SCP-122
rating: +3+x
122.jpg

SCP-122-1 örneği.

Madde #: SCP-122

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-122, tek bir elektrik prizi içeren standart bir muhafaza odasında saklanmalıdır. Muhafaza alanının 500 m içinde hiçbir personel yurdu inşa edilmemelidir. SCP-122 hiçbir zaman elektriksel gücün bulunmadığı durumlara girmemelidir. SCP-122-1’in tezahür etmesi durumunda koruma faaliyetlerinin yerine getirilmesi için dağıtılan 35 saha personeli, kontrol odasının dışında dağıtılacaktır. Eğer bir düşman haline gelirse, Prosedür-99-Renmar devreye girer. Çapraz kontaminasyon durumunda potansiyel olarak feci yan etkiler nedeniyle, hiçbir noktada SCP-122 ve SCP-3060 örneklerinin aynı tesiste depolanması mümkün değildir. Prosedür-99-Renmar'ı harekete geçirmek için, tüm denekler, bir koruma ihlalinin önlenmesi için, koruma haznesinin içinde ve etrafında belirli konumlar üstlenmelidir. İki denek, Prosedür-99-Renmar’da kullanılan malzeme ile portatif jeneratörü çalıştırmalıdır. Üç denek ,SCP-1837’nin bir yan ürünü olan ve SCP-122-1 üzerinde inhibitör etkisi bulunan bir kimyasal tahriş ediciyle donatılmalıdır. SCP-122-1'in tüm örnekleri, girişin güvenli olduğu noktaya indirildikten sonra, beş denek, muhafaza odasına girecek ve SCP-122'yi bir güç durumuna geri döndürmek için jeneratörden bir elektrik uzatma kablosu kullanacaktır. Bu personeller SCP-122’in etkisi sebebiyle muhafaza odasına girdikten sonra geri alınamaz olarak düşünülecektir. Yedek personeller; işten çıkarılmış personellerin yerini alacaktır.

Açıklama: SCP-122 Kayan yıldız tasarımında bir çocuk gece lambasıdır. Güç beslemeli bir durumda olduğunda, SCP-122 14-20 lx arasında çıkar. SCP-122’nin bileşenlerinde ve ya içerisinde hiçbir üretici damgası bulunmamaktadır. Güçsüz bir durumda, SCP-122 etki alanının 500 m içerisindeki tüm deneklerini etkileyecektir. Denekler REM uykusuna girdiğinde, SCP-122 güç destekli bir duruma getirilene kadar koma haline girecektir. Koma durumunda iken, deneğin etrafındaki herhangi bir gölgeden siyah, hafif saydam kütleli insansı figürler belirecektir. Bu şekiller bundan sonra SCP-122-1'in örnekleri olarak bilinmektedir. SCP-122-1'in örnekleri, etkilenen deneklere kabaca eşdeğer fiziksel becerilere sahip, saflık ve duyarlılık belirtileri sergilemektedir. Onlar mümkün olduğu kadar çok insan deneklerin yerini saptamak ve onları SCP-122’nin etkisine maruz bırakmaya çalışacaklardır. SCP-122'den daha fazla denek etkilendiğinden, etki yarıçapı, testte görülen maksimum aralık 2.7 kilometreden fazladır. SCP-122-1’in örnekleri, tüm uyku yardımcılarını etki alanı içinde toplamaya çalışacak ve deneklere bunları uygulayacaktır. Bu nesneler şunları içerir:

  • Uykusuzluk İlaçları
  • Uykusuzluk ilaçları gibi kullanılan geleneksel ilaçlar
  • Yastıklar, yorganlar, döşekler ve karyolalar
  • Ninni gibi matbuatlar.

Güç bulunduğu durumda, SCP-122 etki alanındaki bütün deneklerin uyku düzenini etkileyecektir. Denek SCP-122’nin etki alanında REM uykusundan uyandığında uykusuzluk teşhir edecek ve sıradışı rüyalar1 görmekten yakınacaklardır. Bu rüyaların minör psikolojik rahatsızlık verdiği gözlemlenmiştir ve bütün personellerin haftalık psikolojik değerlendirmesi yapılmalıdır. Bkz. Olay 122-1.

SCP-122'nin bazı raporları yerel olarak yerleşik ajanlara ulaştıktan sonra SCP-122, Linnell Çocuk Hastanesi'nde ██ / ██ / ███'da keşfedilmiştir. Alan incelendiğinde, bina içindeki tüm deneklerin SCP-122'den etkilendiği bulunmuştur. Kurtarılmış dokümanlar, SCP-122’yi bir hastanın görüşmeye kabul edildiğinde getirdiğini gösteriyor. Bununla birlikte hastanın kimlik kaydı bulunamadı. Ajanlar SCP-122’yi taşınabilir bir güç kaynağı ile güvence altına aldı ve Site-19’a taşındı.

Ek 122-B: SCP-122 Olay 122-1 ile birlikte Keter’e yeniden sınıflandırılmıştır. Yüksek korunumlu Alan-02’ye taşındı.

Olay 122-1: ██/██/███ ‘da 11 tane SCP-122-1 örnekleri muhafaza alanını aştı, █’in üstünde site personelinin ve ██ sayıda kayba sebebiyet verdi. Yeniden kapama işlemlerinin ardından, SCP-122'nin kontrol prosedürleri gözden geçirilmiştir. Bu gözden geçirme sırasında, SCP-122'nin oda kilidi ile kurcalan birkaç bakım personelinin güvenlik görüntüleri keşfedildi. Sorgular sorulduğunda, denekler, bir "kanarya" ın SCP-122'yi serbest bırakana kadar uyumalarına izin verilmediğini söyleyerek baskı altında yaptıkları iddiasında bulundular. Etkilenen bireylere A-A sınıfı aflar verildi ve kontrol prosedürleri revize edildi. Keter'e yükseltme talep edildi.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License