SCP-1883
rating: -2+x
app2.png

SCP-1883'ün ekran görüntüsü

Madde #: SCP-1883

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-1883'ün 17 kopyası çeşitli markalardaki cep telefonlarında Tesis 76'nın D Kanadı'nda depoda tutulmaktadır. Telefonlar kullanılmadıklarında kapalı tutulmalıdır, ve telefon ağına ancak Tesis 76'nın güvenli veri bağlantısından bağlanmaya izin vardır. SCP-1883'ün görevlerini test ederken, görevleri yapanların D Sınıfı veya Ludd Antiteknik Direktifi'ne (ekli) uyan deneklerin olduğuna emin olun.

SCP-1883'ün hâlâ var olan her kopyası kökenleri belirlendiğinde uygun bir şekilde silinmelidir. █████ ve ██████ kurumlarına SCP-1883'ün kopyalarını Sigma Hesaplama & Programlama'ya, Vakıf'ın sahte isletmelerinden birine rapor etmeleri için talimat verilmiştir.

Açıklama: SCP-1883, ███ veya ██████ işletim sistemine sahip telefonlarında çalışması için tasarlanmış bir "telefon uygulaması" veya tüketici yazılım uygulamasıdır. SCP-1883'ün arayüzü üstünde birisinde "Skor" diğerinde ise "Talimatlar" yazan iki metin alanı olan bir ekrandan oluşur.

SCP-1883'e sahip bir telefonun mobil bir şebekeye bağlı olması kaydıyla, "Talimatlar" alanı her 5-9 saatte telefonun sahibinin tamamlaması için yeni bir "görev"le ve ödül olarak "puanlar"la güncellenecektir. Eğer bu görev talimat alanı değişmeden önce tamamlanırsa, "Skor" alanı belirtilen puanlar kadar artacaktır. SCP-1883'ün bir görevin tamamlandığını nasıl saptadığı bilinmemektedir.

Belli talimatlar kullanıcıların telefonla veya gerçek hayatta başka insanlarla iletişim kurmasını gerektirmektedir. (örneğin "Ispanaktan en çok nefret eden arkadaşını ara ve ona merhaba de - 3 puan") Böyle bir iletişim kurulduğunda, SCP-1883 kurbanın cep telefonuna veya telefonlarına bilinmeyen yollarla bulaşır.

SCP-1883'ün uygulamayı "ilginç" ve "eğlenceli" olarak tanımlayan ve anlamsız, tehlikeli veya yasadışı olmasına rağmen görevleri tamamlamaya çalışan kullanıcılarında hafif kompülsif bir etkisi vardır. Bu etki puanlar için birbiriyle rekabet eden ve kullanıcıların skorunu baz alan gayriresmi hiyerarşiler takip eden geniş SCP-1883 kullanıcı gruplarıyla artar.

SCP-1883, [ÇIKARILDI] şehirlerindeki en az 72 kişinin çeşitli ev eşyalarıyla sol gözlerini iyileştirilemez bir şekilde yaraladıkları ██/██/████ kazasından sonra Vakıf tarafından fark edildi. Bu kişilerin büyük çoğunluğunun SCP-1883'ün yüklü olduğu bir cep telefonuna sahip olduğu bulunmuştur.

Talimat Kaydı:

 • Güneşi selamla. 1 puan
 • Bir at bul. Atı 30 dakika boyunca izle. 7 puan
 • Bir dondurma külahı al ve erimeye bırak. Sonra külahı ye. 5 puan
 • Kafanı bir duvara vur. 3 puan
 • Ispanaktan en çok nefret eden arkadaşını ara ve ona merhaba de. 3 puan
 • Bir yabancıya onun hakkında gerçekten ne düşündüğünü söyle. 10 puan
 • Altını kurşuna dönüştür. 999 puan
 • Madem Babe Ruth o kadar harikaydı, neden bir sopaya ihtiyaç duyuyordu?
 • Bir bankayı soy. Sadece çeyrekleri al. 150 puan
 • Başka birisini ölü olduğuna ikna et. 0.5 puan
 • Sarı bir köpek bul ve onu tekmele. puan yok
 • Bir mezarda bulunmuş bir şey ye. 200 puan
 • 5 puan kazan. 5 puan
 • Bu görevi görmezden gel. 21 puan
 • Cam üstünde yürü. Çıkarttığı sesi tanımla. 90 puan
 • Birisini sev. 15 puan
 • Yeri doldurulamaz bir eşyayı yak. Yerini doldur. 100 puan
 • Nefes al. -200 puan
 • [VERİ ÇIKARILDI] 300 puan
 • [VERİ ÇIKARILDI] 450 puan
 • Gerçek iskelet aslında hep senin içindeydi. Are we cool yet?
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License