SCP-035
rating: +10+x
scp--035--002-new.gif

SCP-035'in salgıları olmadan bir tasviri.

Madde: SCP-035

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-035, izole bir şekilde kapatılmış, en az 10 santimetre kalınlığında, cam bir kutu içinde saklanmalıdır. Bu kutu, çelik, demir ve kurşun koruma katmanları olan bir odada muhafaza edilmelidir. Kapılar, personelin giriş çıkışı haricinde daima üçlü kilitlenmelidir. Aynı anda en az iki (2) silahlı koruma hazır bulunmalıdır. Korumalar, her zaman odanın dışında kalmalı ve muhafaza alanına girmelerine izin verilmemelidir. Alanda daima eğitimli bir psikolog bulunmalıdır. Araştırma personeli hiç bir zaman SCP-035'e dokunmayacaktır. SCP-035 her iki (2) haftada, yeni bir korumalı kutuya taşınmalıdır. Bir önceki kutu, SCP-101 aracılığı ile yok edilecektir. SCP-035'in "çürütmesinin" SCP-101'e karşı bir etkisi yoktur.
SCP-035 bir bedene sahipken onunla temasa geçen herkes derhal psikolojik değerlendirmeye alınacaktır.

Açıklama: SCP-035, beyaz porselenden oluşan, gülen tiyatro maskesidir. Fakat bazı dönemlerde ağlayan tiyatro maskesine dönüşmekte ve bu zamanlarda SCP-035'e ait tüm fotoğraf, video, hatta çizimler bile o anki halini yansıtacak şekilde değişmektedir.

Oldukça aşındırıcı ve çürütücü viskoz bir sıvı, sürekli olarak SCP-035'in ağız ve göz deliklerinden sızar. Bu madde ile temas eden her şey materyaline bağlı olarak, belli bir sürede tamamen aynı maddeye dönüşene kadar çürür. Cam bu çürümenin en yavaş olduğu materyal olduğundan muhafaza kutusu bu maddeden yapılmıştır. Maddeye temas eden tüm canlı organizmalarda aynı etki gerçekleştir ve geri dönüşü yoktur. Sıvının kaynağı bilinmemektedir. Sadece maskenin dış kısmında görünmekle birlikte iç taraftan çıkmamakta hatta görülememektedir.

SCP-035'in 1.5 ila 2 metre yakınındaki veya onunla görsel temas halinde olan kişiler onu takmak için güçlü bir istek duyarlar. Takıldığı zaman SCP-035'ten gelen alternatif beyin dalgaları, yüzüne yerleştiği bireyin beyin dalgalarını örter ve etkili bir şekilde dışarı atar bu süreçte beyin ölümüne neden olur ve kişi SCP-035 in içindeki bilinçlerin bir parçası olduğunu iddia etmeye başlar. "Ele geçirilen" vücutlar hızlı bir şekilde bozulur ve mumyalanmış bir cesetten farksız hale gelir. Beden artık hareketin mümkün olmayacağı noktaya kadar çürüse bile, SCP-035 bilişsel olarak kontrolde kalabilmektir. Bir hayvanın yüzüne yerleştirildiğinde her hangi bir etki görülmemiştir.

SCP-035 ile yapılan görüşmelerin bilgilendirici olduğu görülmüştür. SCP-035 birçok önemli olayda bulunduğunu iddia etmektedir ve araştırmacılar ondan diğer SCPler ve genel tarih hakkında bir çok detay öğrenmişlerdir.

SCP-035 onunla konuşan herkese karşı pohpohlayıcı ve dostça yaklaşmakta, akıllı ve karizmatik bir kişilik sergilemektedir. SCP-035 kendisine uygulanan tüm zeka ve yetenek testlerinde 99 puan almıştır ve fotografik hafızaya sahiptir.

Bununla birlikte, psikolojik analiz SCP-035'in, görüşmecilerin psikolojik durumunda ani ve köklü değişiklikler yapmaya zorlayan son derece manipülatif bir yapıya sahip olduğunu ortaya çıkarmıştır.

SCP-035'in bazı kişileri ikna ile akılsız hizmetçilere dönüştürdüğü, bazılarına da intihar etmesini telkin ettiği görüldüğünden son derece sadistik bir yapıda olduğu kanıtlanmıştır.
SCP-035, insan zihninin işleyişi hakkında derin bilgiye sahip olduğunu ve yeterli zaman verilirse herkesin görüşünü değiştirebileceğini belirtmektedir.

