Güvenli Tesis Konumları

Tesis Tanımları

Vakıf, sadece bir avuç personel ile çalışan küçük karakollardan binlerce personele sahip devasa Sitelere kadar dünya çapında çok sayıda tesisi yönetmekte ve işletmektedir.

Site

Siteler olarak belirlenen vakıf tesisleri gizli tesislerdir. Tesisin varlığı kamu tarafından bilinir fakat genellikle şirketler veya hükümet kurumları adı altında gizlenirler. Bu gibi kuruluşların bünyesi altında gizlenmeyi kolay kılabilmek için sivil nüfuslara yakın yerlerde inşa edilir.

Alan

Alan olarak belirlenen vakıf tesisleri saklı tesislerdir, yani siviller bu alanların varlığından haberdar değildir. Bu tür tesisler sivil nüfustan uzakta inşa edilir ve oldukça tehlikeli anomaliler içerebilir. Alanların büyük çoğunluğunda nükleer savaş başlıkları gibi ekstrem güvenlik önlemleri bulunur.

Tesis Bölümleri

Sektör

Sektörler, Sitelerin veya Alanların muhafaza, araştırma veya depolama gibi belirli amaçlar için özellikle belirlenmiş bölümleridir. Sektörlerin kullanımı, bağlı olduğu tesisin amacına ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir.

Birim

Birimler, site ve alanların biyolojik veya boyutsal anomalileri muhafaza eden, izole bölümlerdir.
Bir muhafaza ihlali veya başka bir felaket durumunda kendiliğinden kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu birime giren veya çıkan bir personel tam bir dekontaminasyon prosedüründen geçmek zorundadır.

Ön Ekler

Ön Ekler tesislerin veya tesis bölümlerinin niteliklerini belirtmek için kullanılır ve genellikle yalnızca iç iletişimde kullanılır.

Silahlı

Silahlı etiketine sahip bir tesis veya bölüm, muhavazadaki tehlikeli ve saldırgan varlıklar veya dışarıdan bir saldırı nedeniyle yüksek derecede güvenlik endişesi bulunan yerleri belirtir.
Bu tür tesisler tipik olarak çok miktarda askeri silahlara, araçlara ve yüksek sayıda güvenlik personeline sahiptir. Tüm bir tesis için en azından tabur veya alay gücünün ayrılmasını gerektirir.

Biyolojik

Biyolojik muhafaza tesisleri veya tesis bölümleri bulaşıcı veya başka şekilde biyolojik olarak tehlikeli anomalilerle ilgilenir ve bu tür anormalliklerin olası kaçışını önlemek için tesis izole ve bağımsızdır.

Muhafaza

Muhafaza tesisleri veya tesis bölümleri anormal nesnelerin, varlıkların veya fenomenlerin saklanması için donanımlıdır.

Boyutsal

Boyutsal muhafaza tesisleri veya tesis bölümleri, tutarsız veya çarpık zaman-mekan sergileyen anomalilerle ilgilidir.

İnsansı

İnsansı muhafaza tesisleri veya tesis bölümleri, öncelikle talimatları anlayabilen ve uygulayabilen insansı ve insana yakın varlıklar ile ilgilidir. Bunlar aslında anomali kişiler için bir hapishane tesisine benzer.

Korumalı

Korumalı tesisler ve tesis bölümleri, anomali etkisi olmayan "güvenli bölgelerdir". Bu bölgelerde hiçbir zaman herhangi bir anomali bulunmasına izin verilmemektedir.

Geçici

Geçici tesisler, hareketsiz bir anomali etrafında kurulmuş veya inşa edilmiş tesislerdir. Geçici tesisler tipik olarak sadece tek bir anomali içerir.

Eser

Eser tesisleri veya tesis bölümleri dini veya tarihsel öneme sahip eserler ve nesnelerin korunması için tasarlanmıştır.

Araştırma

Araştırma tesisleri veya tesis bölümleri, anomalilerin veya anormal malzemelerin işlenmesi, incelenmesi, yeni muhafaza şemaları ve yöntemlerinin, araştırılması ve geliştirilmesi için tasarlanmıştır.

Depolama

Depolama tesisleri veya tesis bölümleri, anormal olmayan veya eylemsiz anormal olup risk taşımayan nesnelerin uzun süreli depolanması için tasarlanmıştır.

Çeşitli

Bunlar, standart organizasyon yapısına girmeyen Vakıf tesisleri veya yerleridir.

Gözlem noktaları

Gözlem Noktaları dünya çapında birçok yerde kurulmuş küçük tesislerdir. Genellikle küçük bağımsız binalarla veya büyük bir binadaki tek bir birimle sınırlıdır. Gözlem Noktaları genellikle bölgesel iletişimleri izlemek ve yakındaki Vakıf tesislerini gözetlemek için kullanılır. Birçok Gözlem Noktası, gizli Vakıf temsilcileri tarafından güvenli iletişim merkezleri veya güvenli evler olarak da kullanılmaktadır.

