SCP-003
rating: +8+x
SCP-003a-new.jpg

SCP-003'ün devresinin bir yakın çekimi

Madde #: SCP-003

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-003 35°C'nin altına inmeyecek bir sıcaklıkta ve ideal olarak 100°C'nin üzerinde sabit bir sıcaklıkta tutulmalıdır. SCP-003 ile Kategori IV'te yer alan veya daha yüksek karmaşıklığa sahip çok hücreli canlı varlıkların temas etmesine izin verilemez.

Tüm elektriğin kesilmesi durumunda, eğer SCP-003-1'in kütlesinde artış baş gösterirse, atanmış personel SCP-003-1 ile cilt temasında bulunmak zorundadır. İdeal olarak, personel vücut ısısını SCP-003-1'i kritik sıcaklığın üzerine getirmek için kullanabilir; bununla birlikte, cilt teması SCP-003'ün aktivasyon sıcaklığına ulaşması durumunda dahi sürdürülmelidir ve SCP-003-1 tamamen ikinci büyüme aşamasına geçene dek devam etmelidir.

SCP-003'ün muhafaza bölgesine giren personel, ilk olarak Kategori IV veya üstü karmaşıklığa sahip vücut parazitleri için muayene edilmeli ve bu tür organizmalar bulunuyorsa sterilize edilmelidir. SCP-003-1 ile fiziksel temasta bulunan tüm personel derhal sonraki sterilizasyon için rapor vermelidir.

Yukarıda ayrıntılarıyla açıklanan acil durum prosedürleri haricinde, SCP-003-1, SCP-003-2'den çıkarılmamalıdır. SCP-003-2'nin rünik aktivitesindeki (desen, frekans veya renk de dahil olmak üzere) önemli bir değişiklik meydana gelmesi durumunda üç (3) saat içerisinde rapor edilmelidir. Rünik aktivitelerde gerçekleşen bir kesinti derhal rapor edilmelidir. SCP-003-2 her zaman 003-IX jeneratörü ile elektriksel olarak beslenmelidir.

Açıklama: SCP-003, SCP-003-1 ve SCP-003-2 olarak adlandırılan, kökenleri farklı iki ilişkili bileşenden oluşur.

SCP-003-1, bir bilgisayar anakartınınkine benzer bir konfigürasyonda düzenlenmiş bilinmeyen biyolojiye sahip kitin, tüy ve tırnaktan oluşmuş şekilde görünür.

Testler SCP-003-1'in bilinen en eski devre kartlarından binlerce yıl önce geldiğini gösteriyor. SCP-003-1 duyusal yapıda kabul edilir, fakat belirli koşullar dışında tehlikeli aktivite göstermez.

SCP-003-1, SCP-003-2'nin şu an yer aldığı taş bir tabletin üzerinde bulundu. SCP-003-2'nin üzerindeki runikler herhangi bir dilin parçası değildir ve soluk bir ışık yayarak, titrek ışık örüntüleri oluşturur.

SCP-003-2, içeriği SCP-003-2'ye çoğunlukla zarar vermeden erişilemeyen (biyolojik olmayan) dahili bir bilgisayar tarafından kontrol edilir. SCP-003-2 radyasyon yayılımını, ısıyla, ışıkla ve anormal radyasyon tipleriyle birlikte kontrol edebilme yeteneğine sahiptir. SCP-003-2, keşif öncesinde birkaç yüzyıldan beri güç kaybediyor gibi görünen, anormal doğaya sahip dahili bir güç kaynağı içerir.

SCP-003-2'nin SCP-003-1'i muhtemelen içermesi amacıyla yaratıldığı düşünülüyor. SCP-003-2'den alınan kısmen yorumlanmış veriler SCP-003-1'in neden olduğu geçmiş ve/veya potansiyel gelecek LK sınıfı yeniden yapılanma olayına işaret edebilir.

SCP-003 uzaktan izleme ekibi SRV-04 tarafından bulundu. SRV-04 Beta'ya SCP-003-2 tarafından kasıtlı olarak temas kurulabilmesi mümkündür. Diğer organizasyonlar muhtemelen benzer yollarla SCP-003'ün varlığına dair uyarıldı. Bu aktiviteye rağmen SCP-003-2, M03-Gloria analizine ve prosedürlerine tepki vermemesine dayanılarak duyusal görünmüyor.

