SCP-044
rating: +3+x
SCP-44.jpg

SCP-044'ün "Upshot Knolte Ford Grable" isimli deneyinden bir görüntü.

Madde #: SCP-044

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-044'ün namlusu daima düzgün bir hidrojen iyonu, bağsız oksijen atomları ve diğer serbest radikaller ile doldurulmalıdır. Bu nedenle, SCP-044'ün yerleşke istasyonları, tehlikeli gaz ve nemlerin sızmasını önlemek için iyice havalandırılmalıdır. Namlu uçları, küçük kuş ve hayvanların girip geniş ve açık namlusunu incelemesini engellemek için her iki tarafı kaplanmalıdır.

Eklenti, ██/██/200█: Vakfın himayesinde bulunduğu ██ yıldan beri herhangi bir kazaya sebebiyet vermediğinden ötürü, SCP-044'ün sınıfı "Güvenli" olarak değiştirilmiştir.

Gerçekten "herhangi bir" kazayı açıklamam gerekli mi? Eğer Saklama ve güvenlik protokolleri takip edilirse, 44'ün diğer büyük ███████ silahlarından daha tehlikeli olduğu falan yok. Hayır, Ayı Kazası sayılmaz. –O5-██

Açıklama: SCP-044 İkinci Dünya Savaşı döneminde, Krupp mühendisleri tarafından gizlice geliştirilen ve bizzat Adolf Hitler'in altındaki Alman Silahlanma ve Savaş Üretim Bakanı Albert Speer tarafından denetlenen bir havan topudur. SCP-044 sadece kütlesi (251.000 kg veya 251 metrik ton) nedeniyle değil, ayrıca atipik bir taşıma yöntemi ve olağandışı bir ateşleme yöntemi olduğundan sıradışıdır. Topun arkasında mermi yükleme haznesi yerine, namlunun arkası, büyük bir hava sıkıştırma ünitesinde düzenlenir. SCP-044'ün namlusuna sığabilecek her türlü nesne mühimmat olarak kullanılabilir. Boyut ve kütlesi sebebiyle, SCP-044 raylara monte bırakılmalı taşınabilmesi için iki yük lokomotifi gerekmektedir.

Araştırmacılar SCP-044'ün namluya yüklenen cismin moleküler ve atomik bağlarını zayıflattığına inanıyorlar. Fakat SCP-044'ün içinde barındırdığı sayısız karmaşık mekanizmalar sebebiyle bu metodun nasıl gerçekleştiği bilinmemektedir. Hatta, SCP-044'e güç verilmediği zamanlar bile tamamen kullanışsız olup ses çıkarmaya yarayan bazı mekanizmaları mevcuttur. Daha önceden SCP-044'ün namlusu incelenirken ekipman ve personel kaybı yaşanmıştır.

SCP-044 ateşlendiğinde, namlusundaki tüm maddeler, namluya yüklenen kütle miktarına bağlı olarak parlayan kırmızı bir mermi şeklinde yüksek hızda namludan çıkar. Katı bir cisme veya bir zemine çarptığında, mühimmatın kütlesine bağlı olarak, en az %███'lük kütle-enerji dönüşüm oranıyla patlar. Bilinen en büyük verim resimdeki "deney" ile 'Yöneticinin' 8.900 kg (19.500 lbs) kişisel dizel pickup aracı namlunun ağzına tamamen yerleştirilip ateşlendiğinde elde edildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License