Güvenlik İzin Düzeyleri

Genel Bakış

Vakfın personele verdiği güvenlik izin düzeyleri erişilebilecek en yüksek düzey veya tür bilgiyi temsil eder. Fakat bir izin düzeyine sahip olmak o düzeyde erişilebilecek bütün bilgilere erişim hakkı olduğu anlamını gelmez: personele sadece bilginin "bilinmesi gereken" esasına göre ve ilgili kısmı denetleyen atanmış tebliğ görevlisinin takdirine bağlı olarak erişim sağlanır.

Seviye 0 (Sadece Resmi Kullanım)

Seviye 0 güvenlik izni sadece Vakıf gözetimi altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkında bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulmayan personele verilir. Seviye 0 erişim genellikle operasyonal verilere erişimi olmayan tesislerdeki gizli olmayan yazı işleri, lojistik ve bakım pozisyonundaki personelde bulunur.

Seviye 1 (Özel)

Seviye 1 güvenlik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar ile yakınlık içerisinde çalışan fakat doğrudan, dolaylı ve bilgi olarak erişimi olmayan personele verilir. Seviye 1 erişim genellikle muhafaza kapasitesine sahip veya hassas bilgiyi barındırabilecek tesislerdeki gizli olmayan yazı işleri, lojistik ve bakım pozisyonundaki personele verilir.

Seviye 2 (Kısıtlı)

Seviye 2 güvelik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkındaki bilgilere doğrudan erişim gerektiren güvenlik ve araştırma görevlilerine verilir. Çoğu araştırma personeli, saha ajanları ve muhafaza uzmanlarında Seviye 2 güvenlik izni bulunur.

Seviye 3 (Gizli)

Seviye 3 güvenlik izni muhafaza altındaki anormal nesne ve varlıklar hakkındaki varlığın kaynağı, ele geçirme koşulları ve uzun-dönem planlarını barındıran detaylı bilgilere erişim gerektiren kıdemli güvenlik ve araştırma görevlilerine verilir. Çoğu araştırma personeli, proje yöneticisi, müdahale ekibi üyeleri ve Mobil Görev Gücü teknisyenlerinde Seviye 3 güvenlik izni bulunur.

Seviye 4 (Çok Gizli)

Seviye 4 güvenlik izni tesis çapında ve/veya bölgesel istihbaratın yanı sıra, Vakıf operasyonları ve araştırma projeleriyle ilgili uzun-dönem stratejik verilere erişim gerektiren üst düzey yönetime verilir. Seviye 4 güvenlik izni genellikle sadece Bölge Yöneticileri, Güvenlik Yöneticileri veya Mobil Görev Gücü Komuntanlarında bulunur.

Seviye 5 (Thaumiel)

Seviye 5 güvenlik izni, Vakıf bünyesindeki en üst düzey idari personele verilir ve tüm stratejik ile hassas verilere sınırsız erişim sağlar. Seviye 5 güvenlik izni sadece 05 Konseyi üyelerine ve bazı seçilmiş görevlilere verilmiştir.

Personel Sınıflandırmaları

Sınıflandırmalar personelin potansiyel olarak tehlike barındıran anormal nesneler, varlıklar veya olgularla yakınlığına göre yapılır.

Sınıf A

Sınıf A personel Vakfın stratejik operasyonlarının merkezi olarak kabul edilir ve hiçbir koşul altında anomalilere doğrudan erişimine izin verilmemektedir. Sınıf A personelin anomaliler ile yakın bir konumda (muhafaza ünitelerine ev sahipliği yapan tesisler gibi durumlar) bulunması gerektiğinde Sınıf A personel anomalilerin bulunduğu bölgelere erişim sağlayamaz ve her zaman güvenli bölgelerde tutulmalıdır. Bir acil durum halinde, Sınıf A personel derhal bölge dışındaki belirlenmiş bir güvenli konuma tahliye edilmelidir. O5 Konseyi üyeleri her zaman Sınıf A personeldir.

