SCP-012
rating: +1+x

Madde #: SCP-012

Nesne Sınıfı : Öklid

Özel Koruma Prosedürleri : SCP-012 her zaman karartılmış bir odada tutulmalıdır. Eğer obje bir personel tarafından ışıkla aydınlanmış bir şekilde görülürse (infrared ışık hariç) personel acilen akıl sağlığı taramasına sokulmalı ve obje tüm duvarlardan en az 2.5 metre uzakta asılı durmalıdır.

Açıklama: SCP-012 Arkeolojist M. Sandoval tarafından yakın zamanda fırtınadan ötürü yıkılmış bir İtalyan mezarından çıkarılmıştır. Obje tamamlanmamış olup, "On Mount Golgotha" adındaki bir besteye aittir. Siyah ve kırmızı renkte olan mürekkebin öncelikle kırmızı bir meyve yada doğal bir boyadan yapıldığı düşünülse de, aslında üç ayrı kişiden alınmış kan örnekleri olduğu ortaya çıktı. İlk taşıma işlemi esnasında iki personel objeyi gördü ve anında akıl sağlığını kaybetti. Kendi kanları ile besteyi bitirmeye çalışınca yüksek kan kaybı ve travma ile karşılaştılar.

İlk araştırmalar sırasında bir kaç deneğin besteyi görmelerine izin verildi ve her seferinde denekler kendilerine zarar vererek besteyi tamamlamaya çalıştı. Her deneyde denekler kendilerine zarar vererek kanları ile şarkıyı tamamlamaya çalıştı ve büyük miktarda kan kaybı yaşadı. En azından bir bölümü tamamlamayı başaran denekler parçanın "tamamlaması imkansız" olduğunu iddia edip intihar etti. Şarkının çalınması denendiğinde anlamsız bir kakafoni ve gürültü ortaya çıktı ve hiçbir enstrüman şarkıya uyamadı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License