SCP-007
rating: +7+x

Madde #: SCP-007

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-007 Her yeri 10 metre genişliğinde bir odada tutulmalıdır. Oda normal bir insanın yaşayabileceği koşullarda olmalı ve ███████████████ (buradan sonra denek olarak bahsedilecektir) tarafından yapılan isteklerle döşenmelidir, bu istekler güvenliği bozmayacak şekilde olmalıdır. Denek odadan çıkmamalıdır, böyle bir kalkışmada gerekirse güçle engellenmelidir.

Açıklama: SCP-007 Deneğin karın boşluğunda bulunmaktadır. Denek Amerikan bir erkek yaklaşık 25 yaşlarında (denek 28 olduğunu iddia ediyor) ve 176 cm boyundadır. Deneğin karnının çoğu (Kaslar, kemik, deri, organlar) bulunmamaktadır, buna rağmen denek bu durumdan etkilenmemektedir. Normal et dokusu yerine bu bölgede toprak ve sudan oluşan bir küre bulunmaktadır, buna rağmen küre hiçbir zaman deneğin vücuduna değmemektedir. Küre çoğu özelliği ile dünyanın bir minyatürü gibi durmaktadır ve 60 cm çapındadır, fakat kıtaların yerleri dünya tarihi boyunca hiç küredeki gibi olmamıştır. Kürenin kendi iklim düzenleri ve yok sayılanılabilir bir yer çekimi vardır, bununla birlikte kürenin üzerinde insana benzer mikroskobik canlılar bulunmaktadır. İki akıllı yaşam formu tespit edilmiştir, ancak temas ve iletişim halen gerçekleştirilememektedir. Sahip oldukları teknoloji seviyesi iki haftada bir kontrol edilmelidir ve ██/████, tarihinden beri teknoloji seviyeleri 15' inci yüzyıl dünyasına eşit .

Denek kendisinin ███████████████, olduğunu söylüyor ancak böyle bir kişi hiçbir kayıtta bulunamadı. Denek yemek ve suya ihtiyacı olmamasına rağmen ikisini de tükettiği gözlemlendi, bu maddeler yutulduktan sonra ne olduğu bilinmemekte. Denek zeki (IQ seviyesi 128 puan olarak ölçüldü) ve cana yakın bir insan ve karın boşluğundaki objeyi vücudu ile ilgili küçük bir detay olarak görüyor. Denek bu konuda kendini hiç rahatsız hissetmiyor. Gezegenin nasıl oluştuğu sorulduğunda, " Bir gün uyandım ve oradaydı. Oraya nasıl geldiği ile ilgili hiçbir fikrim yok. “ Yanıtı alındı. Denek bir sosyal güvenlik numarası ve ehliyete sahip olduğunu iddia ediyor. Kontrol edildiğinde ikisi de kayıtlarda bulunamadı.

Dr. ███████ haftada bir kere denek ile satranç oynar ve bu sırada akli dengesini ölçer, Dr. ███████ 'a göre denek etrafındaki yaşam ortamını umursamıyor ve halen bir kaçma teşebbüsü veya agresif bir eylemde bulunmadı, ancak sürekli internet bağlantısı olan bir bilgisayar istediğini iletti. Ancak güvenliği riske atması nedeniyle bu isteğin gerçekleştirilmemesi önerilmektedir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License