Ek: SCP-035, 18██'de Venedik'te terk edilmiş bir evdeki kapalı mezarda bulundu.

Ek 035-01: SCP-035'in, cesetler, mankenler ve heykeller de dahil olmak üzere insansı bir şekle sahip herşeyi kontrol edebildiği öğrenildi. Bu özelliği SCP-035'e canlı denek sağlama ihtiyacını ortadan kaldırdı. Yine de ele geçirdiği her nesne hareketsiz kalana dek çürümektedir.

Ek 035-02: SCP-035 birkaç araştırma görevlisini kendisine yardımcı olmaya ikna ederek kaçma girişiminde bulundu. Ayaklanma başarısız oldu. SCP-035 ile temas halinde olan tüm personel infaz edildi ve SCP-035 ile temasa geçecek her personel için zorunlu psikiyatrik değerlendirme şartı getirildi.

Ek 035-03: SCP-035 bir bedene sahip olsun ya da olmasın telepati yapabildiği belirlenmiştir. Bilinçaltına nüfuz etmekte ve bulduğu bilgiyi kendi lehine kullanabilmektedir. SCP-035 ile sohbet etmek için konu seçerken çok dikkatli olunması önerilir.

Ek 035-04: SCP-035'in diğer SCP'lere, özellikle de SCP-4715 ve SCP-682'ye karşı ilgi gösterdiği görülmüştür. Dr. ██████, bu iki SCP'nin de yenilenme özelliklerinden dolayı SCP-035 ile bağlanmaları durumunda, ona kalıcı bir beden verebilecekleri konusunda endişelerini dile getirdi.

Ek 035-05: Birkaç kaçış denemesi ve SCP-035'in olay kaydı incelendikten sonra, yüksek idare SCP-035'e daha fazla beden verilmesini yasakladı ve tesis içinde kalıcı olarak mühürlenmesini emretti. Bazı personel bunu protesto etti, hatta bazıları şiddete yöneldi. Sonuç olarak, SCP-035 ile temas eden tüm personel infaz edildi. Bundan sonra, SCP-035 ile ilgilenen personel sık sık değiştirilecek ve temas mümkün olduğunca az olacak şekilde sınırlandırılacaktır.

Ek 035-06: SCP-035'e 10 metre mesafedeki personel, anlaşılmaz fısıltılar duyduklarını belirterek rahatsızlıklarını bildirdi. Bazıları da şiddetli migrenden muzdaripti. Varlık izlendi fakat herhangi bir ses veya hareket kaydedilemedi.

Bu davranış değişikliklerini anlayabilmek için, geçici bir süreliğine de olsa SCP-035'e beden verilme yetkisi bir kez daha gönderme getirildi. (Reddedildi)

Ek 035-07: SCP-035'in muhafaza hücresinin duvarları aniden siyah bir madde ile kapanmaya başladı. Madde üzerindeki testler, birkaç yabancı ve bilinmeyen ajan ile yüksek derecede bozulmuş olmasına rağmen, insan kanı olduğunu ortaya çıkardı. Madde koroziftir, ve pH 4.5'e sahiptir. Duvarda uzun süre kalmasının yapıya zarar verdiği kanıtlanmıştır.

Daha da önemlisi, duvarlarda desenler oluşturuyor gibi görünüyor. İtalyanca, Latin, Yunanca ve Sanskrit gibi çeşitli dillerde paragraflar gibi görünmekte, çeviri bekleniyor. Bazı bölümlerde, yapana bir takım faydalar sağlayan sakatlama ve kurban etme ritüelleri ve onları anlatan diyagramlar görünmektedir. Bu ritüellerdeki kurbanların bazı personel ve sevdikleri ile olan tuhaf benzerliği araştırmacıları şok etti.

Bu yeni oluşan kalıpları inceleyen araştırmacılar, odada düzensiz aralıklarla yüksek sesle fısıldamalar ve yüksek perdeli, sinir bozucu kahkahalar duymaktan şikayet ettiler.

