SCP-113
rating: -2+x

Madde #: SCP-113

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-113 Tesis-23'te standart bir depoda saklanmaktadır. SCP-113 laboratuvar eldivenleriyle tutulabilir. Ön onay olmadan hiçbir organizma SCP-113'e maruz bırakılmamalıdır. SCP-113'e maruz kalan personeller 7 gün boyunca tıbbi gözetimde tutulmalıdır.

Açıklama: SCP-113 küçük, cilalı bir kantaşına benzer. Analizler gösteriyor ki SCP-113 kantaşından değil, toplanan diğer nesnelerinkine benzer [ÇIKARILMIŞTIR] bileşeninden oluşmuştur.

SCP-113 cinsiyet kromozomu bulunduran bir organizmanın etine direkt temas ettirildiğinde, organizmanın biyolojik cinsiyetiyle bağlantılı fiziksel karakteristikleri (genetikler ve ikincil cinsel karakteristikler dahil) değişir, tersine döner ya da bozulur.

Bu işlem dört aşamadan meydana gelir:

Aşama 1: Yaklaşık olarak 0.2 saniye sürer. SCP-113 temas ettiği hücrelere bağlanır ve tanımlanamayan bir kimyasal değişime sebep olur. Bu işlem dokuda hafif yanıklar gibi hasara sebep olur ve SCP-113 bütün aşamalar bitmeden denekten ayrılamaz.

Aşama 2: Yaklaşık olarak 20 saniye sürer. SCP-113 deneğin vücudunun içinde dolaşan düşük yoğunluklu bir elektromanyetik dalga yayar. Denekler bütün vücut boyunca bir batma hissiyle beraber mide bulantısı ve kusma tecrübe edebilir.

Aşama 3: Yaklaşık olarak 60 saniye sürer. Bu aşama boyunca deneğin hücresel yapısı geçici olarak değişir. Değiştirilmiş hücre yapısının insan dışı hücreden kısmen değiştirilmiş kök hücreye kadar çeşitli türleri vardır. Denek aşamanın son 20 saniyesinde bütün duyusal sinirlerde yoğun uyarım tecrübe eder ve işlemin bu bölümünün inanılmaz acı verici olduğunu söyler. Sağlıksız denekler bu aşamada şok geçirip ölebilirler.

Bu aşamanın sonunda deneğin biyolojik cinsiyeti kalıcı bir şekilde değişmiştir. Normal durumlarda deneğin biyolojik cinsiyeti karşıt cinsiyete dönüşecektir. Tüm birincil ve ikincil cinsel karakteristikler de buna bağlı olarak değişecektir.

Aşama 4: SCP-113 denekten ayrılır ve durağan hale gelir. Kendi türleri içinde tipik olmayan cinsiyet kromozomlarına sahip denekler (hemafrodit insanlar gibi) SCP-113 tarafından tahmin edilemez şekilde etkilenir. Hemafrodit insan deneklerde, bunun cinsel kimlik tarafından etkilendiği gözlemlenmektedir: böyle denekler etkilenmeyebilir ya da vücutları erkek veya dişi vücutların temel haline dönüşebilir(eşleşen cinsiyet kromozomlarıyla birlikte) ya da başka sonuçlar doğabilir. Cinsel kimlik normal değilse, değişim ilk kullanımda genellikle deneğin cinsel kimliğine tamamen ya da kısmen uygun olarak gerçekleştiği görülmektedir. SCP-113'ün etkilerini normal olmayan cinsel kimliğin varlığında değiştirip değiştirmediği inceleme altındadır.

İnsan deneklerin cinsel kimlikleri genellikle SCP-113 tarafından değiştirilmez. Normal olmayan cinsel kimlikli deneklerde (tipik olarak maruz kalma öncesindeki biyolojik cinsiyetleriyle eşleşmeyen cinsel kimlikler), bu genellikle olumlu psikolojik etkilerle sonuçlanır. Normal cinsel kimlikleri olan deneklerde(erkek/dişi, maruz kalma öncesindeki biyolojik cinsiyetleriyle eşleşenler), psikolojik etkiler genellikle olumsuzdur. Bunlar SCP-113'ün anormal olmayan doğal psikolojik tepkilerdir.

SCP-113'e maruz kalmak belirli türlerde olağandışı sonuçlara sebep olur. Varanus komodoensis'te (komodo ejderi), bazı ZW/ZZ bireyler ZZ ya da ZW yerine her durumda ölümcül olan WW kromozomlarına sahip bireylere dönüştüler. Caenorhabditis elegans'ta (iplik kurdu), çift cinsiyetliler (hemafrodit ve erkek) dışında hiçbir erkek C. elegans oluşmadı. Erkek denekler hemafrodite dönüşürken, hemafrodit bireyler etkilenmedi. (Not: Yaban topluluklarda, erkek C. elegans son derece nadirdir.)

Tek cinsiyetli, hemafroditik türdeki denekler (solucan gibi) SCP-113 tarafından dönüştürülmez; nesnenin işlemi ikinci aşamada duracak ve nesne durağan hale gelir.

Yakın zamanda SCP-113'e maruz kalan denekler yaklaşık 60 saniye geçtikten sonra SCP-113 ile tekrar temas kurarak tekrar SCP-113'ün etkilerine uğrayabilir. Ancak vakaların %25'inde, SCP-113 ile anında ikinci maruz kalan deneği doğru şekilde dönüştürmeyi başaramaz. Dönüşüm bozukluğu değişkendir ama genellikle deneğe ağır kemik, organ ve doku hasarı ve cinsel organın kısmi ya da tamamen yok edilmesini içerir. Bu genellikle organ travması veya iç kanama sebebiyle ölümle sonuçlanır.

Başarısızlık oranı deneğin SCP-113 ile teması arasında geçen zamana göre değişebilir, deneğe göre değişir; düzenler araştırma altında. Normal şartlar altında, dönüşümün başarısızlık oranı maruz kalma sayısına göre katlanarak artar. Hızlı ve tekrarlı temastan sağ çıkan denekler nihayetinde [VERİ ÇIKARILMIŞTIR]'a dönüşür. Temas sayısı arttıkça anormal unsurlar da artmaya devam eder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License