Sınıf B

Sınıf B personel Vakfın yerel operasyonlarının merkezi olarak kabul edilir ve karantinadan geçmiş ve zihin etkileyemeyecek veya memetik maddelerinden temizlenmiş bazı nesne, varlık ve anomalilere erişim sağlayabilmektedir. Herhangi bir saklama ihlali veya Vakfın bir tesisine düzenlenen saldırgan bir hareket halinde, Sınıf B personel en kısa zamanda bölge dışındaki belirlenmiş bir güvenli konuma tahliye edilmelidir.

Sınıf C

Sınıf C personel saldırgan veya tehlikeli olmadığı teşhis edilen çoğu anomalilere doğrudan erişim sağlayabilir. Sınıf C personelin zihin etkileyen ya da memetik belirtiler gösteren anomaliler ile doğrudan temas kurması halinde, güvenlik personelince uygun görülür ise personel karantina altına alınabilir veya psikolojik tedavi görebilir. Herhangi bir saklama ihlali veya Vakfın bir tesisine düzenlenen saldırgan bir hareket halinde, muharip olmayan Sınıf C personel kilitlenmiş güvenli bölgelere rapor vermelidir ya da bölge genelinde bir ihlal veya bir felaket olayı durumunda, bölgedeki güvenlik personelinin takdirine bağlı olarak tahliye edilecektir.

Sınıf D

Sınıf D personel, Sınıf A ve B personelin temas kurması yasaklanan aşırı tehlikeli anomaliler ile uğraşmak için kullanılan harcanabilir personeldir. Sınıf D personel genellikle dünya çapında özellikle idam cezasına çarptırılmış, şiddet suçu işlemiş mahkumlar arasından seçilir. Tazyik sırasında, makul bir şekilde inkar edilebilecek durumlarda Vakfın himayesine alınabilecek diğer kaynaklardan - siyasi mahkumlar, mülteciler ve diğer sivil kaynaklar - alım yapılmasına izin veren Protokol 12 harekete geçirilebilir. Sınıf D personel zorunlu bir şekilde psikolojik tedavi görmelidir ve ay sonunda bölgedeki güvenlik ya da tıbbi ekibin takdirine bağlı olarak en az Sınıf B amnestik verilmeli veya idam edilmelidir. Herhangi bir bölgesel felaket olayı durumunda, Sınıf D personel bölgedeki güvenlik personeli tarafından önemli olduğuna karar verilmedikçe görüldüğü yerde idam edilmelidir.

Sınıf E

Sınıf E personel, yeni belirlenen anormal bir nesne, varlık veya olgunun potansiyel olarak tehlikeli etkilerine maruz kalan saha ajanları ve muhafaza personeline atanan geçici sınıflandırmadır. Sınıf E personel en kısa zamanda karantina altına alınmalı, gözlenmeli ve şahsın davranışlarında, kişiliğinde veya psikolojisinde gerçekleşebilecek değişimler kayıt altına alınmalıdır ve sadece psikiyatrik ve tıbbi ekip tarafından taburcu edildiğinde göreve geri dönmelidir.

Personel Unvanları

Bunlar Vakıfta kullanılan genel meslek unvanlarıdır.

Site Çalışanları

Muhafaza Uzmanı

Muhafaza uzmanlarının Vakıf tesislerinde iki ana rolü vardır. Muhafaza ekipleri, anomali olduğu belirlenen olaylara çağırılarak, anomali obje, varlık veya fenomenlerin ilk kontrol altına alınmasında ve vakıf muhafaza tesislerine taşınmasında görevlidir. Muhafaza mühendisleri ve teknisyenleri, Vakıf tesislerindeki nesneler, varlıklar ve fenomenler için muhafaza birimleri ve şemaları tasarlamak, rafine etmek ve bakım yapmak ile görevlidir.

Araştırmacı

Araştırmacılar, Vakfın dünyanın dört bir yanından en akıllı ve en iyi eğitimli bilim insanlarından oluşur. Kimya ve botanikten teorik fizik ve ksenobiyoloji gibi daha ezoterik ve özel alanlara kadar akla gelebilecek her alanda uzmanları olan vakfın araştırma projelerinin amacı, açıklanamayan anomalileri ve bunların nasıl çalıştığını daha iyi anlamaktır.

