SCP-029
rating: +5+x

Madde #: SCP-029

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-029, Seviye 5 muhafaza hücresinde tutulmalıdır. Kendisinin fiziksel nitelik taşıyan hiçbir şeye erişmesine izin verilmemelidir. SCP-029'un kaçmasını önlemek için muhafaza hücresinde üçlü hava kilidi bulunmalıdır. Olay 029-34a itibariyle ve SCP-029'un yaşamak için besine ihtiyaç duymaması sebebiyle artık SCP-029'a yiyecek takviyesi yapılmayacaktır. SCP-029'un hücresinde üç (3), izleme bölümünde ise iki (2) adet güvenlik personeli bulunmalıdır.

Muhafaza hücresine yerleştirilen projektör (sahne) ışıkları her zaman açık konumda olmalıdır. Her ay muhafaza hücresi temizlenmeli ve kusurlar kontrol edilmelidir.

Hiçbir koşulda SCP-029'un hücresine bir erkek girmemelidir. SCP-029'a maruz kalan bütün erkek personel idam edilmeden önce görüşülmek üzere Sınıf Üç gözaltına altına alınacaktır.

SCP-029 zaman içinde aşağıdaki nesneleri talep etmiştir.

  • Bir yatak (Reddedildi)
  • Bir battaniye (Reddedildi)
  • Bir miktar kitap (Reddedildi)
  • Bir miktar kıyafet (Reddedildi)

Bu tamamen saçmalık! Kıza kıyafet bile vermeyecek misiniz? Hayvan mısınız lan siz, verin de üstünü örtsün!

-Dr. Ericka Bodeen

Dr. Bodeen, SCP-029'a kıyafet vermenize izin verilmiştir. -Dr. Light

Olay 029-53b itibariyle, SCP-029'a erişim sağlayacak personelin Kamera Kaydı 029-Bodeen'e bakması özellikle SCP-029 gibi SCPlerin barındırdığı tehlikeleri hatırlatmak için zorunlu hale gelmiştir.

Açıklama: SCP-029 Asya-Hint kökenli, ergin bir kız görünümündedir. Kendisinin alopesi üniversalis hastalığı barındırdığı görülmektedir. Pigmentasyonunun %80'i simsiyahken kalan cildi ise albinizme varana kadar melanin eksikliği çekmektedir. Gözleri de koyu siyah bir renktedir.

SCP-029'un cinayet işlemeye karşı ciddi bir eğilimi vardır ve çevresindeki her türlü nesneyi silah olarak kullanabilmektedir. Fakat kendisi akan kan karşısında durmakta zorlandığı için kurbanlarını boğarak öldürmeyi tercih eder. SCP-029, normal insanlara kıyasla dört (4) katı daha hızlı beceri ve fiziksel tepki (reaksiyon) sergilemiştir. SCP-029 ayrıca her türlü hasara büyük bir direnç göstermiştir. Bu yeteneklerinin hepsi parlak veya doğrudan gelen doğal veya yapay ışık karşısında sekteye uğramaktadır. Ek olarak, SCP-029'un alanında bulunan her erkek -ki bu alan SCP-029'un görüş alanıdır- kendini SCP-029'un isteklerini yerini getirirken bulurlar. Bu kişiler SCP-029 için ölmeye veya öldürmeye istekli hale gelmektedirler.

SCP-029 kendisini kabaca 'Karanlığın Kızı,' 'Gölgelerin Kızı' veya 'Gecenin Kızı' anlamlarına gelen ████████ olarak tanıtır. SCP-029 kendisiyle konuşmaya çalışan herkesi öldürmeye veya dönüştürmeye çalıştığı için kendisiyle görüşme yapılması zordur. Muhafaza altında yıllar geçirdikten sonra, SCP-029'un siyah noktalarının daha da genişlediği görülmüştür.

SCP-029, Vakfın dikkatini ilk kez Hindistan'ın kırsal kesiminde bir Ajan sayesinde çekmiştir. Ajan kendisini Kız'a hizmet eden 'Thuggees' adında bir erkek tarikatında bulmuştur. Haftalarca süren araştırma, dünyanın 'Kali Yuga' yıllarının sonuna yaklaştığına ve 'Karanlığın Kızına' bir milyon kişiyi kurban ederek Tanrıçalarını çağırabileceklerine ve dünyanın sonunu getirebileceklerine inandıklarını göstermiştir. Ayrıca kurbanlar sadece boğularak öldürüldüğünde bu sayılmaktadır. Yaşanan olaylar ajanı tarikatın dağ başındaki SCP-029'u keşfettiği kaleye götürmüştür. Bahsi geçen ajanın ölümünden sonra [VERİ ÇIKARTILMIŞTIR], ki bu da SCP-029'un yakalanmasına sebebiyet vermiştir.

Ek: Yakalanmasından yedi (7) yıl sonra, SCP-029'un siyah bölgelerinde anormal bir büyüme gerçekleşmiştir. Kendisine sorulduğunda "takipçilerinin yeniden harekete geçtiğini" belirtmiştir. Yapılan araştırma 'Thuggees' tarikatçılarının Vakfın düzenlediği baskından kaçmayı başardıklarını ortaya çıkarmıştır. Tüm tarikatçıların kutsal günleri için bir yerde toplandıkları öğrenildiğinde bahsi geçen yere hava saldırısı düzenlenmiştir. İlk bomba atıldıktan sonra SCP-029 aniden uyanmış ve ciğerlerinin yettiği kadar çığlık atmaya başlamıştır. Bu çığlık dört (4) saat kadar sürmüştür ve onun "insanlarını öldürüşümüz" hakkında atıp tutmuştur. Bahsi geçen olaydan itibaren SCP-029'un siyah pigmentasyon büyümesi tamamen durmuştur. Ayrıca SCP-029 kaçış girişimlerini iki katına çıkarmıştır. İşlerin kötüye gitmesi ihtimalinde nesneyi etkisiz hale getirmek için SCP-2820'nin kullanılması önerisi sunulmuştur.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License