SCP-087
rating: +11+x
scp-heritage-v3.png
rf.php

Figür A: Keşif I'in video kaydından alınmış bir kare

Nesne #: SCP-087

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-087, [ÇIKARILDI] kampüsünde bulunmaktadır. SCP-087'e açılan kapı güçlendirilmiş çelikten yapılmış olup bir elektronik-kilit mekanizmasına sahiptir. Kapı, binanın dizaynı ile tutarlı olacak şekilde bir malzeme dolabı olarak kamulfe edilmiştir. Kapı kolundaki kilit mekanizması, mekanizmaya ██ volt elektrik verilirken anahtar saat yönünün tersine çevrilmedikçe açılmaz. Kapının içi 6 santimetre kalınlığınla endüstriyel köpük dolgu ile kaplanmıştır.

Son keşiflerden elde edilen sonuçlar sebebiyle (Belge 087-IV'e bakınız), herhangi bir personelin SCP-087'e erişimine izin verilmemektedir.

Açıklama: SCP-087 karanlık bir merdivendir. Yaklaşık 3 metre çapında yarı-daire şeklindeki bir platforma ulaşmadan önce; basamaklar 38 derecelik bir açı üzerinde, 13 basamak olmak üzere alçalır. Her platformda, iniş açısı 180 derece döner. SCP-087 dizaynı gereği, denekleri görüş mesafesi yaklaşık olarak 1.5 katlık olacak şekilde kısıtlar. SCP-087'i keşfetmekle görevlendirilmiş tüm denekler, ayrıca bir ışık kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar; çünkü herhangi bir monte edilmiş ışık kaynağı veya pencere bulunmamaktadır. 75 watt'tan daha parlak ışık kaynaklarının etkisiz olduğu tespit edilmiştir, zira SCP-087 tüm fazladan ışığı emmektedir.

Denekler ızdırap içinde olan ve █ ile ██ yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun sesleri bildirmiş olup ses kayıtları da bunu doğrulamıştır. Acı dolu bu seslerin kaynağının ilk platformdan yaklaşık olarak 200 metre altından geldiği tahmin edilmektedir. Ancak, her türlü merdivenden aşağı inme teşebbüsü denekleri sesin kaynağına yaklaştırma anlamında başarısızlıka sonuçlanmıştır. En uzun keşif olan Keşif IV'de hesaplanmış olan katedilen mesafenin; hem binanın mimarisinin, hem de etraftaki jeolojik etmenlerin el verebileceğinden çok daha ötesinde olduğu görülmüştür. Şimdilik, SCP-087'nin bir sonu olup olmadığı bilinmemektedir.

2.png

Figür B: SCP-087-1; Keşif I'den alınmış bir kare

D-Sınıf personeller tarafından, SCP-087'e toplam dört farklı keşif düzenlenmiş ve kayıt altına alınmıştır. Keşiflerde yer alan her deney SCP-087-1 ile, görünür göz bebekleri, burun delikleri veya ağzı olmayan bir yüz ile, karşılaşmıştır. SCP-087-1'in doğası tamamen bilinmez olmakla birlikte, yakarmanın kaynağı olamdığı tespit edilmiştir. Denekler SCP-087-1 ile karşılaşma durumunda şiddetli paranoya ve korku dolu davranışlar sergilerler, ancak bu davranışların anormal yada doğal bir reaksiyon olup olmadığı tespit edilememiştir.

Eklenti:
Keşif IV'den sonraki iki haftalık bir periyodda, çalışanlar ve [ÇIKARILDI] kampüsünden çeşitli öğrenciler, SCP-087'nin içinden her 1 ila 2 saniyede bir gelen kapıya vurma seslerini bildirdiler. SCP-087'e açılan kapı 6 santimetre kalınlığında kalın endüstriyel dolgu ile kaplandı. Kapıya vurma sesleri kesildi.

Yetkili personeller Keşif I'den Keşif IV'e olan dört keşfin yazılı metni için Belge 087-I'den Belge 087-IV'e bakabilir.
Belge 087-I
Belge 087-II
Belge 087-III
[VERİ ÇIKARILDI]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License