SCP-005
rating: +19+x
SCP-005.jpg

SCP-005

Madde #: SCP-005

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri : SCP-005 Direkt olarak hiçbir tehlike oluşturmamaktadır. Yine de objenin kullanımı ve değiştirilmesi sırasında özel izinler ve önlemler alınmalıdır. Saklanma alanından çıkarılması için en az bir (1) adet 4. Seviye araştırma görevlisinden izin alınmalıdır.

Açıklama: Görüntü olarak SCP-005 1920'lerde yapılmış normal bir anahtara benziyor. Anahtar bir sivilin yüksek güvenlikli bir binaya girişiyle ortaya çıktı. SCP-005 Tüm kilitleri açma özelliğine sahip. Kilidin mekanin veya elektronik olması farketmiyor. Bu yeteneğin kaynağı henüz belirlenmemiştir.

Ek Notlar: SCP-005 kaybolmuş güvenlik kartları yerine kullanılabilir ancak sadece bir seviye 4 araştırma görevlisinin gözetiminde olmak şartıyla. SCP-005 asla bir otomatı açmak için veya kaybolmuş ev ve dolap anahtarları yerine kullanılamaz. Objenin binadan çıkarılması anında infaza tabidir.

Ek A: SCP-005 tüm kilitleri açabiliyorken, kilidin gizlenmesi durumunda anahtarın %50 ihtimalle kilidi açamadığı gözlemlenmiştir. Gönüllüler kilidi bulamazken bunun anahtarın kendi zekasına sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu sonuçlar ışığında SCP-005 ''Zeki'' sınıfına koyulmuştur ve şu an zekasının kapasiteleri test edilmektedir. Ancak bu testler sadece kilidin saklanması ile sağlanmıştır ve kesin bir sonuç vermez.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License