SCP-010
rating: +1+x

Madde #: SCP-010

Obje Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-010'u içeren her obje yüksek güvenlikli bir tesiste numaralandırılmış kilitli kutularda tutulmalıdır. Denekler dışında hiç kimse onları takmamalıdır.

SCP-010 kutularından sadece deneyler için çıkarılmalıdır.

Açıklama: SCP-010, altı (6) tane numaralandırılmış özdeş dökme demir tasmalardan ve bir (1) uzaktan kumandadan oluşur. Uzaktan kumanda SCP-010-1 diye adlandırılır. Tasmalar ise SCP-010-2'den SCP-010-7'ye kadar numaralandırılmıştır. Tasmalar karışık elektronik parçalardan oluşur ve güç kaynağı küçük (5 mm çapında, 2 mm kalınlığında) 100 voltluk pillerdir. Bu piller yeniden doldurulabilir.

Kumanda, eski bir mavi/beyaz katot ışınlı ekrana sahip ve 100'den fazla etiketlenmemiş düğmenin yanı sıra bir frekans ayarlayıcısına sahip eski tarz bir el radyo vericisi/alıcısını andıran ağır siyah bir kutudur. Deneme/yanılma yoluyla şu anda bulunan altı (6) tasmanın frekansı bulunmuştur. Rusça bir etiket ve bir piramit inşa eden işçilerden oluşan bir logo metalin içine damgalanmıştır. Hiçbir resmi Rus şirketi veya devlet kurumu bu logoyu veya damgada yazan kelimeleri kullanmaz.

Herhangi bir tasmayı bir kişinin boynuna takmak, uzaktan kumandayla kişinin her hareketini kontrol etmeyi sağlar. Ayrıca adrenal bir tepki verebilme ve sempatik sinir sistemini aktive veya deaktive etme kapasitesine sahiptir. Bu tasmaların en anormal özelliği vücut morfolojisi üzerindeki etkisidir. Tasmalar, takıldığı kişinin vücut şeklini kumandanın programlama bilgisi ile sınırlı bir şekilde yeniden yapılandırabilir.

Ek 010-1: Tarihçe

SCP-010, Amerika'nın Orta Batı bölgesinde yalnız yaşayan bir adamın bodrumunda, yerel bir kaybolma olayının kendisine bağlı hale gelmesinden sonra keşfedildi. Polis kişinin evine baskın düzenlediğinde SCP-010 ve birkaç ölü beden buldu. Bedenlerden biri ona aitti. Diğerleri ise başka kayıp kişilerdi. Ölüm nedeni toplu intihar olarak görüldü; ancak kişilerin vücudunda darp izleri vardı.

Ek 010-2: Parçalarına ayırma deneyi

Test 1: SCP-010-2 parçalarına ayrıldı ve parçaların fotoğrafları çekildi. Sonra tekrar parçalar birleştirildi.
Sonuç: Bu işlemden sonra SCP-010-2 eskisi gibi çalışmaya devam etti.

Test 2: SCP-010-8, SCP-010-2 ile aynı fakat SCP-010-2'nin çıkarılamayan parçaları için mevcut olan en yakın parçalar kullanılmış bir kopyası, yapıldı.
Sonuç: SCP-010-8 çalışmadı.

Test 3: SCP-010-2'nin çıkarılamayan parçaları SCP-010-8'e yerleştirildi.
Sonuç: SCP-010-2 parçaları çıkarıldığından ötürü çalışmadı. SCP-010-8 çalıştı.

Test 4: Parçalar SCP-010-2'ye geri takıldı. SCP-010-2'nin çıkarılabilir parçaları, kopyalarıyla rastgele şekilde değiştirildi.
Sonuç: SCP-010-2, parçalarının geri takılmasıyla tekrar çalışmaya başladı. Kopyalar için çıkarılabilir parçaları değiştirmek, işlevselliği önemli ölçüde azaltmaz. Hasarlı bir transistörün değiştirilmesi, SCP-010-2'nin komutlara cevap verme zamanını %12 azalttı.

Ek 010-3:
"SCP-010, herhangi bir görev için yeteneksiz iş gücünü daha iyileştirmek için yapılmıştır. Tasmadaki logo da buna uygundur." - Dr. █████

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License