SCP-105
rating: 0+x
2014-07-18%2022.41.47-new.jpg

SCP-105-B

Madde #: SCP-105

Nesne Sınıfı : Güvenli

Özel Saklama Prosdürleri: SCP-105'e bir izleme cihazı yerleştirilmiştir ve şu anda Site-17'de barınmaktadır. SCP-105'in şu anda vakıf personeliyle iyi geçindiği ve iletişim esnasında iyi davrandığı için, 3.Sınıf (yasaklı) site personelleriyle kısıtlı olarak iletişime geçmesine izin verilmiştir.

SCP-105'in kişisel kamerası (SCP-105-B olarak adlandırılmıştır), Site-19'un Yüksek Değerli Eşya Depolama Tesisi'nde kilitli bir kasada bulunmaktadır. Standart pozitif eylem savunmaları (patlayıcı, kimyasal, biyolojik ve memetik) her zaman SCP-105-B'nin içinde tutulmaktadır.

SCP-105 ve SCP-105-B veya başka herhangi bir kameranın sadece mevcut yönetici araştırmacının onayı ile iletişime geçmesine izin verilir.

Açıklama: SCP-105 (eski adıyla Iris Thompson), Avrupa kökenli bir kadındır. Kayıtlar, SCP-105'in ████'de doğduğunu ve █ yaşındayken elde edinildiğini gösteriyor. O mavi gözlü ve sarı saçlıdır ve bu yazı yazılırken 1.54 boyunda 50 kilogramdır. Sıra dışı fiziksel özelliklere sahip görünmüyor ve tüm diğer etkenlere göre normal bir insanın sağlığında olduğu görülüyor.

SCP-105-B, 1982 yılında üretilmiş bir Polaroid One Step 600 kameradır. SCP-105-B, herhangi bir sıra dışı fiziksel özelliklere sahip değildir ve tüm amaçlar ve bu amaçlar için normal gibi görünmektedir. Polaroid kamera, SCP-105 dışında herkes için normal olarak çalışıyor.

SCP-105, SCP-105-B tarafından çekilen bir fotoğrafı tuttuğunda, fotoğraf, sabit bir görüntüden söz konusu konumun gerçek zamanlı görüntüsüne geçer. SCP-105 ayrıca fotoğrafın içinden geçerek fotoğrafın çekildiği orijinal noktaya ulaşan nesneleri manipüle edebilir. Bu manipülasyon durumuna sahip olan tanıklar, (SCP-105'e göre beliren) görünmez bir portalın oluştuğunu ve eylemi gerçekleştirdiğini belirtir. SCP-105-B ve söz konusu kamera tarafından çekilen fotoğrafların başka herhangi bir kişi tarafından kullanıldığında olağandışı bir özelliği yoktur.

SCP-105, diğer fotoğraflarla nesneleri manipüle etme konusunda sınırlı bir kabiliyet sergilemiştir, ancak SCP-105-B ile çekilen fotoğrafları kullanarak hassas kontrol elde edebilir. Şimdiye kadar SCP-105, SCP-105-B tarafından çekilen fotoğrafları kullanarak yeteneğini önemli ölçüde artırdı.

Eklenti 1: Elde Edinimin Detayları : SCP-105, erkek arkadaşının öldürülmesinden kısa bir süre sonra Vakfın dikkatini çekti. SCP-105, öldüğü sırada kurbanla telefonda olduğunu iddia ederek, onun yanına aceleyle gideceğini telkin etti; ancak, telefon kayıtları onun anlattığına uymadı ve onu bu cinayette şüpheli konumuna getirdi. SCP-105, avukatına, aslında, erkek arkadaşının cinayetini, birkaç gün önce erkek arkadaşıyla birlikte çektiği bir fotoğrafta gördüğünü bildirdi.
Söz konusu avukat nesnenin anlattığı hikayeyi göz ardı etti ve nesnenin suçlu olduğunu iddia etti. Nesne, bunu reddetti ve daha sonra kendi anlattığı hikâyesinindeki yeteneğini göstermeyi teklif ederek mahkemede anlattı. Bu sayede vakıfla onun arasındaki temas sağlanmış olur.

