SCP-1762
rating: +4+x
New-Dragon.jpg

Bir SCP-1762-2 örneği.

Madde #: SCP-1762

Nesne Sınıfı: Güvenli Etkisiz Halde

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1762-1, Site-██ standart muhafazalı ünitede tutulur. SCP-1762-1'den SCP-1762-2 örneklerinin çıktığı dönemlerde, ilerideki araştırmalarda kullanılmak üzere video kayıtları tutulacaktır. SCP-1762-2 örnekleri zararsız kabul edilseler de muhafaza ünitelerinden çıkmalarına izin verilmemelidir.

Açıklama: SCP-1762-1, 32x20x26 cm boyutlarında sıradan düz bir karton kutudur. İçi ve dışı gümüş sprey boya ile boyanmış ve kapağına siyah keçeli kalem ile "EJDERHALAR BURADADIR" yazılmıştır. SCP-1762-1 aktif halde değilken kapağı açıldığında boş görünür.

SCP-1762-1 nadiren açılır ve SCP-1762-2'ler çıkmaya başlar. Bu sırada kutu kısa sürede yok olan siyah bir duman yayacaktır. SCP-1762-2'lerin ortaya çıkışı duman dağıldıktan yaklaşık yirmi dakika sonradır.

SCP-1762-2, SCP-1762-1'den ortaya çıkan varlıklar için kullanılan ortak terimdir. Tüm SCP-1762-2 örnekleri, Doğu ve Batı'nın ejderha türlerinin tasvirlerine benzer biçimlerdeki origami modellerine benzer formlardır. SCP-1762-2' lerin madde analizleri Kami kağıtlarından oluştuklarını ortaya çıkarmıştır. SCP-1762-2 örnekleri, SCP-1762-1'den çıktıktan sonra gruplar halinde uçmakta, birbirlerine ve yakındaki personele oyuncu hareketler sergilemektedir.

SCP-1762-2'nin uzunlukları dokuz ila otuz santimetre arasında değişmektedir. SCP-1762-1'den çıktıktan sonra sürekli uçuş yapabilmekte ve 15 km/s hıza ulaşabilmektedirler. SCP-1762-2'lerin SCP-1762-1 her açıldığında değişen sayıları elli ila dörtyüz arasındadır.

SCP-1762-2 örnekleri, SCP-1762-1'in dışında geçirdikleri yaklaşık iki ila üç saatten sonra kutuya geri uçar. Bu sırada SCP-1762-1'den tekrar duman yayılmaya başlar ve bu duman SCP-1762-2 örnekleri SCP-1762-1'in sınırından geçtikten sonra yok olur. SCP-1762-1, tüm SCP-1762-2'ler geri döndüğünde bilinemeyen bir tekrar açılma tarihine kadar kapanır.

Bazen tüm SCP-1762-2 örnekleri kutuya döndükten sonra SCP-1762-1'in kapağı üzerinde, farklı materyallere yazılmış mesajlar oluşmaktadır. SCP-1762-2'ler ile bir mesaj veya kayıt cihazı gönderme girişimleri başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Alınan mesajlar ve oluştukları tarihler kaydedilmektedir.

Ek 1762-01: ██/██/20██ tarihinde SCP-1762-1 11 ay ve 28 gün süren bir dizi etkinlik gösterdi. Bu durumun başlangıcı ve sonrasında yaşanan olaylar "Jabberwocky Etkinliği" olarak adlandırılarak kaydedilmiştir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License