SCP-003 35°C sıcaklığın altına düştüğünde her iki bileşen reaksiyon gösterir.

Öncelikle, SCP-003-1 kütlesinin içinde üstel bir artış ile karakterize edilen bir büyüme durumuna girer. Bu büyüme durumu iki aşamadan oluşur. İki aşamada da, SCP-003-1 çevresindeki atmosferik elementleri de kapsamak suretiyle, inorganik materyallerden başlayarak, hücreler ve ölü deli hücreleri dahil cansız organik materyaller, saç, kitin, diş minesi, keratin ve diğer biyolojik materyaller gibi çevresindeki maddeyi dönüştürerek büyümesini kısmen besler

İlk aşama daima aynıdır. SCP-003-1 önce kütlesini arttıracak, ve on beş metre çapında (üç metre çapında bir merkezi işlemcisine sahip gibi görünür) bir ophiuroid'in (yılan yıldızı) şekline benzer bir form alacaktır. Kendini çevreleyen ortamı tarıyor gibi duran duyu organları biçimini alacak ve çevresindeki alanı kısmen tanımlanamayan anormal bir maddeye dönüştürecektir (SCP-003-2 dönüşümün dışında kalır gibi görünür).

İkinci aşama SCP-003 canlı organik materyal ile temasa girdiğinde oluşan bir biyolojik değişimi tanımlar; SCP-003 organik materyalden kendisine ait bir "şablon" çıkarır gibi görünür, ve ilk "şablon" veya "şablonlar"la uyumlu organizmalarla iletişim kurmaya çalışacaktır.

İkinci aşamasında SCP-003-1 duraklayabilir, yavaşlayabilir veya büyümesi değişebilir, ve aynı zamanda inorganik ve cansız organik elementleri anormal olarak fiziksel yapıları değişirken işlevsel olarak benzer yapılara dönüştürebilir.

İlk aşamada büyüme devam ederken, ikinci aşamada SCP-003-1'in canlı organizmayla temas halinde olduğu süre boyunca SCP-003-1'in büyüme oranı %20-%90 oranında azalır. Yüzde oranı, SCP-003-1 ile temasta bulunan organizmanın/organizmaların karmaşıklığı tarafından belirlenir; SCP-003-1 canlı organik maddenin analizine büyük miktarda işlem gücü ayırır gibi görünür.

SCP-003-1'in büyüme aşamalarının her biri sırasında SCP-003-2, SCP-003-1'in büyümesini geçici olarak engelleyen radyasyon patlamaları serbest bırakır veya SCP-003-1, sıcaklığı 100°C'nin üzerine çıktığında bu büyümeyi tersine çevirir. Benzer radyasyon yayılımları başka anormal araçlarla çoğaltılır veya kaydedilir.

SCP-003-1'in biyolojisi kapsamlı bir çalışma konusu olmuştur. Önemli unsurlar SCP-███, SCP-1512, ve SCP-2756'ya benzer olarak tanımlanmıştır, bunların ikisi SCP-003-1 ile doğrulanmış bir bağlantıya sahip değildir ve aralarında bilinen bir bağlantı yoktur, ve hiçbiri tam olarak anlaşılmamıştır (teknik olarak, SCP-003 nesnelerine ilişkin kapsamlı disiplenarası araştırma sayesinde SCP-003'ten dahi daha az anlaşılmışlardır). Bugüne kadar SCP-003-1'in bu SCP nesnelerine veya başkalarına olan bağlantısını, görünüşün ötesinde modern teknolojiyle olan bağlantısını (ve bilinmeyen mekanizma yoluyla olası taklitçiliğini) tatmin edici bir biçimde açıklayan hiçbir ikna edici analiz ortaya atılmamıştır.

Ek 003-01: Araştırma Ekibi M03-Gloria, SCP-003-2'nin rüniklerinin dil analizi ve karşılaştırmalı veri analizinden elde edilen bilgilerle hareket ederek, işlevlerin analizi için SCP-003 ve [BİLGİ GİZLENMİŞTİR] arasında bir bağlantı kurmayı başarmıştır. SCP-003-1 şu an bilinçli olarak kabul edilmelidir ve [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]'den ve sonuçtaki "yan ürün"den daima en az 1 km uzakta tutulmalıdır.

