SCP-069
rating: +1+x

Madde #: SCP-069

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-069 şu anda eski Vakıf Ajanı ███████ █████'in görünümündedir ve Site-06-3 İnsansı Muhafaza biriminde tutulmaktadır. SCP-069'un makul Nesne ve/veya materyal talepleri Vakıf Güvenlik Protokollerine aykırı olmadığı sürece karşılanacaktır. SCP-069 şu anda intihara karşı gözetimde olduğundan dolayı talep ettikleri en az iki Seviye 3 personel tarafından onaylandıktan sonra karşılanacaktır.

Eğer SCP-069 muhafazayı ihlal etme çabasında bulunursa, ölümcül olmayan yöntemler kullanılarak etkisiz hale getirilmelidir. SCP-069 ölürse gizli ajanlara, kişilerin kesin bir ölümden kurtuldukları olayların raporlarını incelemeleri emri verilecek ve SCP-069 en kısa sürede tekrar muhafaza altına alınacaktır.

Not: SCP-069, Ajan █████ ile her açıdan aynı olsa dahi aktif SCP muhafazasında kalmalı ve vakıf çalışanı olarak görülmemelidir. Gizli bilgileri içeren herhangi bir isteği reddedilecektir. Uygun bir izin olmadan eski iş arkadaşları tarafından ziyaret edilmesine izin verilmemektedir.

Açıklama: SCP-069 değişken görünüm ve cinsiyete sahip insansı varlık olarak kabul edilmektedir. SCP-069 yakın zamanda ölmüş bir ceset ile bırakıldığında ceset kaybolmakta ve SCP-069 bilinmeyen bir şekilde ölmüş bireyin görünümüne, davranış şekline ve hafızasına sahip olmaktadır.

Kapsamlı deneyler SCP-069'un görünümünü aldığı bireyden ayırt edilemez olduğunu ve parmak izi, DNA ve [VERİ ÇIKARILDI]'sının neredeyse mükemmel şekilde eşleştiğini göstermiştir. SCP-069 yeteneğinin ve görünümünü aldığı önceki bireylerin bilincinde değildir. SCP-069 yaralanma ve acıya normal şekilde cevap verir fakat öldürülürse koruma girişimlerine rağmen hızla toza dönüşecektir. SCP-069 yakın zamandaki bir insan ölümünün ardından yeniden ortaya çıkacaktır. Bu etkisinin bir maksimum menzili yoktur ve şimdiye kadar 675 kilometreye varan atamalar yapabilmiştir.

SCP-069 bir kişiyi süresiz olarak taklit edebilir. Bununla birlikte finansal ve kişisel yükümlülüklerini çözmek, akrabalarını ziyaret etmek, vasiyetini güncellemek gibi yapacağı diğer son eylemler ile "hayatını düzene sokmak" için güçlü bir dürtüye sahip olacaktır. SCP-069 beklenmeyen bir yaralanma ve ölüm durumuna karşı yaşamını düzene koyma arzusundan başka bir motivasyon göstermemektedir.

SCP-069, Vakfın dikkatini █/██/199█ tarihinde, █████████ itfaiye eri John M███████'ın mucizevi bir şekilde 2 itfaiyeci ve 11 sivilin hayatını kaybettiği bir bina yangınından sağ kurtulduğu rapor edildiğinde çekmiştir. Yerel makamlara bağlı gizli ajanlar itfaiyecinin ekipmanının tanınmayacak şekilde hasar görmüş olduğunu ve yaralanmadan oradan çıkmasının neredeyse imkansız olduğunu rapor ederek olası bir SCP bildiriminde bulunmuştur.

Yaklaşık üç hafta sonra John M███████ olduğuna inanılan itfaiyeci büyük çapta bir bina yangınındaki görevinde tek başına dumanla dolu bir odaya girmiş ve tekrar bulunamamıştır. Aynı şekilde binadaki ağır dumana rağmen bir sivil zarar görmemiş halde binadan çıkmıştır. Bu olayla birlikte SCP-069 o gün belirlenmiş ve Mobil Görev Gücü Xi-3 ("Body Snatchers") tarafından vakıf gözetimine alınmıştır.

Ek 069-01: ██/█/200█, tarihinde SCP-069'u koruma görevine atanan Ajan ███████ █████, SCP-███'nin muhafaza ihlali sırasında öldürülmüştür ve SCP-069 tarafından taklit edilmeye başlanmıştır. Başlangıçta kimliğinden haberdar edildiğinde bunu inkar ediyorken, orta düzey bir Vakıf çalışanının kimliğine bürünmesinden bu yana çoğunlukla işbirliği içinde olmuştur. Gelecekte, ölen Vakıf çalışanlarında SCP-069 kullanımına ilişkin olasılıklar düşünülmektedir.

Ek 069-02: ██/██/200█ tarihinde SCP-069 bir yardımcı araştırmacının kendisine, Ajan █████'ın ailesine ajanın öldüğü bilgisi verildiğini söylemesi üzerine intihar girişiminde bulunmuştur. SCP-069'un yeniden muhafaza altına alma güçlüğü göz önünde bulundurularak sıkı intihar engelleme önlemleri alınmıştır. Ölen diğer Vakıf çalışanlarını SCP-069 için olası hedefler olarak kullanma planları askıya alınmıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License