SCP-055
rating: +25+x
scp-heritage-v3.png

Madde #: SCP-055

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: Nesne, beşe (5) beşe (5) ve iki buçuk (2.5) metrelik ve elli (50) santimetre kalınlığında çimentodan yapılmış ve çimentodan duvarları çevreleyen bir Faraday kafesinde tutulur. Odaya girmek için ikiye (2) iki buçuk (2.5) metre boyutunda rulman üzerine yapılmış ve bilerek açık tutulmadıkça kapanıp otomatik olarak kilitlenecek bir ağır saklama kapısından geçilmelidir. SCP-055'in odasının dışına ASLA güvenlik personeli atanmaz. SCP-055'in çevresinde diğer SCP'lerin Bakımını Yapan veya Araştıran personelin bu tavsiye mantıken uygulanamaz hale gelene kadar SCP-055'in hücresinin geometrik merkezi ve kendisi arasında en az elli (50) metre mesafe koyması önerilir.

Açıklama: SCP-055 "kendi kendini tutan bir sır" ya da bir "anti memetik" idir. SCP-055'in doğası, hareket tarzı, kökeni ve fiziksel özellikleri kendi kendini saklar. Açıklamak adına:

 • Site 19'un SCP-055'i gerçekten nasıl elde ettiği bilinmez.
 • SCP-055'in ne zaman, ve kim tarafınddan ele geçirildiği bilinmez.
 • SCP-055'in fiziksel görünüşü meçhuldür. Açıklanamaz, ya da görünmez değildir. Herhangi bir birey SCP-055'in odasına girebilir, zihni ya da yazılı notlar alabilir, çizimini yapabilir ve de hatta video/fotoğraf çekebilir ve ses kaydı alabilir. Böyle gözlemlerin büyük bir kısmı kayıttadır. Her nasılsa, SCP-055'in fiziksel görünüşü hakındaki bilgiler SCP-055 bahsedilen şekillerde gözlemlendikten sonra insan zihninden "uçar".
 • Gözlem sonrası SCP-055'i betimlemekle vazifelendirilen bireyler dalgın olurlar ve göreve olan ilgilerini kaybederler; bu testleri gözlemleyen araştırmacılar gibi SCP-055'in görünüşünü çizmekle veya fotoğrafını çekmekle görevlendirilmiş personel oluşan fotoğrafını neye benzediğini sonradan hatırlayamaz. SCP-055'i kapalı devre televizyon kameralarıyla gözlemleyen güvenlik personeli tam bir vardiyadan sonra yorulmuş ve son birkaç saati hatırlamaz hale gelir.
 • SCP-055'in saklama hücresini yetkilendiren kişi, SCP-055'in hücresinin neden bu şekilde yapıldığı, ya da bu saklama prosedürlerinin neden böyle olduğu bilinmez.
 • SCP-055'in saklama çemberinin çok kolay erişilebilir olmasına rağmen Site 19' daki hiçbir personel sorulduğu zaman SCP-055'in varlığından farkında değildir.

Genelde bu dosyanın okuyucuları tarafından, tüm bu bilgiler periyodik olarak tekrar keşfedilir, bu da bu bilgiler unutulana dek en fazla bir dakika süren bir telaş ve endişe hali uyandırır.

SCP-055'den çok fazla bilimsel veri elde edilmiştir, fakat bu veriler işlenemez.

SCP-055'i yok etme çalışmaları ve muhtemelen Site 19'dan başka bir Siteye taşıma çalışmaları en az bir kere denenmiştir fakat bilinmeyen bir sebepten dolayı tüm bu çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır .

SCP-055 büyük bir fiziksel tehdit bulundurabilir veya gerçekten yüzlerce personeli katletmiş olabilir, ve biz de bundan habersiz olabiliriz. Keter sınıflandırılmasından anlaşılacağı üzere SCP-055 kesin olarak devasa bir memetik/mental tehdit bulundurmaktadır.

