SCP-169
rating: +6+x

Madde #: SCP-169

Madde Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: Büyüklüğü yüzünden SCP-169 saklanamaz veya tam olarak saklanmaz - Dünyadaki hiçbir yapı SCP-169'u saklayacak kadar büyük veya güçlü değildir. SCP-169'un konumu tam olarak belli değildir, fakat Dünya yörüngesindeki uyduların resimlerine ve eksantriklerin verilerine göre SCP-169 Atlas Okyanusu'nun güneyinde, büyük ihtimalle Güney Amerika'nın ucuna doğru uzanmaktadır (Ek 0-20'ye bakın).

SCP-169 'nin ortaya çıkardığı toprak kütlesini görüntüleyen herhangi bir uydu görüntüsü, yetkili ajanlar tarafından yok edilmelidir.

Açıklama: SCP-169, denizciler ve sözlü tarihin nesiller boyu "Leviathan" olarak adlandırdığı dev bir deniz arthropodudur. İlk olarak bir efsane olduğu düşünülüyordu ki SCP-169 █/█/19█ tarihinde Mobil Görev Gücü Gama-6 tarafından █████ █████████ adaları (koordinatlar ██°██'S ██°██'W) etrafında paranormal olayları araştırırken bulundu. Ɣ-6'nın araştırması sırasında Dr. ████ ████████ [Ɣ6-0912], adaların orijinal konumundan en az üç (3) kilometre uzağa hareket ettiğini fark etti. Başlangıçta Dr. ████████, bu hareketin olağandışı hızlı bir şekilde olan kıtasal sürüklenme olduğuna inansa da, USS ████████ tarafından yapılan bir keşif görevi, bunun nedeninin takımadalarını kaplayan kaya benzeri plakaların uzantıları olduğunu ortaya çıkardı. Vakıf hemen geldi ve tehdit yönetimine başladı.

Dr. ████████ ve Dr. ██████████ [Ɣ6-0421] SCP-169'un boyunun 2000 ve 8000 km arasında olduğunu tahmin ediyor. Varlığın Prekambriyen çağından beri var olduğu düşünülüyor. Başka bir tahlil çıkarılamamıştır. Ayrıca SCP-169'un üreme yetenekleri (eğer varsa), besin kaynağı ve yuvası (eğer varsa) gibi davranışları hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmemektedir. SCP-169 ile ilgili araştırma onay bekliyor.

█████ █████████ Adaları olarak bilinen takımadalar, tarihsel olarak 17██'da ███████ tarafından ele geçirilmeden önce ıssızdı. Vakfın gelmesi üzerine yaşayan halk, yükselen deniz seviyesi bahanesiyle tahliye edildi. Takımadalar birkaç yüzyıl deniz seviyesinin üstünde kalmasına rağmen, SCP-169 tarafından yapılan herhangi bir derinlik değişikliği tüm takımadaların ortadan kalkmasına sebep olabilir. SCP-169 çok yavaş hareket eder, haftada 1 kilometreden daha az bir mesafe kat eder. Ama sadece başıboş dolanır. Nasıl hareket ettiği bilinmiyor. Kronik sismik sarsıntılar, her üç (3) ayda bir "nefes aldığını" işaret etmekte, bu da adaların arazisinde küçük değişimlere neden olmaktadır. Bu da yaratığın muhtemelen uykuda olduğunu göstermektedir.

Bilginin Gizlenmesi: USS ████████, SCP-169'un keşfinden hemen sonra, Amerikan hükümetinin izniyle yıkıldı. Halk, adalarda yaşayan çok sayıda nesli tehlikede olan kuş türünden dolayı SCP-169'nun oluşturduğu takımadalara girmesi yasaktır. Yukarıda belirtildiği gibi, SCP-169'ın hareketinin bilgisini gizlemek için uydu görüntülerinde oynama yapılmalıdır. NASA şu anda SCP-169'un sessizliğini koruyarak Vakıf ile işbirliği yapmaktadır ve halihazırda kendi uydularının fotografik kullanımı için Vakfın kullanımına izin vermektedir.

Ek [0-20]: 199█'de, Vakıf'ın varlığından habersiz bir Amerikan bilimsel ajansı olan ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi, Güney Amerika'nın güneybatı sahilinden yaklaşık ████ km uzakta, ██°S ███°W koordinatlarından yayılan ultra düşük frekanslı bir su altı sesini tespit etti.

scp169spektogram.jpg

Yetkili ajan ████ ████████ [IA-1522]'in çabalarına rağmen, medyaya sızan sesler, medyada çok ilgi topladı. Vakıf analizi, büyük bir su altı organizmasının gürültünün kaynağı olduğu ve organizmanın SCP-169 olduğu sonucuna varmıştır. SCP-169'un "kafası" geri kalan bedeninin muhtemel konumları içinde olduğu için kaynağın kendisi olduğu varsayılmıştır. Ses, Ɣ6-0421'in SCP-169'ın dev büyüklükte olduğu hipotezini doğrulamaktadır. Gürültünün kaynağını belirlemek için bilimsel veya sivil ekiplerin gelecekteki çabaları, ne olursa olsun durdurulmalıdır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License