SCP-2207

SCP-2207

Madde #: SCP-2207

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2207, köpük dolu küçük bir karton kutuda, standart bir güvenli-sınıf depolama dolabında saklanacaktır (test yapılmadığında.). SCP-2207 ile yapılan bütün testler Kapsama Laboratuvarı 8803’te gerçekleştirilecektir. Testlerden sonra, Kapsama Laboratuvarı 8803 arındırılıp hasar gözlemi yapılacaktır.

Test 42’den itibaren, SCP-2207-1 örneklerinin içerisinin D-Sınıfı ve/veya Vakıf personeli tarafından keşfi, test içeriği fark etmeksizin yasaktır.

Kaza 2207-01’den itibaren, SCP-2207’yi içeren bütün testler süresiz ertelenmiştir.

Açıklama: SCP-2207, ████ markalı bir kullan-at plastik bıçaktır. Testler, SCP-2207’nin anormal özellikleri dışında diğer anormal olmayan plastik bıçaklardan bir farkının olmadığını göstermiştir.

SCP-2207’nin keskin tarafı minimum 6 m/s’lik bir hıza ulaştığında, yerel zaman-mekanı bozarak rastgele bir alternatif evrene açılan bir yarık oluşturur. Bu yarıklara SCP-2207-1 adı verilir.

SCP-2207-1 örnekleri dış etkiye maruz kalmadan yaklaşık 5 dakika açık kalmaktadır ve yarığın uzunluğu da SCP-2207’nin 6 m/s’de veya üstünde hareket ettiği uzunluğa eşittir. Örnekler sabit durmaktadır ancak kenarlarından çekilerek genişletilebilmektedir. Örneklerin açık kaldığı zaman, örneğin açıklığına herhangi bir maddenin konmasıyla arttırılabilir, ancak 24 saat sonra örnek zorla kapanıp arasındaki maddeye zarar vermektedir.

Keşif Günlüğü 2207-1: Bu kısmı takip eden günlük, kısmi ve kısaltılmış keşif günlüğüdür. Bütün günlükler, testler ve kurtarılan materyal için lütfen Doküman 2207-24’e bakınız. Bütün testlerde, mekanik bir kol SCP-2207-1 örneğini açmak için kullanılmış ve SCP-2207-1 örneği bir set metal destek ile açık tutulmuştur. Sonradan berlirlendiği üzere, SCP’ler tarafından erişilebilen en az üç farklı alternatif gerçekliğin (buna SCP-1165 de dahildir) SCP-2207’yle daha önceden yapılan testlerin sonucu olabileceği ortaya çıkmıştır.

Tarih: 19██-06-12
Test #: 10
Keşif #: 1
Denek Tipi: D-Sınıfı personel, standart kurtarma ekipmanı ve kablo, radyo/video bağı ve C-Seviyesi PPE ile donatılmış.
Test Süresi: 24 Saat
Genel Bakış: Evren 10’a erişilen nokta beyaz duvarları olan, floresanlarla aydınlatılmış ve yer karoları olan bir koridordur. Koridorun diğer tarafında bir çift kapı bulunmaktadır. D-2207-1, içeri girdiğinde herhangi garip bir duygu hissetmediğini belirtmiştir. D-2207-1’e karşıdaki çift kapılardan geçmesi emredilmiştir.

Test süresine göre bir dakika sonra, D-2207-1 kapılara daha yakın olmadığını bildirir. Video da bunu doğrular. Ancak, 84 metre kurtarma kablosu ve radyo/video bağı SCP-2207-1 örneğine beslenmiştir ve örneğin dışından bakıldığında koridorun yarısından fazlasına kadar yürümediği gözlemlenmiştir.

D-2207-1’ye ilerlemeye devam etmesi emredilir ve hafif itirazla da olsa emre uyar. İki dakika daha sonra, D-2207-1 hala kapılara daha yakın olmadığını belirtir ve video bunu doğrular. SCP-2207-1 örneğinin dışından yapılan gözlem de hala koridorun yarısından ileriye yürümediğini gösterir.

Bu noktada, D-2207-1 geri çağrılır. Dışarıdan bakıldığında D-2207-1’in kendi etrafında döndüğü gözlemlenir. D-2207-1, SCP-2207-1 örneğinin çok daha uzakta olduğunu söyler, videodan da yaklaşık 250 metre uzakta olduğu görülür. D-2207-1, SCP-2207-1 örneğine doğru koşar ve kurtarma halatı çekilir. SP-2207-1 örneğinin dışından bakıldığında, D-2207-1’in yerinde koştuğu görülmektedir.