Ek 003-02: SCP-003-2'nin güç kaybı, M03-Gloria tarafından gerçekleştirilen prosedürlerle daha da şiddetlendi. O5-10 emirleri dahilinde, M03-Gloria işlemlere devam edecektir.

Ek 003-03 M03-Gloria prosedürleri sırasında SCP-003-1 kütlesini iki katına çıkardı ve hızla yapısal büyümeye başladı. Sıcaklık hemen 100°C'ye döndü. SCP-003-1'in büyümesi ve kitlesel artışı 9 dakika 6 saniye devam etti ve bu sırada SCP-003-2 tarafından sürekli bir radyasyona maruz kalındı. Buna karşılık, SCP-003-1 3 dakika 39 saniye içinde normal durumuna döndü. Analiz için toplanan yeni büyüme numunesi dağılarak tozlu bir kalıntıya döndü. SCP-003-1 ve SCP-003-2'nin her ikisi de saptanabilir tüm aktivitelerini durdurdu. SCP-003-2 harici güç kaynağına bağlanıncaya kadar faaliyetlerine devam etmedi. SCP-003-2'nin rünikleri düz gri renkte parladı ve üç (3) saat boyunca normal faaliyetlere devam etmedi. SCP-003-2 artık IX vasıtasıyla 003-III Jeneratörleri ile harici güç beslemesi olmadan 35°C'nin üzerindeki bir sıcaklıkta muhafaza alanını koruyamıyor gibi görünüyor.

Ek 003-04: Ek 003-03'te ayrıntılandırılan prosedür tekrar edildi ve SCP-003-1 tekrar büyüme durumuna girdi. 10 dakika 13 saniye sonra SCP-003-2 bir kez daha sürekli bir radyasyon salınımı üretti. SCP-003-1'in büyümesi 36 saniye durdu, ardından önceki hızında devam etti.

SCP-003-1, kütlesinin dört katına ulaştığında uyumlu bir dış kabuk ve gövde oluşturdu. Çevresini tarayıp bu çevreyi kısmen değiştirdikten sonra, SCP-003-1 M03-Gloria'nın dokuz üyesinin bulunduğu gözlem galerisine girerek sınırları aştı. Takım üyeleriyle fiziksel temasta bulunduğunda SCP-003-1 hızla büyüyen uzantıları içinde onları kuşattı ve büyümesi 15 dakikalığına durdu. SCP-003-1 sonrasında büyümeye devam etti, ve SCP-003-1'in yeniden düzenlenmiş üç metre uzunluğundaki dişi insansı biçiminin ortasındaki şeklin merkezinin bileşen parçaları periferik dokunaçlarla birlikte öncelikle değişerek SCP-003-1'in yeni oluşan saç ve omurgasına dönüştü. SCP-003-1 daha sonra araştırmacılarla iletişim kurmak için belirgin bir başlangıç girişimiyle ilkel sesler üretti. [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

Ajanların tüm kadro topluluğu içinden bilinmeyen bir şahıs tehlikeli barındırma alanına yaklaştı. Bireysel olarak O5-10'un emirlerine göre hareket ettiği iddiasıyla SCP-003-1 ile iletişim kurmaya çalıştı. [BİLGİ GİZLENMİŞTİR]

Bu olaydan sonra, M03-Gloria'dan Ajan Jackson başarılı bir şekilde SCP-003-2'ye güç sağladı ve sıcaklığı 100°C'ye döndürmek için yedek jeneratörleri aktive etti. SCP-003-1, 21 dakika 7 saniye içinde normal durumuna döndü ve olay gerçekleşmeden başarılı bir şekilde zaptedildi.

SCP-003-1 tarafından etkiye uğrayan M03-Gloria'nın tüm dokuz üyesinin daha sonra fiziksel olarak yaralanmadığı ve psikolojik travmanın yanı sıra kalıcı etkiler bulunmadığı tespit edildi. Dönüştürülen SCP-003'ün eski barındırma alanı materyalleri dağılmadı ve şu an analiz halinde.

Ek 003-05: Bir önceki olay ışığında, O5-10, O5-██, O5-██ ve O5-██ ortak kararıyla O5 Konseyi'nden çıkarıldı. M03-Gloria prosedürleri süresiz olarak askıya alındı.


== ÖZEL ERİŞİM PROGRAMI M03-GLORIA GEREKLİ ==


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License