SCP-1440
rating: +4+x
Leo_Tolstoy_1897.jpg

SCP-1440, son görüldüğünde.

Nesne #: SCP-1440

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1440 şu anda muhafaza altında değildir ve son muhafaza ihlalinden bu yana konumu bilinmiyordur. SCP-1440'ın doğası gereği, Vakfın kabul edilemez bir kaynak ve personel kaybı riski olmadan onu muhafaza etme aracı olmayabilir. Uygun muhafaza prosedürleri bulunana kadar, SCP-1440'ın yeri ve gözetlenmesine ve seyahat düzeninin tanımlanması yoluyla sivillerin maruz kalmasının en aza indirilmesine odaklanılmalıdır.

Açıklama: SCP-1440, etnik kökeni ve yaşı bilinmeyen bir adamdır. İsmi, yeri veya doğum zamanı hakkında sorgulandığında, SCP-1440, cevap vermeyi reddedecektir, ancak bu bilgiyi paylaşmak istememesi veya sahip olmamasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı net değildir. Öznenin görünüşü seksen yaşında bir görünüme sahip olsa da, Vakfın ilk dikkatini çeken elli (50) yılda herhangi bir yaşlanma belirtisi göstermedi. SCP-1440'ın anormal doğası, insan nüfusu veya insan yapımı nesnelerle temas ettiğinde ve birkaç günden daha uzun süre onlarla temasta kaldığında belirgin hale gelir; SCP-1440'ın insanlığa bağlı her şey üzerinde ciddi bir olumsuz etkisi var. Herhangi bir insan yapımı nesnenin veya kişinin kendisine uzun süre maruz kalması, SCP-1440'ın yakınında, söz konusu insan elementinin imha edilmesi veya ölümüne kadar giderek daha fazla yıkıcı olay gelmesine neden olacaktır. Bunun tek istisnası SCP-1440'ın kendisi ve eşyalarıdır (kıyafetleri, tanımlanamayan malzemeden yapılmış bir çuval, bir paket yıpranmış oyun kartları ve küçük bir cam bardak).

SCP-1440, insan popülasyonları üzerindeki etkisinin farkında görünüyor ve mümkün olduğunda onlarla temastan kaçınmaya çalışılıyor. Bu niyetlere rağmen, SCP-1440 son derece karmaşık gibi görünen ve onu her zaman insan popülasyonu ile temasa geçiren bir zaman modelin de seyahat etmeye mecburdur. Bu modelin kesin doğası henüz başarılı bir şekilde analiz edilmedi ve SCP-1440 bununla ilgili herhangi bir bilgi veremedi. Nesne aktif olarak düşmanca değildir ve onu kontrol altına alma girişimlerine direnmeyecektir, ancak bu tür tüm girişimler başarısız olmuştur ve yukarıda belirtilen anormal özellikler nedeniyle önemli ölçüde personel ve kaynak kaybına yol açmıştır.

SCP-1440, ilk olarak ortaya çıktığında Site-██'de bir araştırmacı olan Dr. ██████'ye yaklaştığında Vakfın dikkatine sunuldu. SCP-1440, Dr.██████'nin Vakıf için yaptığı çalışmalar hakkında açıklanamayan bir bilgi gösterdi ve ondan yardım istedi. Dr. ██████ konunun ihtiyaç duyduğu yardımın niteliğini sorduğunda, Vakfın "[onu] yok edeceğini" umduğunu söyledi. SCP-1440 sorgulanmak üzere Site-██'ye getirildi, bu da sitenin imhasına, ███ personelin ölümüne ve altı (6) Güvenli ve Öklid seviyesindeki SCP nesnesinin yok edilmesine yol açtı. SCP-1440'ı içeren diğer tüm girişimler benzer olaylarla sonuçlandı.

Ek SCP-1440-A: Aşağıdakiler, SCP-1440 ile Alan-142'de onu kontrol altına almaya yönelik dördüncü girişim sırasında yapılan bir görüşmedir. Kayıt uzaktaki bir sunucuda saklanıyordu, dolayısıyla hayatta kaldı.

Ek SCP-1440-B: İnsan nüfusunun artan büyüklüğü ve daha önce boş alanlara hızla yayılması nedeniyle, SCP-1440 beşinci muhafaza etme sırasında insanlıkla temastan kaçınmanın giderek zorlaştığını doğruladı. Kalıcı bir muhafaza prosedürü bulma çabaları gibi, nesnenin seyahat düzeninin analizi de devam ediyor

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License