf gözetimi altında gerçekleştirdiği çeşitli askeri operasyonlar ve 1976’da UIU ajanları ve GRU-P üyeleri arasında gerçekleşen kötü şöhretli müsademe de dahildir, bu müsademe “Kara Mamba” hadisesi olarak da bilinir.

Şu anda, Olağandışı Olaylar Birimi'nin bir bölümü, Three Portlands'ın otonom anormal durumunu denetliyordur. Olağandışı Olaylar Birimindeki yetersiz finansman ve yetersiz personelin bir örneği, Ortabatı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki geriye kalan tek bölümünde görülebilir.

olağandışı-olaylar-birimi ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Wilson'ın Vahşi Yaşam Çözümleri

WWS

Genel Bakış: Wilson'ın Vahşi Yaşam Çözümleri, Oregon, Clackamas County'de, spesifik olarak Boring kasabasında bulunan, paranormal kamu tarafından finanse edilen bir vahşi yaşam hizmetidir. Vakıf, Wilson'ın Vahşi Yaşam Çözümleri'nin varlığından ve anormal bağlantılarından 1999'dan beri haberdar olmasına rağmen, varlığının resmi olarak tanınması ve iki grup arasındaki ilişkilerin kurulması, 2008'deki Ursus Maritimus olayında gerçekleşti. Şu anda Boring Anlaşması, Wilson'ın Vahşi Yaşam Çözümlerinin Site-64'ün MTF Beta-4'ü ("Castaways") tarafından denetlenmesi gerektiğini ve farklı derecelerde Vakfı müdahalesi (duruma göre) ile faunaya dayalı Güvenli veya Öklid sınıfı anomalileri muhafaza altına alabileceklerini ana hatlarıyla belirtmektedir. Gerektiğinde gri alanları veya yeni politikaları hesaba katmak için Boring Anlaşmasında değişiklikler yapılabilir ve yapılmıştır.

wilsons-wildlife ile etiketlenmiş tüm belgeleri görmek için, buraya tıklayınız.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License