SCP-043
rating: 0+x
whitealbum

SCP-043, kabın içinde.

Madde #: SCP-043

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-043, herhangi bir özel saklama durumu gerektirmez, ancak SCP-043'ün test dışındaki amaçlar için kullanılmaması önerilir. Test için plakçalar ile aynı odada muhafaza edilmelidir.

Açıklama: SCP-043, Beatles'ın "The White Album"ün vinil bir kopyası gibi görünüyor; Ancak daha yakından incelendiğinde, plak üzerinde hiç çıkık yok. Buna rağmen, plak iğnenin başlangıç konumu fark etmeksizin başından sonuna dek sorunsuz bir şekilde oynatılmaktadır.

Yirmi dokuzuncu parçaya ulaşıldığında, "Revolution 9" parçasını çalmak yerine disk durur ve bir soluk alma sesi duyulur. Bazen soluğu alan varlık erkek sesiyle konuşmaya başlar. Varlık soruları yanıtlayacak ve müzik endüstrisine, müzik teorisine ve birçok grup ve sanatçıya dair derin bir ansiklopedik bilgi sunmaktadır. Bununla birlikte varlık The Beatles veya kendisiyle ilgili kişisel detaylarla ilgili soruları yanıtlamayı reddeder.

Kabın içinde küçük, el yazısıyla yazılmış bir not bulundu:

Sınırlı Sayıda: 1/1

Teşekkürler, John!

xxx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License