SCP-076
rating: +12+x
scp-heritage-v3.png

Dr. █████ █. █████'dan
Yönetici Maria Jones'a, Kayıtların Saklanması ve Bilgi Güvenliği İdaresi
KONU: SCP-076 SCP Dosyasının Revizyonu

███,

SCP-076'nın Özel Saklama Prosedürlerinin cidden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleme sayısında rekora koşuyorum. Önemli şeyleri gizlemeden açık etmenin güvenlik riski olduğunu biliyorum ama ikimiz de biliyoruz ki asıl mesele, üsttekilerin en büyük, utandırıcı hatalarını halının altına süpürmeye çalışmasından ibaret. Omega-Yedi gerçekti. Yaşandı. Oradaki insanlar senin beceriksizliğin yüzünden öldü, ve bunu değiştiremezsin, ne kadar çok gizlemeye çalışsan da.

Allah aşkına, onu koruyan adamlar onun ne olduğunu ve ne yaptığını bilmeyi hak ediyor. BİZİM ne yaptığımızı. Nasıl başaramadığımızı, böylece yapılması gerekeni bizden daha iyi bilecekler.

███


Madde #: SCP-076

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: Saklama Alanı 25b deniz seviyesinin 200m altında bulunacak, sismik olarak stabil bir bölgede ana kayaya tünel olarak kazılacak. Saklama tesisine giden tek yol dikey bir asansörle olacak ve her elli (50) metrede bir 20 cm kalınlığındaki materyal koruma ile yapılmış güçlendirilmiş patlama kapısı bulunacak. Asansör şaftı kullanılmazken deniz suyuyla doldurulacak.

Saklama Alanı 25b bu kısımlara ayrılmaktadır:

 • Yakın dövüş ve zorla girmeye karşı eğitim almış personeller tarafından çalıştırılacak olan dış tehditlere karşı bir güvenlik çeperi.
 • Destek tesisleri ve sitedeki personel için yaşam alanlarından oluşan İdari ve Destek Alanı(İDA).
 • 1.5 metre güçlendirilmiş materyalle örtülmüş yedi (7) metrelik bir küpten oluşan Birincil Saklama Alanı (BSA). BSA gerektiğinde doldurulabilir ve boşaltılabilir bir şekilde tasarlanmalıdır ve içerisine erişim gerekmediği sürece deniz suyuyla doldurulmalıdır.
 • BSA'dan İDA'ya erişim için tek yol olan 150 metrelik bir "öldürme koridoru" (su, güç, boşaltma ve havalandırma kanallarını içerir). Koridorun duvarları ve zemini 20,000 volt gücünde elektrik verebilen caydırıcı elektrik siteminin yanında BSA'ya benzer bir şekilde güçlendirilmiştir.

Öldürme koridorunun girişindeki bir güvenlik istasyonunda en az üç silahlı personel her zaman nöbette bulunmalıdır. Silahlanma, en az bir (1) adet, ama sadece bire (1) sınırlı olmayan, operatörü fırlatılan silahlardan koruyacak pleksicam ekranlı, koridoru rahatça görebilen eksenli bir mile oturtulacak olan bir ███████ CIW sistemi içermelidir.

Tam bir saklama ihlalinde, sitedeki tüm çalışanlar en yakın güvenlik istasyonuna zırh ve silahlanma için gitmelidir. SCP-076-2'nin etkisiz hale getirildiği doğrulanana kadar sitedeki tüm personel Birinci Alarm Kondisyonunda duracaktır. Eğer tam saklama ihlalinin ilanından sonraki 90 dakika boyunca Seviye 4 ya da daha üst seviye bir personel saldırıdan çekilme emri vermezse, Son İstisna Tedbiri aktifleştirilir, tüm site deniz suyuyla doldurulur ve erişim şaftı 24 saat boyunca kurtarma çalışmaları başlatılana kadar mühürlenir. Bu, zorunlu olarak, sitedeki tüm çalışanların ölümüyle sonuçlanır.