SCP-035'in muhafazasının yakınında ve çevresinde çalışan personelde büyük moral düşüklüğü yaşandı. SCP-035 ile hiç temas etmemiş olanlar dahil intihar oranları her zamaninin en üst seviyesine yükseldi.

SCP-035'in fiziksel davranışında görülebilen tek değişiklik tutulduğu cam kasanın bozulmasının yüksek bir hızla artmasıdır. Cam sıklıkla çatlamakta ve SCP-035'in oluşturduğu maddenin dışarıya akmasına sebep olmaktadır. Bu çoğunlukla en uygunsuz zamanlarda gerçekleşmektedir. Şimdiye kadar üç temizlik görevlisi ve üç araştırmacı olmak üzere altı personelin yaralanmasına sebep olmuştur.

Ek 035-08: SCP-035'in etrafında çalışan personelin delilik veya ölüme sürüklenmesi ve muhafaza alanında oluşan yazıları tercüme etmekle görevli araştırmacıların toplu intiharından sonra hücrenin iç duvarlarını, SCP-132'nin muhafazasında kullanılarak etkili olduğu kanıtlanan SCP-148 ile kaplama kararı verilmiştir. SCP-035'ten yayılan yüksek düzeydeki negatif dalgaları emeceği umulmaktadır.

Ek 035-09: SCP-148'in kullanımı iyi sonuç vermiş, moralin yükselmesine ve intihar oranlarının SCP-035'ten önceki seviyeye yaklaşmasına sebep olmuştur.

Bununla birlikte, negatif dalgaların hücre içinde hapsolarak bir sera etkisi oluşturduğu anlaşılmıştır. Hücre içine giren personel ağır bir dehşet, korku, öfke ve şiddetli bir depresyon hissettiklerini aynı zamanda aralıksız fısıltılar duyduklarını belirtmiştir.

Uzun bir süre kalmak şiddetli migren, saldırganlık, intihar düşünceleri ve göz-ağız çevresindeki damarlarda kanamalara sebep olurken, fısıltıların şiddetlenerek alaycı kahkahalara dönüştüğü ve sağır edici bir hal aldığı kanıtlanmıştır. Üç saatten fazla maruz kalan denekler psikoza girmiş ve kendilerine veya başkalarına zarar vermeye çalışmışlardır. Çoğunun, bu dilleri bilmemelerine rağmen Latince ve Yunanca konuştuğu görüldü.

Oluşan paragraf ve diyagramlardaki kan oranı orantısız bir şekilde artarak oluşumların birbirine girmesine sebep olmuştur. Maddenin temizlenmesinin çok zor ve aşındırıcılığının daha yüksek olduğu görüldü. pH değeri yaklaşık 2.4 tür. Duvarların iki hafta ömrünün kaldığı tahmin edilmektedir.

Muhafaza git gide daha zor hale gelmektedir. SCP-035'e yeniden beden sağlanması ayrıcalığı gündeme getirildi. (Reddedildi)

Ek 035-10: SCP-035'in muhafaza hücresinin duvarları, tavanı ve zemini artık tamamen kanla kaplanmıştır. Bölgeye giren tüm personel ve korumalar tam Hazmat koruma kıyafeti giymelidir. Sürekli olarak temizlik çalışmaları başlatılmıştır.

Ek 035-11: SCP-035'in muhafaza hücresinde meydana gelen olayların büyüklüğü, şiddeti ve sıklığı endişe verici bir raddeye yükselmiştir. Hücre kapısının, personel içerideyken kendiliğinden kilitlendiği ve bir süre boyunca açılamadığı bilinmektedir. Yerde biriken maddeden çıkan uzantılar yakındaki personeli yakalamaya ve zarar vermeye çalışmaktadır. Personel bir takım bulanık siluetler görmeye başlamıştır. Elektronik cihazlar artık hücrenin içinde çalışmamakta ve ışık açılamamaktadır. Bunların fiziksel bir nedeni yoktur. Elektriksel olmayan ışık kaynakları kullanılmak zorundadır.

Temizleme çalışmalarının hücre içinde fark edilebilir bir etkisi yoktur ve duvarlar çok hızlı bir şekilde çürümektedir. Yenileme çalışmaları kan yüzünden imkansız hale gelmektedir.

Eski hücrenin kapatılıp tesisin geri kalanından ayrılarak SCP-035'in tamamen yeni bir hücreye taşınması gerekebilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License