SCP-017
rating: +19+x
SCP-017.jpg

SCP-017'ye ait görüntü dosyası

Madde #: SCP-017

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-017 akrilik bir cam kafes içerisinde, 100 cm x 50 cm x 50 cm boyutlarında, merkezi olarak 6 m x 6 m x 4 m ölçülerinde beton bir odada asılı tutulur. SCP-017'nin her açıdan ışığa sürekli maruz kalmasını sağlamak için, duvarın, tavanın ve zemininin üzerine doğrudan akrilik kafese konan yüksek yoğunluklu ark lambası spot ışıkları bulunur. SCP-017'nin kontrol odası için görevlendirilmiş personel spot ışıklarının ve acil durum jeneratör sisteminin işlevselliğini kontrol edecek ve arızalanmış bir lamba, jeneratör ile ilgili bir problem olduğunda derhal bakım ekibini çağıracaktır.

Personelin girmesine izin verilen tek koşul lambaları değiştirmektir. Odaya giren personel, belirtilen tam gövde yansıtıcı giysilerini giymeli ve işlevsel spotların önüne geçmemeye dikkat edilmelidir.

Açıklama: SCP-017, yaklaşık olarak 80 santimetre boyunda, anatomik olarak küçük bir çocuğa benzeyen, fakat tanımlanabilecek fark edilebilir özelliklere sahip olmayan insansı bir figürdür. SCP-017'nin gölgemsi, dumana benzer bir örtüden meydana geldiği görülür. Örtünün altında herhangi bir nesne bulmak için gerçekleştirilen girişimlerden hiçbiri başarılı olamadı, fakat olasılıklar göz ardı edilmemiştir.

SCP-017'nin gölgeler üzerinde etkisi hızlı ve anidir. SCP-017 gölgeyi oluşturan nesneye sıçrar ve onu tamamen örtüyle kapatır, ardından geride nesneye dair hiçbir iz bırakmadan normal boyutuna döner

Ek Notlar: BETA, veya daha yüksek izne sahip personel doküman #017-1'i görmelidir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License