SCP-1152
rating: -3+x
raccoon.jpg

İlk muhafaza sırasında SCP-1152. Sol ön pençesindeki eksik parmağa dikkat edin.

Madde #: SCP-1152

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1152, Site-98'in Hayvan Barınağı Kanadında tek başına bir habitatta tutulmalıdır. SCP-1152, SCP-1152-NI'de detaylandırılmış beslenme standartlarını karşılayan ve 25 mg Venlafaksin içeren 5 kg gıda ile beslenmelidir. SCP-1152, tekrarlanan sağlık sorunları için iki ayda bir sitede bulunan bir veteriner tarafından muayene edilmelidir. Yalnızca Seviye 3 personelinin SCP-1152'ye erişmesine izin verilir.

Açıklama: SCP-1152, yüzeysel olarak Procyon lotor (yaygın rakun) türlerinin standart üyelerine benziyordur. SCP-1152, burundan kuyruğunun ucuna kadar sadece 60 cm olmasına ve mevcut yetersiz beslenme durumuna rağmen yaklaşık 75 kg ağırlığındadır. SCP-1152, türünün diğer üyerlerinin genomuna sahip değildir, ancak insanlarınkiyle neredeyse aynı genoma sahiptir. SCP-1152'nin genomunu Vakıf Veritabanına girdikten sonra, genetik kodunun ölmüş Ajan ████'inkiyle %99.87 aynı olduğu keşfedilmişti.1 İnsan DNA'sına sahip olmanın yanı sıra, SCP-1152'nin normalde insanları enfekte etmekle sınırlı olan patojenler tarafından enfekte olduğu da kanıtlanmıştır. Ayrıca SCP-1152'nin altı yıldır muhafaza altında olması, türünün diğer üyelerinden çok daha uzun bir ömre sahip olduğunu doğrulanmıştır. SCP-1152'nin sol ön pençesindeki beşinci parmak eksiktir; SCP-1152'nin nasıl yaralanmış olduğu henüz bilinmiyordur.

SCP-1152, ilk olarak Site-98'in personel kanadında bulunduktan sonra iki hafta boyunca personel tarafından yakalanmaktan kaçarak, ortalama bir ergenlik sonrası insanla aynı düzeyde zeka sergilemiştir.2 SCP-1152, yakalandığından beri uzun süreli depresyon gösteriyordur. SCP-1152, pençelerle mümkün olması gerekenin ötesinde önemli derecede el becerisi gerektiren nesneleri manipüle etme yeteneğine sahiptir. SCP-1152 ayrıca kapıları açabiliyor ve düşük güvenlikli manuel kilitleri atlayabiliyordur, bu da odasındaki kilidin anahtar kart erişimiyle değiştirilmesini gerektirmiştir.

Anormal bir ağırlığa sahip olmasının yanı sıra, SCP-1152'nin etobur ve omnivor kara hayvanları üzerinde bilişsel tehlikeli etkilere sahip olabileceği düşünülüyordur. Kendi türünün üyeleri de dahil olmak üzere SCP-1152'ye tanıtılan bu tür hayvanlar, SCP-1152'ye düşmanlık göstermiştir. Bu nedenle artık tenha bir habitatta muhafaza ediliyordur.

Ek SCP-1152-A: ██06/20██ tarihindeki kaçış olayından sonra, tüm personele SCP-1152 ile etkileşimde bulunurken anahtar kartlarını gizli tutmaları tavsiye edilmiştir. Olay raporu aşağıdaki gibidir:

10:45 SCP-1152, habitatının duvarlarını kazmaya çalışırken görülür

10:55 SCP-1152'yi durdurmak için Ajan █████ gönderilir

11:02 SCP-1152 Ajan █████'a saldırır, anahtar kartını alır ve muhafazadan kaçar

14:35 SCP-1152, Site-98'in tedarik deposunda bulunur ve bir kez daha muhafaza edilir.

Notlar: SCP-1152 çalıntı bir telefonla bulunmuştu; Kayıtlar, muhtemelen rastgele düğmelere bastıktan sonra Ajan ████'in karısını bir şekilde aradığını gösteriyordur. Çağrı beş dakika sürmüştü ve tamamen SCP-1152'nin mikrofona sızlaması ve havlamasından ibaretti.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License