30 saniye geçtikten sonra 252 metre kurtarma kablosu çekilir ve kablonun bağlı olduğu makarayı doldurur. D-2207-1’i manuel olarak geri almaya çalışan araştırma personeli, fiziksel olarak halatı çekmeye başlar. D-2207-1, SCP-2207-1 örneğine hala daha yakın olmadığını belirtir.

Test süresine göre 3 dakika 30 saniye sonra, D-2207-1’e durması emredilir ve teknik zorlukların kurtarılmasında zorluk çıkardığı söylenir.

Sonraki 30 saniye içinde 108 metre daha kurtarma kablosu ve radyo/video bağı daha araştırmacılar tarafından manuel olarak çekilir, araştırmacılar diğer tarafta ağırlık hissetmediklerini belirtir. Video ve dışarıdan gözlem, D-2207-1’in arkasına baktığını gösterir. Video, çift kapıların çok daha uzakta olduğunu gösterir, bu sırada D-2207-1, SCP-2207-1 örneğine doğru koşmaya başlar.

Test süresine göre 10 saat sonra, D-2207-1 kendini kurtarma çalışmalarını büyük oranda bırakmıştır. Bu süre içinde D-2207-1’in koşma, yürüme, tempolu koşu ve ağlama arasında gidip geldiği gözlemlenmiştir.

24 saat sonra keşif biter. SCP-2207-1, zorla kapanır ve bütün kablolar kesilir. D-2207-1 kurtarılamaz ve fazladan [Siyah blok, 4 karakter uzunluğunda] metre kurtarma kablosu ve radyo/video kablosu kurtarılmıştır. Kurtarılan kablo ve radyo/video bağının fazladan uzunluk dışında Vakıf standardına uygun olduğu gözlemlenmiştir.

Tarih: 19██-06-27
Test #: 25
Keşif #: 15
Denek Tipi: D-Sınıfı personel, EEG kaskı, standart kurtarma ekipmanı, radyo/video bağı ve C-Seviyesi PPE ile donatlımış.
Test Süresi: 16 dakika, 32 saniye

Genel Bakış: Evren-25’e erişilen nokta, isimsiz ve büyük bir şehirde küçük bir sokak arasıdır. D-2207-7, ulaştığında ortaya çıkan bir vertigo hissi belirtir. İlk keşif anlarında, materyaller kurtatılır (çoğunlukla çöp), D-2207-7 3 tane daha vertigo-benzeri his ve Evren-25’in sakinleri tarafından bakışlar belirtir. Bu bakışların, keşif protokolüne bir uyumsuzluk olmadığı belirlenmiştir çünkü D-2207-7, C-Seviyesi PPE giymektedir.

Test süresine göre yaklaşık 8 dakika 20 saniye sonra, D-2207-7, beşinci bir vertigo hissi belirtir ve çevredeki ışıklarda gözlenebilir bir azalma görülür. D-2207-7 (emredilmeden) yukarı, güneşe doğru bakar. Güneş, bir tutulma olayından geçmekte gibidir. Ancak, tutulmaya sebep olan obje güneşi geçmek yerine, güneşten ortaya çıkmaktadır. Bir dakika ve 30 saniye sonra, bilinmeyen obje güneşi (korona da dahil olmak üzere) tamamen kapatmıştır. D-2207-7 geri çağrılır ancak yapamaz çünkü bilinmeyen obje D-2207-7 de dahil olmak üzere bütün diğer objeleri, kişileri ve araçları havaya kaldırarak kendine çekmektedir. Bu çekim kuvveti, SCP-2207-1 örneğinin diğer tarafına etki etmemektedir. Bu süre boyunca D-2207-7’den anlamlı bir iletişim yoktur.

Kurtarma kablosu çalıştırılır ve D-2207-7 bir dakika içinde kurtarılır. SCP-2207-1’i açık tutan metal destekler çıkarılır ve örneğin kendi kendine kapanmasına izin verilir.

Tarih: 19██-07-10
Test #: 38
Keşif #: 28
Denek Tipi: D-Sınıfı personel, EEG kaskı, standart kurtarma ekipmanı, radyo/v ideo bağı ve C-Seviye PPE ile donatılmış.
Test Süresi: 2 saat, 38 dakika, 18 saniye.