Nesne derhal Vakıf tarafından muhafaza altına alındı. Vakıf Personeli SCP-105-B'yi SCP-105'in evinden aldı (aynı modelle değiştirdi) ve ona geri verdi. SCP-105'in ebeveynleri, her ikisinin de █████████ ██████ psikiyatrik bakım kurumunun gözaltında tutulduğu sırada, başka bir hastanın berbatça kaçışı sırasında öldürüldüğü konusunda bilgilendirildi.

Eklenti 2: Röportaj Kaydı 105-08-4426'dan bir Alıntı, Tarih ██/██/████

<Kayıt Başlar>

Dr. █████: Lütfen doğum tarihin, doğum yerin ve ismin dahil olmak üzere kısa kişisel bilgi ver.>
SCP-105: Peki… Adım Iris Thompson, Phoenix, Arizona'da, ████ yılında 12 Mayıs tarihinde doğdum.

Dr. █████: Güzel. İlk sorum, yeteneklerinden ne zaman farkında oldun?

SCP-105: Emin değilim, ama sanırım on yada onbir yaşımdaydım. Okyanusun bir resmine bakıyordum ve dalgaların hareket etmeye başladığını hatırlıyorum.

Dr. █████: Annen ve baban, olanları onlara söylediğinde sana ne cevap verdiler?

SCP-105: Sadece aşırı aktif bir hayal gücümün olduğunu söylediler.

Dr. █████: Bir fotoğraf aracılığıyla nesneleri manipüle etmeyi ne zaman keşfettin?

SCP-105: İlk olarak on bir veya on iki yaşımdayken oldu. Ailemle Büyük Kanyon'a bir gezi yapmıştık. Eve geldiğimde fotoğraf albümüne baktım ve elimi yanlışlıkla bir fotoğrafa sürttüm. Sürterken, bir kayayı itmişim, kaya da kanyonun içine düşmüştü; Hatta düştüğünde ses bile gelmişti.
Dr. █████: Devam et.

SCP-105: Ondan sonra fotoğrafçılığı çok sevmeye başladım. Çoğu zaman kendi çektiğim fotoğraflarda işe yaramıyordu, ama ailem bana bir Polaroid One Step 600 kamera aldı - Noel'den beri almaları için yalvarıyordum. <SCP-105 gülümseye başlar.> Fotoğraf makinesini aldıktan sonra, fotoğraflarla… etkileşime girmem daha kolay oldu.

Dr. █████: Bu kamera, 105-B olarak adlandırdığımız kamera mı? Senin kişisel kameran.

SCP-105: Evet efendim.

Dr. █████: Tek seferde kaç fotoğrafa odaklanabiliyorsun?

SCP-105: Kişisel kameramla en fazla on yapmıştım, ama eminim ki daha fazla yapabilirim.

Dr. █████: Bugüne kadar Vakıf hakkındaki izlenimin nedir?

<SCP-105 sessiz kalır.>

Dr. █████:Lütfen cevap ver. Bu tür şeylere alınmayız.

SCP-105: Bir çeşit… Yeni bir hapishane, yeni bekçiler. Ama biliyorum ki benim başıma gelenlerden daha iyi.

Dr. █████: Burada geçirdiğiniz sürece çok kooperatif oldunuz.

SCP-105: Oldukça iyi huylu bir insanımdır. Deney yapmayı da seviyorum. Bazı deneylerde fotoğraf bile çekebiliyorum, bunu hiç düşünmezdim.

Dr. █████: Sana bu soruları neden soruyorum biliyor musun, Iris?

SCP-105: Hayır, efendim.

Dr. █████: Özel bir program kuruyoruz. Eğer iyi giderse, bazen tesisten ayrılmana ve dışarıdaki dünyada dolaşmana izin verilir. Senden istediklerimiz sadece birkaç iyilik. İlgileniyor musun?

