SCP-015
rating: +10+x

Madde #: SCP-015

SCP-015New

SCP-015'in İç Görünümü

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-015'in taşınması imkansızdır ve yerinde durur. SCP-015'i içeren tüm yapının etrafında daima en az 2 metrelik bir boşluk muhafaza edilmelidir, ve SCP-015'in şu anki sınırlanan yapısıyla etkileşim kuracak hiçbir yapı yoktur. Üçlü (3) gruplar halinde, tamamen güvenli hatlarda ve GPS izlemesi bulunması şartıyla keşif yapmaya izin verilebilir. SCP-015'e ait tüm çıkıntılar yeni bölge kayıtları ve günlükleri ile birlikte derhal kapatılmalı ve mühürlenmelidir.

SCP-015 içerisinde hiçbir agresif eylem yapılmamalıdır. Hiçbir el aletine veya elektrikli alete SCP-015 içinde izin verilmez. SCP-015'in hiçbir yerinde bakım veya onarım yapılmamalıdır.

Açıklama: SCP-015 ███████ depolarını tamamen dolduran boru, havalandırma delikleri, kazan ve diğer sıhhi tesisat aparatlarından oluşan bir kütledir. Boruların gözlem altında değilken büyüdüğü ve yakındaki diğer yapıların kanalizasyon ve sıhhi tesisat yapılarına bağlanmaya çalıştığı görülmüştür. SCP-015 tahmini olarak 190 kilometrenin üzerinde, çapı 2.5 cm'den 1 m'ye kadar değişen çaplarda borular içerir. Kimi borular paslı ve sızdıran bir yapıdayken, kimi borular yeni görünür. Boruların kemik, ahşap, çelik, preslenmiş kül, insan eti, cam ve granit gibi maddelerden oluştuğu rapor edilmiştir. Kurşun, PVC plastik, bakır veya geleneksel olarak boru yapımında kullanılan herhangi bir maddeden oluşan boru bulunamamıştır.

SCP-015 aletlere ve saldırganlığa tepki verir. Şiddet eylemlerinde bulunan, araç taşıyan ya da SCP-015'e zarar vermeye veya onu onarmaya çalışan herhangi bir personel, bir reaksiyonu tetikleyecektir. Şahsın yanındaki herhangi bir boru patlayacak ve akış birdenbire durana dek birkaç saniye boyunca deneğin üzerine püskürtme gerçekleştirecektir. Boruların petrol, cıva, sıçan, henüz tanımlanamamış böcek türleri, buzlu cam, deniz suyu, bağırsak ve eriyik demir içerdiği rapor edildi. Borular denek ölene veya geri çekilene dek patlamaya devam edecektir.

SCP-015 bölgedeki diğer diğer 11 yapıya bağlandıktan sonra asıl yapısına geri çekildi. Şu anda 11 personel öldü ve 20 tanesi halen kayıp. SCP-015'ten gelen vurma ve bağırma sesleri geldiği rapor edildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License