Genel Bakış: Evren-38’e giriş noktası, o sırada mısır ekili olan bir tarladır. D-2207-14, mısır örnekleri toplamaya başlar. Bir saat sonra, D-2207-14, topladığı örnekler ile SCP-2207-1’den geçerek geri döner. Araştırma personeli, mısırların düşük kalitede olduğunu belirtir, örnekler ağır bir şekilde bozulmuştur ve dokunularak kolayca parçalanabilmektedir. D-2207-14’e sorulduğunda, getirdiği sırada örneklerin bu şekilde olmadığını söyler ve video da bunu doğrular.
D-2207-14’e 24 adet kilitlenebilir biyo-güvenli örnek torbası verilir ve Evren-38’e gönderilir. Test süresine göre bir saat otuz dakika sonra Evren-38’e tekrar giren D-2207-14, SCP-2207-1’in iki metre çapındaki bütün bitkilerin bozulduğunu belirtir. Video bunu doğrular.
D-2207-14 rüzgar hızının arttığını belirtir ve saat iki yönünde ambar benzeri bir bina keşfeder. İçeri girmesi emredilir.
Ambarın içerisi, diğer normal ambarlardan farklı değildir, içeride farklı aletler ve saman benzeri bir maddeden yapılmış paketler bulunmaktadır. D-2207-14’e saman benzeri maddeden örnek toplaması ve iki adet kolayca taşınabilen el aleti alması emredilir.
D-2207-14, üst kata çıkar ve bir pencereye yaklaşır. SCP-2207-1’in ortaya çıktığı yer, etrafındaki bozuk bitkilerden dolayı görülebilmektedir. Rüzgarın, bozulma etkisini hızla yaydığı gözlemlenmiştir.
D-2207-14, ambar benzeri binanın alt katından bir ses duyduğunu belirtir. Mavi bir iş önlüğü, gri t-shirt ve saman benzeri bir maddeden yapılmış bir şapka takan bir erkek, elinde marka ve modeli bilinmeyen bir tüfekle birlikte, kurtarma kablosunun ve radyo/video bağını incelediği görülür.
D-2207-14’e radyosunu dış alan seslerini alma moduna alması ve kurtarma ekipmanındaki bırakma düğmesine basması emredilir. D-2207-14 emre uyar ve ambar benzeri binadan çıkıp SCP-2207-1 örneğine gelmesi emredilir. Bölge-██’nin silahlı koruma ünitesi önlem olarak Koruma Laboratuvarı 8803’e çağırılır.
Test süresine göre iki saat yirmi üç dakika sonra, D-2207-14 ambardan çıktığını ancak ahırdaki kişinin onu fark ettiğin ve tüfeğini ateşlediğini belirtir. Radyo üzerinden silah ateşlenme sesleri ve bilinmeyen bir dilde bağırmalar duyulur. Kurtarma kablosun çalıştırılır.
D-2207-14, SCP-2207-1 örneğine test zamanına göre iki saat otuz dakika sonra ulaşır. Bilinmeyen kişi ise bitkilerin bozulduğu alana girdiği anda Bölge-██’ın silahlı kurtarma ekibi ateş edemeden yere düşer. Bilinmeyen kişinin gövdesinin hızla mumyalaşmaya başladığı görülür. D-2207-14’e bilinmeyen kişiyi alması emredilir. SCP-2207-1 örneği, kendi kendine kapanmaya bırakılır.
İkinci set mısır örnekleri bozulma efektini göstermemektedir. Bilinmeyen kişinin üstünde bir cüzdan bulunur. İçinde bir kimlik kartıyla birlikte birkaç kağıt para örneği ve kişinin ailesi olduğu tahmin edilen bir set fotoğraf bulunur. Cüzdanda bulunan bütün bilgiler daha çözülememiş bir dilde yazılmıştır. Kurtarılan aletlerin ise bir orak ve bir demir testeresi olduğu belirlenmiştir.
D-2207-14, testten yaklaşık otuz dakika sonra bozulma efektinden dolayı mumyalaşarak ölmüştür. Bu efektin D-2207-14’ten, Evren-38’den kurtarılan bilinmeyen kişiden veya herhangi bir objeden iletilmediği gözlenmiştir.

Tarih: 19██-07-14
Test #: 42
Keşif #: 32
Denek Tipi: D-Sınıfı personel, EEG kaskı, standart kurtarma ekipmanı, radyo/video bağı ve C-Seviyesi PPE ile donatılmış.
Test Süresi: 24 saat.

