SCP-021
rating: +5+x
021.jpg

Denek D-124'ün (şimdi ölü) üzerinde SCP-021

Madde #: SCP-021

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-021 insan vücuduna muhtaç bir parazittir. Bu nedenle muhafazası yetişkin bir insanı muhafazadan daha zor değildir, çoğu hücre yeterli olacaktır. Varlık şu anda denek D-139'un üzerinde, gözaltı hücresi 217-A'da bulunmaktadır. Sadece D-sınıfı personel SCP-021'i barındırmaya uygundur. SCP-021'i barındıran denek hayatta kaldığı müddetçe, aylık D-sınıfı infazından muaftır.

Açıklama: SCP-021, yaklaşık 0.8 metrekarelik bir alanı kaplayan, oryantel tarzda, kıvrımlı bir ejderhanın büyük ve ayrıntılı bir dövmesidir. Bu dövme, sadece iki boyutlu olmasına rağmen konağının cildinin içinde tamamen canlıdır ve büyük ölçüde normal bir hayvan gibi davranır. Dövmenin hareketi taşıyıcıya, büyük ölçekli bir dövme veya dövme silme işlemi benzeri bir acı verir. Organizma, zamanının çoğunu gövde üzerinde ve yakınında geçirme eğilimindedir. SCP-021, temel bir beslenme ve hareket modelinin ötesinde bir zeka sergilemese de, iki boyutlu bir yaşam formunun zekasını ölçmek şimdiye kadar imkansız olmuştur.

SCP-021'in sadece ciltteki pigmentlerden beslendiği görülmektedir. Buna melanin de dahildir ve bu durumda denek vitiligodan muzdarip olacaktır. Bununla birlikte, organizma diğer dövmeleri tercih etmektedir ve doğal pigmentlere başvurmadan önce onları arayacak ve yiyecektir. Beslenme sürecinin kendisi, hareket hissinin haricinde ağrısızdır, normal dövme mürekkebi sadece 'yenildiği' için yok olur. Organizma sabit bir boyuta sahiptir ve herhangi bir uzama gözlenmemiştir. Organizma, saatte 0.6 metrekareden fazla cildi temizleyebilir. SCP-021 taşıyıcı üzerine (hızlı bir şekilde) meyve veya küçük hayvan dövmeleri yapılarak 'beslenebilir'.

SCP-021, çeşitli fiziksel temas formalarında farklı başarı oranları ile taşıyıcılar arasında aktarılabilir. Başarılı bir transfer durumunda, organizma bir kişiden diğerine 'yüzer'. Cinsel ilişki,% 93'lük bir aktarım oranı ile en güvenilir transfer yöntemi gibi görünmektedir. Bununla birlikte, şiddetli ağrı nedeniyle, bu ideal değildir. Genellikle iki açık yara arasındaki temas tercih edilir. Aktarım, çok fazla olmamakla birlikte ölen deneklerde daha güçtür; taşıyıcının ölümünün organizma üzerinde hiç bir olumsuz etkisi yoktur ve pigmentleri tüketmeye devam edecektir. Türler arasında geçiş bilinmemektedir; önceki testler ya imkansız ya da çok nadir olduğunu göstermektedir.

SCP-021, taşıyıcısına bazı faydalar sağlar. Dövmenin, epinefrin salınımını ve emilimini hızlandırdığı, laktik asit birikimini düşürdüğü, özgüven ve gücü arttırdığı ve stresli durumlarda acı töleransını yükselttiği gibi , zayıflık ve yorgunluğun normal etkilerini de azalttığı kanıtlanmıştır. Ek olarak, dövmenin taşıyıcının bağışıklık sistemi üzerinde bazı yararlı etkileri olduğu görülmektedir. Taşıyıcılarda saldırganlık düzeyleri genellikle ortalamanın üzerindedir, ancak bunun dövmenin doğrudan bir etkisi mi yoksa sadece sürekli ağrıya karşı bir tepki mi olduğu bilinmektedir.

Simbiyotik ilişki genellikle taşıyıcının günlük yaşamda bu acıya ne kadar dayanabileceği ile sınırlıdır. Bu, bazı deneklerde intihar ile sonuçlanmıştır. Nadir durumlarda, taşıyıcılar ölümcül cilt enfeksiyonlarına kurban gitmiştir.

SCP-021'in kökeni ve doğası bir sırdır. Taşıyıcıdan taşıyıcıya geçişinin geçmişini izlemek pek mümkün değildir ve organizma daha fazla olmasa da yüzlerce yıllık olabilir. SCP-021'in muhafazası yaklaşık [VERİ SİLİNDİ] yıldır devam etmektedir ve Vakıf tarihinin en uzunlarından biri olmuştur. Şu ana kadar çok eğitici olmuştur. Mevcut araştırma esas olarak iki boyutlu yaşamın özelliklerini gözlemlemeye odaklanmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License