Tesis Listesi (Kısaltılmış)

Aşağıda önemli Vakıf tesislerinin kısmi bir listesi bulunmaktadır. Bunun tam liste olmadığını lütfen unutmayın; Birçok Vakıf tesisi, operasyonel güvenlik amaçları gereği burada listelenmemiştir. Bir çok tesis hizmet dışı bırakıldığı veya artık kullanılmadığı için zaman içinde tesis tanımı düşmüştür.

Siteler

facility-texture.png01 Site-01 (Korumalı Site-01, Overwatch HQ)

Site-01, dünya çapındaki tüm temel Vakıf tesisleri için veri yedekleme işlevi gören ve aynı zamanda O5 Konseyi üyeleri ve diğer üst düzey Vakıf personeli için güvenli bir toplantı tesisi olarak çalışan bir bölgedir. Tüm Korunan Sitelerde olduğu gibi, Site-01'in yakınında herhangi bir anomali bulunmasına izin verilmez. Site-01'in yeri kesinlikle gizlidir.

facility-texture.png06 Site-06-3 (İnsansı Muhafazası Site-06-3)

Site-06-3, şu anda Fransa'nın Lorraine bölgesinde bulunan bir muhafaza tesisidir. Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nde (Site-06) ve Almanya'da (Site-06-2) bulunan bu tesis, daha önce bahsedilen tesislerin devre dışı bırakılması ve yıkılmasının ardından mevcut konumuna taşındı. Site-06-3'te çok uluslu bir personel çalışmakta ve çok sayıda düşük riskli anomalilere sahip insan ve insansı varlık (özellikle de birkaç eski Vakıf personeli) bulunmaktadır. Bu tesiste bulunan varlıklar şunları içerir: SCP-069, SCP-706, SCP-1669, SCP-1702

facility-texture.png11 Site-11

Site-11, Amerika Birleşik Devletleri'nin orta kesiminde, geniş bir yeraltı muhafaza ve araştırma kompleksi olmakla birlikte bünyesinde konutlar, ticari işletmeler ve endüstriyel üretim tesisleri de olan büyük ölçekli bir Vakıf tesisidir. Vakıf, Site-11 içindeki tüm personel ve sivillerin sıkı takibini sürdürmektedir, bu nedenle tesis, ek güvenlik ve koruma gerektiren personel için güvenli bir yer olarak kullanılmaktadır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-986

facility-texture.png15 Site-15

Site-15, Amerika Birleşik Devletleri'nin batı kıyısında, elektrik, elektronik ve bilgisayar tabanlı anomalilerin muhafazası ve incelenmesi konusunda uzmanlaşmış bir Vakıf tesisidir. Site-15'in birincil depolama ve muhafaza sektörleri anormal elektronikler ile dış dünya arasındaki herhangi bir etkileşimi önlemek için elektromanyetik olarak izole edilmiştir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-079, SCP-719, SCP-896

facility-texture.png17 Site-17

Site-17, öncelikle düşük riskli insansı varlıkların kontrol altına alınması ve incelenmesine odaklanan önemli bir Vakıf tesisidir. Bu sebeple Site-17'nin daimi personeli genellikle, çok sayıda tıp ve psikiyatri uzmanından oluşur. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-073, SCP-105, SCP-343

facility-texture.png19 Site-19

Site-19, şu ana kadar faaliyette olan en büyük Vakıf tesisidir ve yüzlerce Güvenli ve Öklid sınıfı anomali barındırır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-055, SCP-131, SCP-173, SCP-387, SCP-668, SCP-931

facility-texture.png23 Site-23

Site-23, bir takım metamorfik özellikleri olan biyolojik nesne ve varlıkları barındırmaktadır. Bu tesiste bulunan varlıklar şunları içerir: SCP-038, SCP-113

facility-texture.png28 Site-28 (Eser Muhafazası Site-28)

Site-28, New York, New York, ABD'nin SoHo mahallesinde yer almaktadır ve başlangıçta SCP-602 muhafaza etmek için inşaa edilmiştir. O zamandan beri bu tesis, anormal sanat eserleri ve eserler konusunda uzmanlaşmış ve tam teşekküllü bir Temel muhafaza tesisine genişletilmiştir. Bu tesiste yer alan nesneler şunları içerir: SCP-1229, SCP-1388

facility-texture.png36 Site-36

Eskiden Geçici Bölge-36 olan bu tesis, Hindistan'da bulunmaktadır ve hem bölgesel bir muhafaza alanı hem de bölgede çalışan saha personeli için bir destek tesisi olarak hizmet vermektedir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-089, SCP-1135

facility-texture.png38 Site-38

Site-38, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletindeki kırsal kesimde, öncelikli olarak vakıf benzeri kurum olan Alexylva Universitesi üzerinde çalışmaya odaklanan bir muhafaza bölgesidir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-961, SCP-1080, SCP-1893, SCP-1082

facility-texture.png45 Site-45 (Araştırma Site-45)

