SCP-1612
rating: +4+x
matchweed.jpg

Vakıf gözetimi altında SCP-1612 örneği.

Madde #: SCP-1612

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1612'nin canlı örnekleri Biyo Bölge-13'de bulunan Fidelik-18 bölümünde gözetim altında büyütülmelidir. Fidelik-18'in iklim ve toprak koşulları; Kazbek Dağı, Gürcistan bölgesinin mera toprakları gibi SCP-1612 örneklerinin bulunduğu bölgelerin şartlarına uygun hale getirilmelidir. SCP-1612 örnekleri günde birkaç defa sulanmalıdır.

Fidelik-18'e girecek personel SCP-1612-1 tarafından gelecek ufak yaralamalara karşı bir işçi kıyafeti kuşanmalıdır.

SCP-1612 popülasyonunu dengeli bir seviyede tutmak için gerekli olmayan tohumlar, Biyo Bölge-13'de bulunun depo kanadındaki Biyolojik Saklama Kasalarında plastik zarflar içinde saklanmalıdır. Tohumlar -18°C sabit sıcaklıkta saklanmalıdır.

Mobil Görev Gücü Pi-3 ("Zeus'un İtfaiye Ekibi") SCP-1612 örneklerini bulup Biyo Bölge-13'e taşımakla görevlendirilmiştir.

Açıklama: SCP-1612 önceden Glisin max, yani soya fasulyesi bitkisinin değişik bir varyasyonu olduğu düşünülen bir bitkidir. SCP-1612 örnekleri, düzenli olarak apikal meristemlerinin merkezi ve periferik bölgelerinden uçucu, piroforik bir yağ salgılar. Elde edilen alev (SCP-1612-1) genellikle küçüktür ve kolayca kontrol altına alınabilir fakat aralıklarla oluşan alevler daha önceden Fidelik personeline birinci derece yanıklara sebep olmuştur. SCP-1612'nin yağ üretmek için kullandığı fazladan kütlenin kaynağı henüz tespit edilememiştir.

Yapılan deneyler SCP-1612-1'in söndürülmesinin çok zor olduğunu göstermiştir. Salgılanan yağın alev almasını engellemek için hacimce %3'ün altında bir oksijen eksikliği gerekmektedir1. SCP-1612-1'in suya batırılmaya karşı dirençli olduğu keşfedilmiştir. SCP-1612 suya batırıldığında SCP-1612-1 sönmeden önce birkaç saniye daha yanmaya devam edecektir. Ancak, SCP-1612 yeniden suyun dışına çıkarıldığında SCP-1612-1 yeniden alevlenecektir. SCP-1612'yi sıradan bir şekilde sulamanın SCP-1612-1'in hareketlerinde bir düşüşe yol açtığı gözlemlenmiştir.

SCP-1612 ilk kez Kazbek Dağı, Gürcistan'ın 42°40'K, 44°35'D koordinatlarında keşfedilmiştir. Keşif anından itibaren, yedi kıtanın çeşitli yerlerinde, sayıları 20 ile 100 örnek arasında değişen korular bulunmuştur. En büyük korular Büyük Rift Vadisi, Kenya ve İndus Nehri havzasında bulunmuştur.

Ek-1612-1: Aşağıdaki not bütün SCP-1612 örneklerinin keşfedildiği korularda bulunmuştur.

Ateşin sönmesine müsaade etme.
-Pangloss

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License