SCP-058
rating: -4+x

Madde #: SCP-058

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-058 5m x 5m x 5m boyutlarında bir muhafaza bölmesinde tutuluyor. Duvarlar 3 m (10 ft) kalınlığında güçlendirilmiş ısıya dayanıklı çelikten ve onun arkasında 10 m (33 ft) kalınlığında güçlendirilmiş betondan oluşuyor. SCP-058 her üç günde bir canlı inek ile besleniyor. Bakımlar SCP-058 hareketsizken her altmış (60) dakikada, aktifken her on beş (15) dakikada bir yapılıyor. SCP-058’in herhangi bir nedenden dolayı muhafaza bölmesini terk etmesi yasaktır. SCP-058 her zaman ses kaydı altında olmalıdır. Hiçbir personel SCP-058’i otuz (30) dakikadan daha fazla dinleyemez. Kaçması durumunda tüm tesisin güvenliği ihlal edilmiş sayılmalı ve sitede bulunan nükleer silahlar patlatılmalıdır. SCP-058 bugüne kadar yüz kırk dokuz (149) sınıf D personelin ve on dört (14) ajanın ölümünden sorumludur.

Açıklama: SCP-058 hareket için kullandığı dört (4) adet örümceğimsi bacağa ve uzunlukları değişebilen ve üstünde keskin dikenler bulunan dört (4) adet dokunaça sahiptir. Büyük bir kalbi andırıyordur. Normalde üst anatoplardamar deliğinin olacağı yerde keskin bir iğne vardır. SCP-058 dokunaçlarını 3.2 m (10.5 ft) uzaklığa kadar, 320 km/s’i (200 m/s) aşan hızlarda kırbaçlayabilir. SCP-058 son derece düşmancıl ve eline geçen her fırsatta etrafına zarar vermeye çalışacaktır. SCP-058 darbelere karşı fazlasıyla dayanıklıdır ve bundan dolayı hareket etmesi engellenmiş olsa bile azami dikkat ile yaklaşılmalıdır.

SCP-058 ileri derece de mobil ve hem dikey hemde yatay düzlemde hızlıca hareket edebilme yeteneğine sahip. 200 m’ye (656 ft) kadar mesafeleri hızlı patlamalar ile yaklaşık olarak 90 km/s (55 m/s) hız ile kat edebileceği ve bu hıza iki (2) saniyeden az sürede ulaşabildiği kaydedilmiştir. Dokunaçlarını avantaj, stabilizasyon ve aynı zaman kendini diğer yüzeylere hızlıca çekmek için kullandığı gözlemlenmiştir.

SCP-058’in fizyolojisinde ses üretmesine yarayacak herhangi bir metoda rastanmamasına rağmen insan dili “konuşmaktadır”. Konuşması hafifçe peltekçe ve derin olmakla beraber yaşlı bir ingiliz adamı andırmaktadır. SCP-058 bulunduğu durum ne olursa olsun konuşmaktadır. Saldırırken bile sesi ve konuşma hızı aynı kalmaktadır. SCP-058’in konuşması herhangi bir olay,kişi veya SCP-058’in tutulduğu yerin dışıyla ilgili bir bilgi ile bağlantı içermemektedir ( bknz. Görüşme 058-04’ün transkripti).

Notlar:

SCP-058 ile ilk olarak Site ██ bölgesinde [BOZUK VERİ]’den çıkarken karşılaşıldı. SCP-058 son derece saldırgandı ve endişeli davranıyordu. SCP-058 ilk olarak Site ██ bölgesine saldırdı be bu saldırı ██ ekip üyesinin ve ██ ajanın ölümüyle sonuçlandı. Sonrasında ███████████ kasabasına saldırdı ve en az [ÇIKARILMIŞ] insanın ölümüne ve etraftaki binaların yüzde yetmişinin (%70) yıkılmasına sebep oldu.

İhlal sonrası analiz ölümlerin çoğunu SCP-058’in büyük bir yapıdan yaydığı “iğne suyu” ile başlayan yangınlara bağlayabileceklerine karar verdi. Aynı zamanda yapısal yıkımın çoğunun suçuda yangınlara yıkıldı. [BOZUK VERİ]’deki sağlam kanıtlar ile, SCP-058’in sebep olduğu
█████████’lar toplam ölümün sadece %8’ine denk geliyordu.

SCP-058 en nihayetinde üzerine düşen büyük miktardaki taş duvar ile durduruldu ve muhafaza edildi. Daha sonrasında ajanlar ve MGG takımları tarafından ████████ bölgesine nakledildi. SCP-058 ████████ bölgesinde 3 hafta boyunca bulunduğu sürede fiziksel yaralarından ve █████████ bölgesinde yaşanan ilk ihlalde oluşan üstündeki kabarcıklanmadan dolayı hareket etmek için minimum seviye denemeler yaptı. Bu süreçte SCP-058 bu halde bile yüksek seviye tehdit oluşturduğu için testler limitliydi.

SCP-058 ██/██/████ tarihinde başka bir SCP Muhafaza bölgesine götürülürken muhafaza bölmesinden kaçtı ve bir sürü ölüme ve yaralanmaya sebep oldu. SCP-058 Ajan ██████ tarafından bir M1 tankı ile ezilerek ve altında sıkıştırılarak durduruldu. Daha sonra güvence altına alındı ve Silahlı Biyolojik Muhafaza bölgesi 14’e nakledildi.

Görüşme 058-04’ün transkripti:

SCP-058: Bir zamanlar bütün olduklarını bildiğim yaşlılara yapılan sessiz tedavilerde ve sevginin kalplerinde yaşayan kraliçelerle ilgili rüyalar gördüm.

Dr Johnston: İsmin nedir?

SCP-058: Kutsalın akılsız olana güneş ışığındaki soğuk közün siyah kan gölleri üstünden solarken sonbaharda yılanların kuzu ağaçlarından çocukların somunlarını yediği rüyalarda söylediği vahiyleri arıyorum.

Dr Johnston: İsmin nedir?

SCP-058: Kendi kalplerinin derinliklerini arayan ve sadece sırtını soyan gümüşün ve vahşi memnuniyetin bıçak yaralarının zenginliğini gören cahil adamların kederi bitmek bilmez acıdır.

Dr Johnston: Nerelisin?

SCP-058: Mayın arazisinde, geyiklerin ve kralların parçaları arasında gezen isimsiz saçma için kabus bir rüyadır.

Personel D-067: Bu çok kork- (D-067’nin sesi kesiliyor ve çığlık atmaya başlıyor)

SCP-058: Gece gölgesi, yeni doğan hastalıkların ödlerini sınıflandıran tüm dürüst göz kırpmalarındaki ve hiçbir şey kötü olmadan önce rüyalardaki anne sütünün anlık sıcaklığındaki gölgelerdir.

Personel D-067: (Çığlık atmaya devam ediyor)

Dr Johnston: Bırak onu!

SCP-058:Saniyeler içinde sesin kulağını yiyen tüm kalpler de güneş bateri gibi vuracak.

Personel D-067: (Çığlık aniden kesiliyor)

SCP-058: Şehvetin şehvetli şiddeti, yaşamın değeriyle ilgili bileceğiniz tek güvencedir.

<Kayıt Sonu>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License