Site-45, Batı Avustralya kıyılarında Hint Okyanusu altında bulunan gizli bir silahlı araştırma tesisidir. Burada, anormal nesnelerin araştırılması ve muhafaza edilmesi, koruma altında ve sivil halktan uzakta yürütülmektedir. Site-45 aynı zamanda Pasifik ve Hint Okyanusları içindeki MTF operasyonları için bir başlangıç noktası olarak hizmet vermektedir. Tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-321, SCP-2401, SCP-466, SCP-127, SCP-2424, and SCP-1577

facility-texture.png54 Site-54 (Entegre Muhafaza Site-54)

Site-54, Almanya'nın Leipzig şehrinde, çevresinde ve altında bulunan bir muhafaza tesisidir. 'Kısmen elde edilemez' olarak kabul edilen anomalilerin kontrol altına alınması konusunda uzmanlaşmış olan eğitimli Site personeli, ağır silahlı ve sürekli olarak tetiktedir. Geniş bir acil çıkış araç hangarına (hem normal hem de anomali taşınması için) ve geniş muhafaza hücrelerine sahip Site-54 genellikle en kötü senaryo için en iyi şekilde hazırlanan vakıf alanı kabul edilir. Ama en kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin de en yüksek olduğu yerdir. Şu anda tesisin yetkisi altındaki nesneler şunları içerir: SCP-265, SCP-1911, SCP-2668, SCP-2790, SCP-2856, SCP-3663 ve SCP-4856.

facility-texture.png62 Site-62 (Boyutlu Site-62)

Eskiden Geçici Saha-62 olan bu tesis başlangıçta SCP-004 etrafında inşa edilmiştir.Sonrasında tesis SCP-579 dahil olmak üzere diğer nesneleri barındırmak için genişletildi.

facility-texture.png64 Site-64 (Depolama Site-64)

Oregon, Portland'ın kuzeybatısındaki Forest Park'ın yaklaşık 0,5 km altında bulunan Site-64, düşük ila orta güvenlikli bir depolama tesisidir. Çoğunlukla küçük anomalileri, anomali sanat topluluğundan ve Portland Vancouver merkezli anormal elektronik endüstrisinden el konan Güvenli / Öklid sınıfı nesneleri barındırır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-2106, SCP-2306, SCP-2608, SCP-2806 ve SCP-2960.

facility-texture.png66 Site-66 (Biyolojik Muhafaza Site-66, Bio-Site-66)

Başlangıçta SCP-1479 etrafında Geçici Bölge-66 olarak inşa edilen bu tesis, sonradan biyolojik ve organik anomalileri muhafaza edecek ve araştıracak şekilde genişletildi. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-478, SCP-569, SCP-646, SCP-806, SCP-886

facility-texture.png73 Site-73

Site-73, Güvenli veya iyi huylu anomalilerin kontrol altına alınması ve incelenmesi için Teksas'taki bir ofis binasından dönüştürülmüş bir tesistir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-1454, SCP-1156, SCP-1176, SCP-1520

facility-texture.png76 Site-76 (Araştırma, Eser ve Muhafaza Site-76)

Site-76, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve insan yapımı olduğu varsayılan çok sayıda anormal nesneyi barındıran önemli bir muhafaza sitesidir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-140, SCP-1883

facility-texture.png77 Site-77 (Depolama Site-77)

Vakfın en büyük depolama tesislerinden biri olan Site-77, ilk olarak 1924'te İtalya'nın güneyinde inşa edilmiştir. Bir İtalyan tesisi olarak inşa edilen bu yapı ikinci dünya savaşı sırasında bombalanma sonucu hasar görmüş, sonrasında bir muhafaza ihlali ile tamamen imha edilmiştir. Site-77 Vakıf tarafından devralınarak 1944'te yeniden inşa edildi. Halen bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-703, SCP-1837, SCP-2322

facility-texture.png81 Site-81 (Araştırma ve Muhafaza Site-81)

