SCP-057
rating: 0+x

Nesne #: SCP-057

Obje Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri:Bölge-57,SCP-057'nin taşınması mümkün olmadığı için inşa edildi. Yapıyla ilgili keşif şartları düşünüldüğünde, eserin varlığının biliniyor olma olasılığı düşük, dolayısıyla, izinsiz erişimi önlemek dışında herhangi bir Saklama Prosedürüne ihtiyaç duyulmuyor. Aksine bir durum belirtilmedikçe, araştırmayla ilgili bütün yetkilendirmeler Dr. Lewis ve Dr. Walston'a aittir.

SCP-057'ye erişim, içine yerleştirilen ekipmanların ıslah edilemez veya restore edilemez oluşu nedeniyle, sadece en az iki O5 mensubunun onayı ile gerçekleşecektir.

Açıklama: SCP-057 yaklaşık olarak 3 metre yüksekliğe ve 18 metrelik çapa sahip bir yer altı çemberidir. Yapısı mavi-gri renkli hasar görmeyen bir çeşit taştan oluşmaktadır. Odanın içindeki düzinelerce paralel boru şeklinde monolit, SCP-057 aktif durumdayken, yerden yapının tavanına doğru uzarken çeşitli yönlere doğru kayar. Keşif, ██/██/████ tarihinde SCP-███ için güvenlik önlemleri oluşturulurken ██████'nin bir kaç metre altında gerçekleşmiştir. Sonuç olarak, SCP-███ Bölge-██'ye alternatif bir lokasyon olarak atanmıştır.

Çemberin girişlerinden biri kuzeydoğu cephesinde konumlandırılmıştır. Bu girişten içeriye bir insan girdiğinde, kapı kapanır ve içerdeki duvarlar, SCP-057'nin içine giren kişinin odanın içindeki güvenli yolu koruyabilmesi için sürekli dikkat kesilmesi gerekir. Yapının içinde sütunlar, şahıs pes edene ya da
yorulana kadar sürekli olarak yavaşça açılır ve kapanır; içeri giren insan ezildikten sonra yapı 20 saniye içinde orjinal haline geri döner ve aktifliğini yitirir. Bu işleyiş, SCP-057'nin içindeki insan hayatta olduğu süre boyunca devam eder ve günlerce sürdüğü kanıtlanmıştır.Yapının sınırlarını test etmek için yapılacak araştırmalar desteklenmemektedir.Hayvanlar, makineler ve kadavralar ile yapılan testler sonuç vermemektedir.Sadece bilinçli bir insan içeriye girdiğinde SCP-057'nin işleyişini başlatabilir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License