Doküman #055-1: SCP-055'in bir analizi

Yazar, SCP-055'in aslında ████████████ ████████ ile elde edilmediğini ve otonom ya da uzaktan kumanda edilen ve aşağıdaki sebepler için kimliksiz bir Üçüncü taraf tarafından Site 19' a yerleştirildiğini iddia etmektedir.

 • gizlice Site 19'daki aktiviteleri gözlemlemek ya da müdahale etmek için
 • gizlice diğer SCP aktivitelerini, gözlemlemek ya da müdahale etmek için
 • gizlice dünyadaki insanların aktivitelerini gözlemlemek ya da müdahalede bulunmak için
 • diğer SCP objelerini sessizce gözlemlemek ya da müdahale etmek için
 • ████████████'ı sessizce gözlemlemek ya da müdahale etmek için

Bu potansiyel tehditlerden herhangi birini önlemek, önerilmez ya da teorik olarak imkânsızdır.

Ek belge A:

Hey, eğer bu şey gerçekten "anti-memetik" ise bir "anti-memetik" olduğu bilgisi silinmiyor? Bunun hakkında mutlaka bir şekilde bir yanlışımız olmalı. Bir dakika, eğer ne OLMADIĞI hakkında notlar tutarsak onlar da mı aklımızdan gider? Bartholomew Hughes, NSA

Döküman #055-2: Dr. John Marachek'in Raporu

Anket takımı #19-055-127BXE başarılı bir şekilde SCP-055'in görünüşünü, bir yere kadar da, nesnenin doğasını öğrenebildi. Notlar proje metodolojisine göre alındı(████████████'e bakınız), bundan sonra hücre tekrardan kapatıldı.

Personel sorgusundan bir alıntı:

Dr. Hughes: Tamam, Şimdi sana 55 numara ilgili birkaç soru soracağım.

███████: Numara ne?

Dr. Hughes: SCP nesnesi 55. Biraz önce incelediğin.

███████: Neyden bahsettiğini bilmiyorum. 55 numaraya sahip olduğumuzu da sanmıyorum.

Dr. Hughes: Pekala, o zaman, ███████, Son iki saattir ne yaptığını sormak istiyorum.

███████: Ne? Ben… <denek rahatsız görünüyor> … Bilmiyorum.

Dr. Hughes: Pekala, o zaman, hepimizin 55 numaranın küremsi olmadığında ortak karara vardığımızı hatırlıyor musun?

███████: Ne neydi… Evet! Doğru! Hiç bile yuvarlak değil! Nesne 55 yuvarlak değil!

Dr. Hughes: Peki ya şimdi hatırlıyor musun?

███████: Pekala, hayır. Demek istedim ki, Ne olduğunu bilmiyorum, Ama öyle bir şey olduğundan eminim. Hatırlayamadığım bir şey. Ve Bir küre değil.

Dr. Hughes: Bir saniye. Ne küre değil?

███████: Nesne 55.

Dr. Hughes: Nesne ne?

███████: Doktor, bir şeyin küremsi olmadığı kararına vardığımızı hatırlıyor musun?

Dr. Hughes: Ah, evet!

SCP-055'in ne olmadığı hatırlanabiliyor (gerçeklerin tam tersi), ve var olduğu bu hatıralardan anlaşılabiliyor.

Anket #19-055-127BXE'e katılan personel SCP-055 ile ilgili hatıraların tekrarlanması ile ilgili yönelim bozukluğu ve psikolojik travmalar yaşadığını söyledi. Her nasılsa, uzun süreli davranışsal veya tıbbi sorunlar gözlemlenmedi ve bu personellere yapılan psikolojik testler bu etkilerin zamanla azalıp bittiğini gösterdi.

Öneriler: Her önemli siteye SCP-055'in var olduğunu hatırlayabilen bir personel atamak yararlı olabilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License