Indiana, Bloomington'daki Monroe Gölü'nün altında yer alan Site-81, Amerika Birleşik Devletleri Midwest'teki anormal aktivitenin ana merkezidir. Başlangıçta SCP-2812'yi izlemek için kurulan Site-81, o zamandan beri bölgedeki en büyük sitelerden biri haline geldi. Vakfın Muhafaza Departmanı'nın yanı sıra devasa bir Mobil Görev Gücü dağıtım karakolunu bünyesinde barındırmaktadır. Bu sitede yer alan nesneler şunları içerir: SCP-715, SCP-2080, SCP-2151, SCP-2270, SCP-2445, SCP-2496, SCP-2540, SCP-2564, SCP-2996.

facility-texture.png88 Site-88 (İnsansı Muhafazası Site-88)

Insansı Varlık Muhafazası Site-88, merkezi Baldwin County, Alabama'da yer almaktadır. Site, yüksek değere sahip birçok anomali Nesne ile birlikte çok sayıda insansı SCP varlığına ev sahipliği yapıyor. Araştırma sitenin birincil önceliği olmasa da bu kapasite ve yeterliliğe sahiptir. Bir çok araştırma projesi yapılmıştır. Bu sitede yer alan nesneler şunları içerir: SCP-245, SCP-1774, SCP-1868, SCP-2065, SCP-2067, SCP-2251, SCP-2725, SCP-2343, SCP-2632, SCP-2714, SCP-2968, SCP-2987

facility-texture.png98 Site-98 (Boyutlu Araştırma Site-98)

Site-98, Vakfa ait teknolojide ön plandadır. Philadelphia şehrinde bulunan Site-98, Vakfın dünyayı tehlikeye atan çeşitli anormal tehditleri kontrol etmesine, analiz ve araştırmasına yardımcı olacak ileri teknoloji yeniliklerin geliştirilmesi ile sorumludur. Site-98 Vakfın teknolojik olarak en gelişmiş araştırma tesisi olarak kabul edilir. Şu anda bu sitede belgelenen nesneler şunları içerir: SCP-179, SCP-1152, SCP-1287, SCP-2009, SCP-2115, SCP-2703, SCP-2716, SCP-4156, SCP-4192, SCP-4366, SCP-4797 ve SCP-4880.

facility-texture.png103 Site-103 (Biyolojik Muhafaza Site-103)

Eskiden Geçici Bölge-104'te bulunan bu tesis, vahşi yaşamı koruma kurumu adı altında işletilmektedir ve çeşitli etkileri olan biyolojik anomalilerin araştırılması ve denenmesi için tasarlanmıştır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: : SCP-757, SCP-822, SCP-1001

Alanlar

facility-texture.png02 Alan-02 (Silahlı, Araştırma ve Eser Alan-02)

Alan-02 amacı çok sayıda Keter sınıfı varlık da dahil olmak üzere son derece tehlikeli, saldırgan veya başka şekilde tehlike arzeden anomalileri muhafaza olan uzak bir tesistir. Bir tabur karşı koyma timi ve güvenlik müfrezesine ek olarak, Area-02 çoklu muhafaza ihlalleri veya bir felaket durumunda son seçenek olarak nükleer başlıklı imha düzeneği ile donatılmıştır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-122, SCP-743

facility-texture.png12 Alan-12 (Biyolojik Araştırma Alan-12)

Area-12, ABD'nin orta batısındaki uzak federal arazide bulunan bir muhafaza ve araştırma tesisidir. Alan-12, hem anomali gösteren biyolojik varlıkların örneklerini, hem de üzerinde çalışma için biyolojik veya başka şekilde tehlike arzeden anomali örneklerini içerir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-143, SCP-153, SCP-214, SCP-811, SCP-939

facility-texture.png14 Alan-14 (Silahlı, Biyolojik Muhafaza Alan-14)

Area-14, ABD'nin Nevada eyaletinin Ruby Dağları'nda bulunan özel bir muhafaza tesisidir. Alan-14 öncelikle büyük cüsseli, tehlikeli ve / veya saldırgan anomali varlıklar için kullanılır. Bu nedenle bir tabur güvenlik timi müfrezesi, ağır silahlar, zırhlı araçlar ve hava desteği ile korunmaktadır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-058, SCP-082, SCP-165, SCP-939, SCP-940

facility-texture.png32 Alan-32 (Ay Yüzeyi Alan-32)

Uzayda Mare Imbrium yüzeyinin altında birkaç kattan oluşan Lunar Area-32, ay yüzeyinde bulunan hareketsiz anomalileri veya Dünyanın atmosferinde muhafaza etmenin tehlikeli olduğu anomalileri içeren bir tesistir. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-2493, SCP-2686 ve SCP-2821.

facility-texture.png179 Alan-179

Eskiden Geçici Koruma Alanı-179 olan bu tesis, Pennsylvania, Birleşik Devletler'de yer almaktadır. Bu tesiste bulunan nesneler şunları içerir: SCP-1050, SCP-1179

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License