Güvenlik Memurları

Vakıf tesislerindeki güvenlik görevlileri genellikle koruma olarak adlandırılır. Vakıf projeleri, operasyonları ve personeli için fiziksel güvenlik ve bilgi güvenliğini sağlamakla görevlendirilir. Öncelikle polis kuvvetleri, askeri birimler ve ıslah personelinden işe alınan güvenlik görevlileri, her türlü silahın yanı sıra muhafaza ihlali olaylarını ve vakfa karşı saldırıları kapsayan çeşitli acil durum planları konusunda eğitilmektedir. Bu personel ayrıca hassas belgelerin yanlış ellere geçmesini ve bir tesisin bilgisayar sistemlerinin dışarıdan gelen izinsiz girişlerden korunmasını sağlamak gibi bilgi güvenliğinden de sorumludur. Bunlar aynı zamanda vakıf tesislerinin düşman dış kuvvetlere karşı ilk savunma hattıdır.

Taktiksel Müdahele Görevlileri

Müdahale ekipleri tehlikeli anomali varlıklar ya da vakfa düşman olan vakıf benzeri kuruluşlar söz konusu olduğunda bunlara karşı tesisi savunmak ve muhafaza ekiplerine eşlik etmek için yüksek eğitimli ve ağır silahlı savaş ekipleridir. Müdahale ekipleri, her an harekete hazır olan ve büyük Vakıf tesislerinde konuşlanmış askeri birimlerdir.

Saha Personeli

Saha Ajanları

Saha ajanları, Vakfın gözleri ve kulaklarıdır, anomali belirtileri aramak ve araştırmak için eğitilmişlerdir. Genellikle yerel veya bölgesel kolluk kuvvetleri altında veya kamu yararı ve tıbbi hizmetler gibi yerel hizmetlerde çalışırlar. Gizli birimler olarak saha ajanları, belirlenmiş anormal aktiviteler ile başa çıkmak için donanımlı değildir. Böyle bir anomali onaylandıktan ve izole edildikten sonra, güvenli bir şekilde kontrol altına alınması için saha ajanları en yakın Saha Muhafaza ekibinden yardım isteyecektir.

Mobil Görev Güçleri Operatifleri

Mobil Görev Güçleri vakfın bir çok yerinden gelen, kıdemli saha personelinden oluşan uzman birimlerdir. Bu görev güçleri, belirli bir tipteki anomaliler konusunda uzmanlaşmış takımlardır, bunlarla başa çıkmak için harekete geçerler.
Bu takım, belirli nitelikteki anomali konusunda uzmanlaşmış araştırmacılar ve saldırgan varlıkları kontrol altına almak için ağır silahlı savaş birimlerine kadar her şeyi içerebilir. Daha ayrıntılı bilgi için Mobil Görev Güçleri belgesine bakın.

Yönetim

Site Yöneticisi

Büyük vakıf tesisleri için site yöneticileri, o konumdaki en üst düzey personeldir. Sitenin ve muhafazası altındaki tüm anomaliler ve projelerin güvenli bir şekilde işletilmesi ve yürütelmesinden sorumludur. Tüm departman direktörleri doğrudan Site Yöneticisine rapor verir.

O5 Konseyi Üyeleri

O5 Konseyi, Vakfın en üst düzey yöneticilerinden oluşan komitedir. Muhafazadaki anomalilere ilişkin tüm bilgilere tam erişim sağlayabilen O5 Konseyi, dünyadaki tüm Vakıf operasyonlarını denetler ve uzun vadeli stratejik planları yönetir. Pozisyonlarının hassasiyeti nedeniyle, O5 Konsey üyeleri herhangi bir anormal nesne, varlık veya fenomen ile doğrudan temas kurmamalıdır. Ayrıca, tüm O5 Konsey üyelerinin kimlikleri gizlenmiştir. Konsey üyeleri sadece sayısal isimleriyle (O5-1 ila O5-13) bilinir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License