SCP-089
rating: +2+x
scp-089-new.jpg

Protokol M8'i yerine getirmek için SCP-089-B'nin konumuna getirildikten sonra SCP-089.

Madde #: SCP-089

Nesne Sınıfı: Öklid (aşağıya bakınız)

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-089, Site-36'da özel bir nakliye konteynerinde saklanmaktadır ve söylem olayları için gözlenmektedir. Dilbilim, psikoloji ve taktiksel diplomaside gelişmiş eğitime sahip personellerden oluşan Mobil Görev Gücü Mu-89, söylem olaylarını karşılamak için oluşturulmuştur. Bir söylem olayı gerçekleştiğinde, Mobil Görev Gücü Mu-89, söz konusu tetiklemenin öznelerini (buradan sonra SCP-089-A ve SCP-089-B olarak belirlenmek üzere) tanımlamak için söylemi çevirmek ve yorumlamak ve ardından Protokol M8'i yerine getirmek üzere görevlendirilmiştir. Protokol M8, aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

  1. SCP-089'u, SCP-89-A'nın konumuna götür ve Protokol M8'i, SCP-089-B'ye açıkla; ve
  2. SCP-089-B'nin gönüllü olarak Protokol M8'i gerçekleştireceği vakit, SCP-089-B'ye; SCP-089-A'yı yağlı odun veya odun kömürü gibi yanıcı maddelerle birlikte boşluğa yerleştirip yakması için her türlü desteği ver.

Protokol M8'in başarılı bir şekilde uygulanması için, SCP-089-B'nin ayık ve zorlanmamış bir durumda olması lazım. İlaven, protokol boyunca SCP-089-A'nın bilinci açık ve uyanık olmalı. SCP-089-B'nin, işlemin SCP-089-A'ya aşırı acı verici ve ölümcül olmasından dolayı, yakım sonrası protokole müdahale etmemesi için bağlanması (ama uyutulmaması) önerilir.

Eğer SCP-089-B, Protokol M8'i gönüllü olarak ve bahsedilen adımları takip ederek yerine getirmeyi reddederse, MGG Mu-89 protokolü yerine getirmemenin doğuracağı sonuçları açıklayacak ve SCP-089-B'yi ikna etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Eğer MGG MU-89'un SCP-089-B'yi ikna etme çabaları başarısız olursa, SCP-089 Keter sınıfına geçirilmeli ve Protokol M9 yürütülmelidir (referans belgesi 089-M9). SCP-089-B'nin özgür iradesini etkilemek için korkutma, tehdit veya zihni etkileyici uyuşturucular veya maddelerin kullanımı, ve Protokol M8'i SCP-089-B'nin katılımı veya gönüllü işbirliği olmadan tamamlamak, veya yazıldığından farklı bir şekilde uygulamaya çalışmak katiyen yasaktır çünkü bu eylemler protokolü geçersiz kılar ve ilişkin Tip-S olayının yoğunluğunu arttırır.

Ayrıca, Protokol M8'in ikinci adımının tamamlanması sırasında, SCP-089-A'nın protokol süreci boyunca yapacağı sesleri örtülemek için vurmalı ve borulu enstrümanların eşlik etmesi önerilir (fakat protokol M8'in zorunlu bir adımı değildir).

Protokol M8'in başarı ile tamamlanması sonucunda, ilişkin Tip-S Olayı 7 saat içerisinde yatışmaya başlar.

Açıklama: SCP-089; parlak, toprak yapımı, yaklaşık 3 metre uzunluğunda, ağzı açık, kanatlı, boğa kafalı bir insanımsı figürü tasvir eden bir heykeldir. Heykelin göğsünün ön tarafı menteşelidir ve içerisinde yer alan yaklaşık 0.6 metreküplük hacimdeki bir oyuğu ortaya çıkarmak için açılabilir ve dışarıdan kilitlenebilir. Heykelin yan tarafında Kenanca bir dilde (muhtemelen Pönce)1 bir yazı yer almaktadır. Heykel yaklaşık Milattan önce 2. Yüzyıldan kalmadır.

Nadiren (bazen yüzyılları geçecek süreçler aralıklarıyla) heykel konuşur. Bu sesleri oluşturan mekanizma anlaşılmamıştır ve heykelin ağzı hareket etmez. Heykelin söylemleri Kenanca bir dilde (muhtemelen yazıyla aynı dilde) söylenir ve şunlardan ibarettir:

  • SCP-089-A'nın ismi veya tasviri
  • Protokol M8'in yapılması için, talimatlarla beraber, bir talep ve
  • ilişkin Tip-S olayının mecazi dilde bir tasviri.