<Kayıt Sonu>

Ek 3: Mobil Görev Gücü Omega-7 ile Hizmet Geçmişi:

SCP-105, Pandora'nın Kutusu'nun ilk çıkışı kapsamında Mobil Görev Gücü Omega-7'ye katılan ikinci insansı SCP idi. Baskın ve yakalama operasyonlarına atanmış "Takım Abil " (SCP-076-2 ile ilişkili) den farklı olarak, "Takım Iris" in birincil görevi keşif ve istihbarat toplamaktı. "Takım Iris", Bowe Komisyonu ile işbirliği içinde yirminin üzerinde görev gerçekleştirdi. Bu görevler hızlıca ve olaysız şekilde gerçekleşti.

SCP-105'yi içeren ilk disiplin olayı, "Takım Iris" 'in keşif görevlerinin "kirli" işlere çevirilmesine tepki göstermesiydi. SCP-105, Bowe Komisyonu üyeleri tekrar tekrar işbirliğini güvence altına almaya çalıştıktan sonra bile yeteneklerini suikast gerçekleştirmek için kullanmayacağını şiddetle reddetti. (bkz. Röportaj Kaydı 105-21-6543).

Bu olaylar sırasında, SCP-105 duygusal olarak sıkıntılı bir hale geldi geldi ve Vakıf personellerini anormal özelliğinin ortadan kalktığına inandırmaya çalıştı. Dr. D███████, SCP-105'in Nötralize olarak yeniden sınıflandırılması, amnestik tedaviden geçmesi ve düzenli izleme ile serbest bırakılmasını öneren bir rapor sundu. Bu öneri reddedildi.

Buna takiben, Dr. D███████, SCP-105'e Vakıf gözaltımından kaçmasını hedefleyen bir saklama ihlalinde yardım etti. Bu ihlal başarısız oldu ve SCP-105 yeniden saklandı. (bkz. İhlal X45-Site-17)

Daha sonra yapılan araştırmada, Dr. D███████'ın SCP-105'i anormal yeteneklerini yitirdiği konusunda kasıtlı olarak teşvik ettiği belirlenmiştir. SCP-105, sınırlı ayrıcalıklarının yeniden gözden geçirilmesi karşılığında anormal yeteneklerini tekrar gösterdi.

Pandora'nın Kutusu'nun ilk çıkışının sona ermesinin ardından tüm Mobil Görev Gücü Omega-7 takımları dağıtıldı, ve SCP-105 Site-17'ye geri döndü. İçerdiği güvenlik riski ve mevcut yarar eksikliği yüzünden SCP-105'in şu anda SCP-105-B'ye erişmesine izin verilmiyor.Mobil Görev Gücü Omega-7 ile ilgili tüm bilgiler Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği İdaresi'nin emriyle mühürlenmiştir.

Yönetici ██████ ███, Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği İdaresi

Ek 4: ÖZEL UYARI: Güncel Saklama Durumu

Olay R1300-Site-17 itibarıyla, SCP-105 ve Mobil Görev Gücü Alfa-9 arasında bir bağlantı hakkında birçok resmi ve gayri resmi rapor yapılmıştır.

Bu raporlar ciddi bir güvenlik ihlali oluşturmaktadır. Mobil Görev Gücü Alfa-9 ile ilgili tüm bilgiler kısıtlanmıştır. SCP-105'in anormal özellikleri ile ilgili güncel araştırmalarla ilgili tüm bilgiler sınırlıdır. SCP-105'in bir Vakıf malı olarak kullanıldığına dair mevcut veya son zamanlarda kullanılmasına ilişkin tüm raporlar veya söylentiler, kategorik olarak yanlış kabul edilmeli ve Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği İdaresi'ne rapor edilmelidir.

Yönetici █████ █████, Kayıtlar ve Bilgi Güvenliği İdaresi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License