SCP-1562
rating: +1+x

Madde #: SCP-1562

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1562 şu an Site 24'teki Test Laboratuvarı 46-V'de karantina altına alınmıştır. Laboratuvarın kapısı daima kilitli olmalıdır. Testler şu an askıya alındığından, Dr. Carver'ın özel izni olmadığı takdirde tüm girişler kapalıdır.

Açıklama: SCP-1562 2.2 metre yükseklikte 3.4 metre uzunluğunda metal çocuk parkı kaydırağıdır. Nesnenin anormal etkileri sadece birisi üzerinden baş aşağı şekilde, kolları yanlarda olarak karın üzeri kaydığında gerçekleşir. Farklı şekillerde kayıldığında hiç bir etki göstermemektedir ve sadece insanlarda etkisi görülmektedir.

Kişi belirtilen şekilde kaydığında kaydırağın bitiminden 15 santimetre önce birden kaybolacaktır. Şimdiye kadar bu şekilde kaybolan kimse kurtarılamamıştır. Denekleri geri çekebilmek için güvenlik bağları kullanma girişimleri, denek kaybolduğu anda bağ koptuğundan başarısız olmuştur. Kaybolan denekler ile iletişim mümkündür ve aşağıdaki belgelerde detaylı kayıtları mevcuttur.

Araştırmacılar deneği geri alma yöntemlerini tartışırken D-2445 ile iletişim kesildi. Başka bir D-sınıfının bağlanarak, GPS izleyici, kafa lambası, ek video ve ses kayıt cihazı ile gönderilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. D-2445 ile iletişim tekrar sağlandı ve plan hakkında bilgilendirildi.

Kısa bir süre sonra D-8600 belirtilen ekipmanla SCP-1562'den aşağı gönderildi. D-8600, kısa boyu ve ince yapısı nedeniyle D-2445'den daha kolay hareket edebileceği düşünülerek seçildi. D-8600'e bağlı olan halat, o SCP-1562'den kaybolduğu anda kesildi. D-860 ile bağlantı kurulduğunda aşağıdaki ses kaydı kaydedildi.

D-8600'den başka cevap gelmedi. D-8600 ve D-2445 ile yeniden telsiz bağlantısı kurma girişimleri başarısız oldu. Testler süresiz olarak askıya alındı.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License