Her söylem olayı, Protokol M8 tamamlanmadıysa, 3 veya 11 günlük bir süreç içinde, verilmiş tasvire uygun bir Tip-S Olayı ile sonuçlanır. Her Tip-S olayı, Protokol M8 tamamlanana kadar devam eden bir salgın, doğal afet, soykırım veya başka katliam içeren toplu histeri, veya bir süreç boyunca kapsamlı can veya mal kaybına yol açan olaylardır. Her bir söylem olayında, ilişkin Tip-S Olay, büyük olsa da, SCP-089-B'yi doğrudan etkilemeyen bir coğrafi bölgeye limitlidir. Bu, bazı belgelenmiş vakalarda, SCP-089-B'nin, SCP-089'dan veya Protokol M8'den haberi olmaması, veya SCP-089-B'nin Protokol M8'i gerçekleştirmeyi istememesinden dolayı, Tip-S olayının sürecinin uzamasına sebep olmuştur.

Her bir söylem olayında, SCP-089-A; sağlıklı, temiz, yaşı sekiz ay ve altı yıl arası olan bir insan çocuğudur, ve SCP-089-B, o çocuğun doğum annesidir. Tüm belgelenmiş vakalarda, söylem olayının gerçekleştiği sırada SCP-089-A ve -B'nın ikisi de hayatta ve sağlıklıdır ve ikisinin de birbirine güçlü güven ve sevgi bağları vardır.

SCP-089-B'nin SCP-089-A'yı kovuğa yerleştirmesinden ve yanıcı materyallerin yakılmasından sonra, SCP-089-A, iki veya beş saat arası bir süreç boyu yanıp yok olacaktır.

Ek not #1:
Dr. Garcia'dan belgeye not: SCP-089'un Tip-S olaylarına yol açıp açmadığı belli değilken; geçmiş tecrübeler, Protokol M8'in seri ve kesin şekilde uygulanmasının, olayların yol açtığı hasarların azalmasında etkili olduğunu gösteriyor. Dr. Patel, SCP-089'un Tip-S olaylarına yol açmadığını, ama sadece öngördüğünü ve etkilerini azaltmak için bir yol gösterdiğini tahmin ediyor.

Ek not #2:
Protokol M8 tarafından durdurulmuş Tip-S olaylarının kısmi bir listesi (SCP-089'un Vakıf'ın eline geçmesinden önce tamamlanmış Protokol M8 başarımları dâhildir.):

Söylem tarihi: 21 Mart, 1788
Söylem Olayında Tip-S Olayının açıklaması: “Alevler evlerini yutacak, evet, ve pazarları, ve tapınakları ve tüm haneleri, hepsi yok edilecek.”
Tip-S Olay: ███ ███████ şehrinde yangın.
Sonuç: Protokol M8, söylem olayının 29. gününde tamamlandı. Şehrin binalarının %60'ı yok oldu.

Söylem tarihi: 2 Aralık, 1850
Söylem Olayında Tip-S Olayının açıklaması: “Sahte peygamber herkesi peşine takacak, ve prenslerine karşı koyduracak. Her biri katledilecek ve tarlaları çoraklaştırılacak.”
Tip-S Olay: █████'da geniş çaplı köylü ayaklanması.
Sonuç: Protokol M8, söylem olayının 1,363. gününde tamamlandı. Ayaklanmada ve bastırılmasındaki katliamlar, ve ilişkin tarımsal çöküş en az ██ milyon ölüme sebep oldu.

Söylem tarihi: 23 Kasım, 1951
Söylem Olayında Tip-S Olayının açıklaması: “Yeryüzü sarsılacak ve denizler yükselip yeryüzüne savrulacak ve dağlar alev püskürecek, sesi karanlık ve ölüm olacak.”
Tip-S Olay: ████ █████'da deprem ve volkanik püskürme.
Sonuç: Protokol M8, söylem olayının 31. saatinde tamamlandı. Jeolojik modeller bölgedeki sismik olayın tsunamiye sebep olacağını öngörse de tsunami olmadı. Can kaybı yok.

Söylem tarihi: 7 Kasım, 1970
Söylem Olayında Tip-S Olayının açıklaması: “Yağmurlar yeryüzünü yıkacak, insanları süpürecek, ve yaratıkları, ve tüm eserleri, tufan hepsini alacak.”
Tip-S Olay: ██████████'da hortum.
Sonuç: Protokol M8, söylem olayının 49. gününde tamamlandı. Selden, hastalıktan ve açlıktan ölenlerin sayısı ███ bin.

Söylem tarihi: 4 Nisan, 20██
Söylem Olayında Tip-S Olayının açıklaması: [GİZLİ BİLGİ]
Tip-S Olay: [GİZLİ BİLGİ]
Sonuç: Devam ediyor. Protokol M8 henüz tamamlanmadı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License