SCP-2016
rating: +3+x
7346557_orig.jpg

SCP-2016 saklama alanındayken.

Madde #: SCP-2016

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2016-1 Site 20'deki standart bir saklama dolabında tutulur. SCP-2016-1 ile test yapmak için en az bir adet Seviye 2 Araştırmacının onayı gereklidir. SCP-2016-1 her ay tamir etmek için denetlenmelidir.

Açıklama: SCP-2016-1 bir insan erkeğine benzeyen uzun beyaz bir sakallı koyu yeşil cübbeli yaklaşık olarak 32 cm. boyunda örülmüş bir oyuncak bebektir. İnsanlar SCP-2016-1' in 3 m. yakınında REM uykusuna girdiği zaman, inandırıcı rüyalar görürler. Buna ek olarak, kişiler ayrıca SCP-2016-2 ile karşılaşırlar.

SCP-2016-2 SCP-2016-1 ile aynı görünüşe sahip yaşlı bir insan erkeği gibi görünür. SCP-2016-2 her zaman rüyayı gören kişi tarafından konuşulan dili anlayabilir, fakat sözlü konuşma yeteneğine sahip değildir. Bu rüyalar her zaman SCP-2016-2' nin rüyayı gören kişiye bir parça tebeşir verip aynı anda bir duvar yaratırken kişiye duvarın yüzeyine dikdörtgen içinde bir daire çizmesini el hareketleriyle işaret eder.

Eğer kişi rüyayı gördükten sonra bir hafta içerisinde rüyada görünen şekli bir duvara çizerlerse, çizim yuvarlak kollu bir kapıya dönüşür. Eğer kişi kapıyı açarsa, kapı değişen mesafede taş bir kulesi olan açık bir çayıra gider. Kulenin kapısında kişinin kendi dilinde "benim yeni çırağıma" yazan bir kağıt iliştirilidir. Bu kulenin katları birkaç laboratuvar ve kütüphane içerir. Bu tesisleri kullanan tüm kişiler 5 yıl içinde ölmüştür. Ölüm sebebi hala bilinmemektedir, ama tüm kişilerin ağızlarından saniyeler sonra kaybolan gazımsı bir madde salındığı görülmüştür. Video gözetleme ekipmanları yaşlı, yarı saydam SCP-2016-1 ve SCP-2016-2'ye benzeyen yaşlı bir insan erkeğinin kişiye yaklaşıp gazımsı maddeyi eline emdiğini görmüştür.

Yetkili personeller Keşif Kaydı 2016'ya kule hakkında daha fazla bilgi için başvurabilir. Kısaltılmamış kayıtları görmek için Seviye 2 erişim gereklidir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License