SCP-1045
rating: +6+x
candle_lantern.jpg

SCP-1045

Madde #: SCP-1045

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1045 Site 21'de Düşük Güvenlikli Dolap 17'de saklanır. Test amacı dışında hiçbir yanıcı materyal veya alev kaynağı SCP-1045'in 5 metre yakınına getirilemez.

Açıklama: SCP-1045 15 cm x 15 cm x 32 cm boyutlarında, kare, ahşap çerçeveli bir mum feneridir. Yan yüzeyleri ışık geçirgen mumlu kağıttan yapılmıştır ve iç iskeleti iç içe geçmiş, 6.5 cm dairesel çapında ve 10 cm boyunda dairesel cam bir kaptan destek alır. SCP-1045'in anormal özellikleri bu iki bileşen bir arada kullanılmadığı sürece ortaya çıkmaz.

Bir mum SCP-1045'e yerleştirilip yakıldığında SCP-1045'in yüzeyleri üzerinde sanki mum tarafından arkadan aydınlatılmış gibi minyatür insansı bir gölge belirir. Fenerin her bir yüzeyinde aynı varlığın farklı açılardan gölgesi görülür. Bu insansı gölge her zaman acı çekiyormuşçasına kıvranır ve yarı saydam alevlerle çevriliymiş gibi görünür. Şeklin gölgesi mum yandığı sürece buna devam edecektir. Hareketleri mum sönmeye yaklaştıkça zıvanadan çıkmış bir hal alır.

SCP-1045'te bulunan mumdan geriye kalan tüm kalıntılar mumun orijinal yapısından farklı olarak erimiş insan yağından oluşur. Zarar görmüş DNA örnekleri onarılmış, fakat kaynak birey(ler)in kimliği henüz tespit edilememiştir.

Ekleme: Testler yanan kokulu mumların farklı şekillerde gölgeler ortaya çıkardığını göstermiştir. Ayrıca yanan kokulu bir mum, gölgenin ses çıkarmasına izin verir. Sesin yüksekliği kokunun güçlü olup olmamasına bağlıdır. Şimdiye dek tüm gölgeler yalnızca tutarsız çığlıklar üretmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License