Açıklama: SCP-076 iki şeyden oluşur: taştan bir küp (SCP-076-1) ve içinde saklanan insanımsı varlık (SCP-076-2).

SCP-076-1 3 m'lik siyah benekli metamorfik bir küptür. SCP-076-1'in içindeki ve dışındaki tüm yüzeyler bilinmeyen bir medeniyete ait oyma yazılarla doludur. Radyoizotop analizi nesnenin yaklaşık olarak on bin (10,000) yaşında olduğunu belirlemiştir. Bir tarafında 0.5 metre genişlikte bir kilit ve etrafında yirmi (20) adet yuvarlak şekilde sıralanmış daha küçük kilitlerle mühürlenmiş bir kapısı bulunmaktadır. Şimdiye kadar, hiçbir anahtar bulunamadı, bu kapının kapandığında açılmasını imkânsız hale getirmektedir.

İç sıcaklık yaklaşık olarak 93 Kelvin'dir, ve hiçbir yöntemle değiştirilemez, müdahale içten de dıştan da olsa. Odanın merkezinde 2.13 m uzunluğunda taştan bir tabut bulunmaktadır, bu tabut SCP-076-1'in iç köşelerine bağlı bilinmeyen bir maddeden oluşan zincirlerle kapağı mühürlenmiştir ve yerinde tutulmaktadır.

SCP-076-2 yirmilerinin sonlarındaki cılız bir Sami erkeği andırmaktadır. Saçı siyah, gözleri gri, ve derisinin renk tonu ise zeytin rengindedir. SCP-076-2 1.96 m uzunluğundadır ve 81.65 kg ağırlığındadır. Vücudunda esrarlı ve büyücülükle ilgili ikonları tasvir eden(genelde yandan bakan şeytan yüzleri) bir sürü dövme bulunmaktadır. SCP-076-2, SCP-076-1'in içinde iken, teknik olarak ölüdür.

Her nasılsa, ara sıra SCP-076-2 uyanır, bir insanın yaşaması için gerekli tüm yaşamsal aşamalardan geçerek geri canlanır. Daha sonra SCP-076-1'den çıkmaya çalışır. Eğer başarılı olursa, vecit haline geçip yaşayan diğer şeyleri umursamayarak en yakındaki insanı aramaya başlar. Yaşayan insanlarla temas kurarsa, SCP-076-2 öfke haline girer ve karşılaştığı tüm insanları öldürmeye çalışır. Şimdiye kadar, sadece SCP-076-2'nin öldürülmesinin öfke halini durdurduğu gözlemlenmiştir.

SCP-076-2'yi imha etmek belirgin fiziksel özelliklerinden dolayı zordur. SCP-076-2 insanüstü hıza ve güce sahiptir, fakat zarar görebilir, dikkate değer şekilde diğer insanları zayıflatabilecek yaraları, acıyı ve şoku gözardı edebilir. Önceki karşılaşmalar SCP-076-2'nin diğerleri arasında şu özelliklere sahip olduğunu göstermiştir:

 • Dört (4) dakika boyunca kesilmeyen saldırı altında çelikten bir güvenlik kapısını parçalama.
 • 64 metrelik mesafeyi üç (3) saniye içinde kat etme.
 • Kafasına fazladan .50 kalibre BMG mermi almış olmasına ve beyinciğe ölümcül hasar almasına rağmen hayatta kalma ve öldürmeye devam etme.
 • El silahı ve saldırı tüfeği kalibresinde mermileri çelikten ribarla havada vurma.
 • Sonunda boğulana kadar oksijensiz ortamda bir (1) saat boyunca hayatta kalma.
 • SCP-076-2'nin en sıradışı özelliği, her nasılsa, görünür şekilde hiçlikten keskin kenarlı silahlar çıkartabilmesidir. Yavaş-çekim video görüntüsü bu silahların aslında bir tür portaldan çekildiğini göstermiştir. Bu portalın nereye gittiği ve SCP-076-2'nin bu geçitleri nasıl yarattığı bilinmemektedir. Bu silahların yansıma yapmayan ve "boşluktaki siyah bir hiçliğe" benzeyen siyah bir maddeden oluştuğu görülmüştür. Silahlar SCP-076-2'nin elinden çıktığı anda anına yok oldukları için, şu anda yapısal analiz mümkün değildir.

