SCP-2075
rating: -3+x
2075
3
humanoid


182px-Toma_nikolov_hristov.jpg

SCP-2075'in bilinen en eski fotoğrafı.

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2075, gerektiğinde hava geçirmez şekilde kapatılabilen bir Muhafaza Ünitesi içinde tutulmalıdır. Muhafaza Ünitesi günde bir kez (gerekli görülürse daha fazla) uzaktan dezenfekte edilmelidir. SCP-2075'e günde üç kez pnömatik bir tüp aracılığıyla şişelenmiş su ve besin kapsülleri verilmelidir. SCP-2075 ile olan tüm etkileşimler uzak bir mikrofon aracılığıyla yapılmalıdır.

Gözetleme pencereleri lamine kurşun geçirmez camdan yapılmıştır. Muhafaza hücresindeki herhangi bir hasar, Seviye A tehlikeli madde donanımı ile donatılmış personel tarafından derhal onarılmalıdır. SCP-2075-A'lar, Site Direktörü tarafından araştırma için izin verilmezse, tehlikeli atık protokollerine göre yakılarak öldürülmelidir. Biyopsiler, ayrı kriyojenik depolama ünitelerinde tutulmalıdır.

SCP-2075, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ██/██/1991'de GRU Bölümü "P" den Vakfa nakledilmesinden bu yana Biyolojik Muhafaza Sitesi 66'nın G Sektöründe tutulmaktadır.

Açıklama: SCP-2075 şu anda, daha önce GRU Bölümü "P" için bir güvenlik görevlisi olarak çalışmış, eskiden Aleksei Kravchuk olarak bilinen 63 yaşında kafkas bir erkektir. SCP-2075, aşırı nörolojik değişikliklere neden olan bir mikrobiyal patojen yaymaktadır. SCP-2075 tarafından enfekte edilen bir birey SCP-2075-A olarak sınıflandırılır ve SCP-2075'in bir uzantısı olarak kabul edilir. SCP-2075, ilk enfeksiyondan sonraki mesafeye bakılmaksızın anormal etkilerini kullanabilir ve SCP-2075-A yok edilmedikçe kontrolü süresiz olarak sürdürür. D-Sınıfı ile yapılan deneyler, SCP-2075'in kendi vücudunu kullanırken aynı anda SCP-2075-A'yı kullanabildiğini göstermiştir. Ana vücüt yok edilirse, hayatta kalan SCP-2075-A yeni SCP-2075 olacak ve anormal patojenik özellikleri sergileyecektir. SCP-2075, aynı anda birden fazla SCP-2075-A'yı kontrol edememektedir.

SCP-2075, Vakıf personeli ile iletişim kurmakta hevesli bir isteklilik göstermiştir. SCP-2075, M.S 1204'te doğduğunu iddia etmektedir.1 İddiasını doğrulayacak herhangi bir kayıt olmamasına rağmen, eğer doğruysa, SCP-2075'in ██/██/1991'de Vakıf gözetimine nakledildiği sırada 787 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

SCP-2075 Rusça konuşmayı tercih eder, ancak aynı zamanda İngilizce, Almanca ve mevcut Ural varyantlarından hiçbiriyle uyuşmayan eski bir Ural dilini de akıcı bir şekilde konuşabilmektedir. SCP-2075 okuryazardır, ancak herhangi bir literatür veya yazı aracı için herhangi bir talepte bulunmamıştır.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License