SCP-173
rating: +134+x
scp-heritage-v3.png
SCP-173.jpg

Gözetim altında SCP-173

Madde #: SCP-173

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-173 öğesi her zaman kilitli bir konteyner içerisinde tutulur. Personelin SCP-173'ün konteynerine girmesi gerektiğinde, en az 3 kişi girmeli ve kapı arkalarından kilitlenmelidir. Konteyner boşaltılana ve tekrar kilitlenene kadar iki kişi her zaman SCP-173 ile direkt göz kontağı kurmalıdır.

Açıklama: 1993 yılında Site-19'a transfer edildi. Kökeni henüz bilinmiyor. Beton, inşaat demiri ve bunlara ek olarak Krylon marka sprey boya ile yapılmış izlerden ibarettir. SCP-173 hareketli ve son derece düşmanca bir yapıdadır. Nesne direkt olarak görüş alanında bulunduğunda hareket edemez. Görüş hattı SCP-173'e karşı asla kırılmamalıdır. Konteynere girmek için görevlendirilmiş personele göz kırpmadan önce birbirlerini uyarması konusunda talimat verilir. Nesnenin boyun kırarak veya boğarak saldırdığı rapor edilmiştir. Bir saldırı durumunda personel, 4. Sınıf tehlikeli nesne barındırma prosedürlerine uymak zorundadır.

Personel, içeride kimsenin bulunmadığı zamanlarda konteynerden taş kazıma sesleri duyulduğunu rapor etmiştir. Bu durum normal kabul edilir ve bu davranışta olacak herhangi bir değişiklik durumu görevde olan HCML amirine bildirilmelidir.

Yerdeki kırmızımsı kahverengi madde dışkı ve kan karışımıdır. Bu materyalin kaynağı bilinmiyor. Bölge iki haftada bir temizlenmelidir.


Yaratıcı Bilgisi

SCP-173'ün makalesinde kullanılan bu resim, Izumi Kato'ya ait "Untitled 2004" isimli sanat eseridir. Fotoğraf Keisuke Yamamoto tarafından çekilmiştir. Tüm hakları bu sanatçılara aittir.

SCP-173 Izumi Kato tarafından yaratılan "Untitled 2004"ün farklı bir amaçla kullanımıdır. SCP-173'ün konseptinin sanatçının orijinal "Untitled 2004" çalışmasının konseptiyle bir ilgisi yoktur.

Heykel, benzerlikleri ve fotoğraf herhangi bir Creative Commons lisansı altında değildir. Yalnızca makalenin orijinal İngilizce metni Creative Commons altında yayınlanmaktadır. Heykel ve benzerlikleri ticari amaçlar için kullanılamaz. Izumi Kato nezaket göstererek "Untitled 2004" resminin SCP Vakfı ve onun hayran kitlesi tarafından ticari olmayacak şekilde kullanılabilmesini kabul etmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License