SCP-1123
rating: +2+x
discor.jpg

SCP-1123'ün squama frontalis'inde Khmer el yazmasıyla yazılmış biraz geliştirilmiş bir fotoğrafı

Madde #: SCP-1123

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1123 ve bölümlerinin bozulmasını önlemek için, test edilmemiş argon gazı atmosferinde hava geçirmez ve sızdırmaz bir kapta muhafaza edilmelidir. Saklama ve test süresince, ışığa maruz bırakılma 50 lux'ta kısıtlandırılmalı, sıcaklık 20o ve 24o Celsius olmalı , ve bağıl nem 55% olmalıdır. SCP-1123 sadece kendi konteynerinde taşınmalı, ve kontrollü deney esnasında asla elle tutulmamalıdır. Test edilmediğinde, Site 19'da güvenli ve iklim kontrollü bir dolapta saklanacaktır.

Açıklama: SCP-1123, alt çenesini ve bütün dişlerini kaybetmiş bir insan kafatasıdır. squama frontalis(alın)'da modern Khmer alfabesiyle, insan kanıyla yazılmış "Hatırla" anlamına gelen sözcük yazmaktadır. Hem kafatası hem de kan kesin olarak 197█'ye tarihlenmiş ve genetik testler her ikisinin de aynı bireyden olduğunu doğrulamaktadır.

SCP-1123, 198█ 'de Albay Hu ████ tarafından Vietnam Halk Ordusunun █████ ████'deki ████ █████ ███████ insan kalıntıları müzesinin gözetimi sırasında keşfedilmiştir. SCP-1123, Vakıf ajanları tarafından ele geçirilip Hanoi'ye ulaştırılmıştır. Khmer el yazısı kötü bir şekilde solmuş, ve 5 metre uzaktan görülemez seviyeye gelmiştir. Bununla birlikte, herhangi bir denek SCP-1123'e yaklaşınca (özellikle 1 metreden daha fazla) el yazmasının devamlı bir şekilde daha çok görülebilir hâle geldiğini rapor edecektir. Bu uzaklıktaki birkaç öznenin raporu "hala ıslak" olduğunu yazıyor. Bu etki optik ekipmanla tekrarlanamaz. El yazmasını, fotografik olarak kaydetmek için optik geliştirme veya UV ışığı gerekir.(İkincisi, nesnenin bozulmasına katkıda bulunduğundan SCP-1123 ile kullanım için onaylanmamıştır.) Bu mesafedeki denekler (örneğin et veya külleri pişirmek gibi) kokular, (yumuşak ağlama, düşük kalp atışları veya nefes alma veya uzak ayak sesleri gibi) sesler, ve (gözün gıcırdaması, elin arkasında sürünen karıncalar ya da ayağın tabanındaki cam parçaları) gibi anormal duyusal olayları da rapor edecektir.

Denek SCP-1123'in yüzeyine dokunduğunda, dissosiyatif füg(kendi özbenliğini kaybetme) durumunu deneyimleyeceklerdir. Füg durumunun başlatılması anlık olarak görünür ve SCP-1123 ile temasın kesilmesinden etkilenmez. Füg belirtileri doksan(90) dakikadan altı(6) saate kadar devam eder. Füg, kafa karışıklığı, yönelim bozukluğu ve deneğe önceden bilinmeyen dil dahil olmak üzere yeni bir kimlik ve anıların benimsenmesi ile karakterize edilir. Füg esnasında denek, önceki kimliğine dair bütün anılarını kaybeder. Denekler katatoniden muzdarip olup kaçmaya çalışmaya veya vakıf personeline saldırmaya kadar çeşitli tepkiler göstermiştir. Füg durumu azaldıkça, denek eski hatıralarını ve kimliğini hatırlamaya başlayacak ancak yeni kimliğiyle alakalı tüm anılar muhafaza edilecektir. "Sanki başka bir insanın hayatında yaşamak gibiydi" dedi SCP-1123'e dokunup kurtulan kişiler.

Post-füg röportajlarda araştırmacılar, ███ 'da tarihi belgelerde deneğin önceki yaşamından ayrı olarak yeni künyede bir karakterin oluştuğunu destekler nitelikte bilgi okudular. Damgalı kişiliğin kökeni ile yaş, soybilim, cinsiyet, etnisite veya ulusal kökene dayanan deneğin kimliği arasında bir bağlantı yoktur.

Damgalanmış kişilikler aşağıdaki özellikleri gösterir:

  1. Damgalanmış Künye kişinin doğumundan önce öldü.(Tarihler 90 yıl öncesinden, 1 yıldan daha kısa bir süreye kadar değişmiştir.)
  2. Damgalanmış Kişi , boyun eğdirme, işkence ve / veya hapis cezasına çarptırıldı.
  3. Damgalanmış Kişi genellikle şiddet ve cinayet ile öldü. (Bazen ölüm, açlık ve enfeksiyon gibi ikincil faktörler sebebiyle gerçekleşti)
  4. Damgalanmış kişinin ölümü, çoğu zaman bir tür devlet yaptırımı ve / veya suç ortaklığıyla, politik bir kitle hareketi tarafından hedef alınmasının sonucuydu.

Denekler, maruz kalmadan kaynaklanan belirgin bir anormal etkilenmeden geçmezler, ancak damgalanmış kişiliğin yaşadığı travma tiplerinde yaygın olarak görülen psikolojik etkileri gösterecektir.
Izdırap, kurtulan deneklerin kendini suçlu hissetmesi bunların tipik örneklerindendir. İntihar meyilleri nadirdi ancak vakaların küçük bir kısmında gerçekleşmiştir. Vaka sonrası etkilerini tedavisinde kullanılan (_amnestik:_) hiç bir psikolojik yarar sağlamamıştır hatta zararlı olduğu gözlenmiştir.

EK 1:
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License