SCP-002
rating: +41+x
800px-SCP002-new.jpg

Gözetim altında SCP-002

Madde #: SCP-002

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: Her zaman bir şarj durumunda olması için, SCP-002 her zaman uygun bir güç kaynağına bağlı olmalıdır. Bir elektrik kesintisi durumunda SCP-002 ve bina arasındaki bariyer boşaltılmalıdır. Binanın elektriği tekrar geldiği zaman saklama odasına ultra-viyole ışık ve X ışınları ile oda taranmalıdır. Saklama bölgesi her zaman negatif hava basıncında tutulmalıdır.

SCP-002'nin içinde veya odasında her zaman en az iki (2) kişilik takımların bulunması gerekmektedir. Nesne duyuları yanıltabileceği için her kişi yanındaki ile devamlı temas halinde bulunmalıdır. Bu, yanındakinin gerçek bir insan olup olmadığını doğrulamak içindir.

Seviye 3 izni altındaki kimse SCP-002'ye erişemez. Bu gereklilik iki adet Seviye 4 personelin yazılı onayı ile ertelenebilir. Bu izne sahip yönetim kadrosu, SCP-002'ye erişim sağlarken yanında en az beş (5) Seviye 3 güvenlik görevlisi ile giriş yapabilir. Yönetim kadrosu bu süre dahilinde tüm yetkilerinden feragat etmiş bulunmaktadır. Temas sonrasında, giriş yapan yönetim kadrosu en az 5 kilometre uzağa taşınarak 72 saat boyunca karantinaya alınıp psikolojik denetimden geçmelidir. Eğer psikologlar tarafından uygun görülürse tüm yetkileri geri verilebilir.

Açıklama: SCP-002, 60 m³ (yada 2000 ft³) boyutunda tümörümsü bir et yığınıdır. Yanındaki demir bir kapı içine girişi sağlar. İçi düşük bütçeli, mütevazı bir apartman dairesi görünümündedir. İçerideki tek bir duvar bir pencereye sahipken, bu pencere dışarıdan gözükmez. Oda içinde çeşitli mobilyalar vardır ve bu mobilyalar et, kemik, saç gibi organik insan maddelerinden oluşmaktadır. Oda da şimdiye kadar test edilmiş tüm eşyaların farklı DNA'ları olduğu gözlemlenmiştir.

Keşif hakkındaki bilgiler için Milhausen Raporuna [cross-ref:document00.023.603] bakın.

Referans: SCP-002 bu güne kadar sekiz personelin kaybolmasından sorumludur. Ayrıca tesiste iken bu güne kadar içine iki adet lamba, bir halı, televizyon, radyo, puf koltuk, bilinmeyen bir dilde yazılmış 3 kitap, 4 oyuncak ve bir bitki eklemiştir. Yüksek zekalı primatlar da dahil olmak üzere hayvanların SCP-002 üzerinde hiçbir etkisi olmadığı görülmüştür. Kadavraların da bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Bir insanı bir objeye nasıl dönüştürdüğü bilinmemekle birlikte sadece yaşayan insanların dönüştüğü belirlenmiştir.

Mulhausen raporunu incele docid:00.023.603

Mulhausen Raporu [00.023.603]

Aşağıda SCP-002'nin nasıl keşfedildiği yazmaktadır.

Nesne Portekiz'de küçük bir kraterde bulundu. Kalın bir taş tabakası ile kaplıyken düşüşün etkisiyle içindeki et yapı ortaya çıkmıştır. Yerel bir çiftçi bir tesadüf olarak SCP-002'yi bulmuş ve köyün ileri gelenleriyle durumu paylaşmıştır. Obje SCP statüsünü yerel bir ajanın radyoaktif bir anomali keşfetmesiyle kazandı.

Derhal General Mulhausen önderliğinde toplanan bir SCP güvenlik ekibi gönderilmiş ve nesne büyük bir konteynerde güvence altına alınarak köylüler ile ilk testleri yapılmıştır. Üç kişi nesnenin içine yollanmış ve kaybolmuştur. Ölümcül özelliklerini keşfettikten sonra General Mulhausen, nesnenin bilgisinin dışarıya sızmaması için tüm görgü tanıklarının(bu köyün yaklaşık 1/3'ini oluşturmaktadır) öldürülmesi talimatı verdi. Ardından nesnenin bir SCP tesisine taşınması sağlanmıştır.

Taşımaya hazırlanırken, dört personel açıklanamaz bir şekilde nesnenin içine girme isteği duymuş ve kaybolmuştur. Yapılan incelemenin ardından nesnenin 4 yeni mobilya ürettiği ve bir apartman dairesine benzemeye başladığı anlaşılmıştır. General Mulhausen, kalan güvenlik personeline derhal Seviye 3 zararlı madde elbiseleri giyilmesini emretmiş ve konteyner yük gemisine yüklenerek SCP tesisine taşıma işlemine devam edilmiştir.

[BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

[BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

General Mulhausen'ın infazından sonra SCP-002 tekrar ele geçirilmiş ve özel muhafaza için, şu an bulunduğu [GİZLİ] binasına taşınmıştır. Mulhausen olayından sonra en az iki Seviye 4 güvenlik yetkilisinin onayı olmadan, Seviye 3 ve altının SCP-002'nin bulunduğu konteynere girişi yasaklanmıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License