SCP-022
rating: +8+x
morgue.png

SCP-022'nin güvenlik kamerasından görünümü.

Madde #: SCP-022

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: Kaza 022-827 sonrası SCP-022'yi kapalı tutması amacıyla bir kasa kapısı yerleştirilmiştir. Bir SCP-22-01'in ortaya çıkması dışında bu kapı her zaman kapalı tutulmalıdır. Kaza 022-827 sonrası SCP-022'nin orijinal kapısı yok olmuş ve bu kapıyı değiştirme çabaları başarısız olmuştur. SCP-022-1'lerin ortaya çıkma ihtimali nedeniyle SCP-022'nin içine kameralar yerleştirilmiştir.

SCP-022-1'lerin ortaya çıkması durumunda SCP-022'yi terk edemeden yakılmaları gerekmektedir. Bu noktada kapı temizlik görevlileri için açılabilir. SCP-022-1 objelerinin otomatik sistemler tarafından yok edilememeleri durumunda, güvenlik takımları içeri girip objeyi etkisiz hale getirebilir. Hiçbir şekilde SCP-022'nin içine bir insan giremez, bu kural sadece seviye dört bir personelin izni ile yok sayılabilir. Seviye dört personel ayrıca SCP-022-1 objelerinin çıkarılması ve deneylerde kullanılmasını onaylayabilir; ancak bu objeler tesisi terk edemez.

Açıklama : SCP-022 İngiltere'de [SANSÜRLENMİŞTİR] hastanesinin bodrum katında bulunan bir morgdur. 198█, yılına kadar morg ile ilgili hiçbir anormal olay bildirilmemiştir. İlk anormal olay Kasım 198█ tarihinde gerçekleşmiştir. Bölge kısa süre sonra vakıf tarafından karantinaya alınmıştır, sebep olarak binanın kamulaştırılması gösterilmiştir. Bu olayın birdenbire çıkmasının nedeni halen araştırılmaktadır.

Zaman zaman morgun raflarından biri açılıp üstü örtülmüş bir kadavra ortaya çıkarır. Yaklaşık 6 dakika sonra kadavra hareket etmeye başlar. Bu noktada kadavraya SCP-022-1 adı verilir. Bazen ortaya çıkan kadavra fazla çürümüş veya zarar görmüş olabilir ve bu durumda oldukları masadan bile kalkamazlar. Bu durum kadavralar yok edilene kadar devam eder. Arkasından masa tekrar içeri girer.

SCP-022-1'leri hayatta tutan enerji kaynağı halen bilinmemekte. Kadavralar nefes almıyor, yemiyor, içmiyor ve uyumuyor. SCP-022-1'lerin ölümden sonra yapılan analizlerinde hiçbir anormallik görülmemiştir; içlerinde hiçbir anormal organ veya sıvı bulunmamaktadır, hepsi sadece birer insan kadavrası.

Kadavralar ayrıca normal bir insanın gücünü geçen bir güce sahipler. Testler problem yaratsa da kadavraların 500N (112lb) kaldırma gücüne sahip olduğu bulunmuştur. Bu gücün kaynağının nereden geldiğini veya apayrı bir fenomen olup olmadığı halen araştırılıyor.

SCP-022-1 üzerinden kesilen parçaların en büyüğü her zaman bu özellikleri korumaya devam edecektir, ancak küçük parçalar bu özelliklerini yitirecektir. Kafanın veya beynin yok edilmesi SCP-022-1'in bu yetenekleri kaybetmesine neden olmuyor; bunun yerine geri kalan kısımlar hareket etmeye devam ediyor. SCP-022-1'in yok edilmesinin tek yolu tüm dokunun yok edilmesi olarak gözüküyor. Tek başına bırakıldığında SCP-022-1'ler yalnızca bir zaman sonra ölüyor; tüm hareket duruyor ve tekrar normal kadavralara dönüşüyorlar. Bu süreç tamamen vücudun ne kadar zarar görmüş veya çürümüş olduğuna bağlı ve iki günden üç haftaya kadar değişiklik gösterebilir.

Araştırmalar sonucu SCP-022-1 kadavralarının ABD de bulunan morglardan çalınan kadavralar ile aynı olduğu bulundu. Bu sürecin nasıl gerçekleştiği halen araştırılıyor.

SCP-022'nin içine yeni bir şey eklemek tamamen imkansız. SCP-022'nin kapılarından geçen her obje kapı kapandıktan bir kaç saniye sonra ardında hiç iz bırakmadan kaybolmakta. Bu hareketsiz objeler ve biyolojik canlılar için de geçerli. EK 022-001 ve 022-002'ye bakınız.

SCP-022-1 kadavraları bir ağız, dil ve ses teline sahip olduğu sürece iletişime geçmeye çalışacaktır. Detaylar için Röportaj kaydı 022-751'e bakınız.

Ek 022-001: SCP-022'nin arkasındaki güney duvarının yıkılarak yeni bir giriş açılması önerildi. İstek halen değerlendiriliyor.

Ek 022-002: SCP-022'nin bulunduğu odanın tam üzerinde bir madde yığını bulundu. İçinde SCP-022'ye gönderilen insanlar hariç kaybolan her şey bulunmakta. Bulunan maddeler tamamen bozulmuş veya kırılmış vaziyette. Metal parçalar çok yüksek derecede paslanmış, biyolojik maddeler çürümenin çeşitli evrelerinde bulunmuştur. Testlerde bir maddenin içeri girmesi ile üst kattaki yığına ulaşması tam 183 saniye sürüyor. Ancak içeri giren insanlar dışarı çıkmıyor, bunun yerine morga entegre oluyorlar ve daha sonra SCP-022-1 olarak geri dönüyorlar.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License