SCP-076-2 bu yollarla etkili bir şekilde imha edilmiştir:

 • Birden fazla ağır kalibre ağır makineli silahtan devamlı ateş.
 • Boğulma.
 • SCP-076-1 üzerinde kullanılmak iç.in tasarlanan 13.6 metrik ton ağırlığındaki asansörün altında ezilme.
 • SCP-076-2'nin direk göğüs bölgesine koyulmuş Thermate-TH3 bombayla yapılan yakma.
 • Şimdiye kadarki en kötü ihlalde, Saklama Alanı-25 (önceden SCP-076'nın saklandığı) SCP-076-2 kaçmaya çalışırken onu önlemek için sitedeki savaş başlığını patlatmaya zorlandı, bu sitenin tamamının ve personelinin yok olmasına yol açtı, fakat SCP-076-1 hayatta kaldı.

Öldüğünde, SCP-076-2'nın kalıntıları toza dönüşene dek hızlıca çürür. SCP-076-1 ve içerisindeki tabut büyük bir güçle kapanır, sonra da kilitler dönerek kapıyı mühürler. SCP-076-2 sonraysa tabutta tekrardan oluşur, bu olay altı.(6) saat ilâ yirmi beş (25) yıla dek sürebilir.

SCP-076-2'nin ölüm sonrası incelemesi [VERİ SİLİNDİ]'de belgelenmiş ve SCP-076-2'nin iç yapısının insanlardan çok farklı olduğunu göstermiştir.


Ek: SCP-076 ████████████'da , Moğolistan'da, 18██ yılında, İngiltereli arkeologlar tarafından bulundu. Bu kazının tüm üyeleri evlerine dönerken öldürüldü. SCP-076 █████ ███████ gemisinden ███████ Cemiyeti (Sonradan modern Küresel Okült Koalisyonuna katılan organizasyonlardan biri) tarafından alındı ve iç Kutsal Odalarında sergilendi.

SCP-076 orada ███████ (██) yıl boyunca saklandı, ardından SCP-076-2 aktifleşti ve ██-██-████ tarihinde kaçtı. SCP-076'nın aktifleşme sebebi bilinmiyor fakat dış kapının anahtarlarının kaybedildiği zamanlardaydı. Üç (3) yıl ve ████ ███████'dan fazla süren bir yakalama çalışması SCP-076-2 ██████████ ███████ tarafından öldürülene kadar sürdü. Öldürülmesi, SCP-076-1'nın içinde yeniden oluşmasına sebep oldu, sonra da SCP Vakfının Ajanları tarafından getirildi ve Saklandı.

SCP-076 üç (3) yıl daha sürekli gözlem altında tutuldu, ve aktif olduğu anda imha edildi, fakat sık sık kısa süreli ihlallerde bulunabildi, bunun sebebi ise diğer organizasyonların saldırılarının neden olduğu güvenlik ihlalleri. Vakfın bundan dolayı ölüm sayısı [VERİ SİLİNDİ]'dır.

[VERİ SİLİNDİ]

[VERİ SİLİNDİ]

Son olaydan sonra, SCP-076 ile ilgili prosedürler yenilendi, fakat teknolojik standartların yükselmesi ile birlikte normal olarak yükseltildi.

Ek Belge 076-2: "Proje Habil" ve "Mobil Görev Gücü Omega-7"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License