Genel Bakış: Evren 42’ye giriş noktası çimenli bir alandır. İleride, yaklaşık iki-üç kilometre uzaklıkta olan bir şehrin ufuk çizgisi görülebilmektedir. D-2207-16’ya SCP-2207-1 örneğinden geçmesi emredilir.
D-2207-16’nın örnekten geçtiği görülür ancak tamamen geçtiği anda olduğu yerde donar. Video görüntüsü hala çalışmaktadır ve D-2207-16’yla iletişim başarısızdır. EEG kaskı bir anda Alfa beyin dalga aktivitesinde bir artış gösterir. Otuz saniye sonra kurtarma kablosu çalıştırılır.
Kurtarma kablosu SCP-2207-1 örneğinde kopar ve radyo/video bağına da zarar verir. SCP-2207-1’den yapılan gözlem, diğer taraftaki kablonun gevşek durduğunu gösterir.
Farklı aletlerle kurtarma çalışmaları devam eder. Ancak, bütün denemeler, içeri sokulan aletlerin D-2207-16 gibi donmasıyla sonuçlanır. Aynı şekilde, SCP-2207-1’i açık tutan metal desteklerin de donduğu gözlemlenir.
24 saat sonra SCP-2207-1’in zorla kapanması sonucu keşif biter. Metal destekler ve kurtarmada kullanılan bütün aletler zarar görmüştür. D-2207-16 kurtarılamaz.
Not: D-Sınıfı personelin yıpranması ve SCP-2207-1 örneklerinin dışının neredeyse her zaman düşmanca ve/veya tehlikeli olması sebebiyle, buradan sonraki bütün SCP-2207 testlerinde uzaktan kumandalı drone’lar kullanılacaktır.

Tarih: 19██-07-28
Test #: 56
Keşif #: 46
Denek Tipi: Uzaktan kumandalı drone, radyo/video yayını ile donatılmış.
Test Süresi: 35 dakika, 45 saniye

Genel Bakış: Evren-56’ya giriş alanı, büyük bir şehri gören küçük bir yerleşim alanıdır. Drone içeri gönderilir.
Bir dakika içinde, şehrin gökdelenleri eğilmeye başlar. Bu durum, şehirde yaşayanlarda hafif bir panik oluşturur. Keşif devam ettikçe, eğilme efekti de artar. Üç dakika sonra, gökdelenler erimeye başlar ve eğilme efekti, yerleşim alanındaki evlere de sıçrar. Beş dakika sonra, erime efekti kişilere de geçer.
On dakika sonra, görülebilen neredeyse her şey eriyik göletlere dönüşmüştür ve drone’un sürücüsü, drone’un sürüşünde zorluk yaşadığını söyler. On beş dakika sonra drone tepkisiz kalır ve yere düşer. Video kaydı bu drone’dan hala devam etmektedir.
İkinci bir drone gönderilir, ancak yirmi beş dakika sonra ikinci drone’un sürücüsü de drone’un kontrolünde zorluk yaşadığını belirtir. Dikkat çekici yeni bilgi kaydedilmediği için ikinci drone geri çağrılır ve SCP-2207-1 örneği kendi kendine kapanmaya bırakılır.
İkinci drone’un incelenmesi sonucu bütün yük taşıyan yüzeylerin eğildiği görülmüştür. Metal desteklerin Evren-56 tarafında olan kısımları da eğilmiştir. Dayanıklılık ve basınç testleri, eğilen materyalin orijinal halinden farklı olmadığını göstermiştir.

Tarih: 19██-10-06
Test #: 126
Keşif #: 116
Denek Tipi: Uzaktan kumandalı drone, radyo/video yayını ile donatılmış.
Test Süresi: 1 saat, 21 dakika, 36 saniye.

Genel Bakış: Evren-126’ya giriş noktası, ılıman bir ormandaki bir kayrandır. Drone gönderilir. Yerde, havada ve gökyüzünde, ara ara çıkan ve soluk çizgiler görülmektedir. Çizgiler, drone’u etkilememektedir.
Test süresine göre üç dakika sonra çizgiler, gözlemlenebilecek kadar belirgin hale gelmiştir ve SCP-2207-1 örneğinin etrafında büyük oranda bulunmaktadır.
Test süresine göre on dakika sonra, gökyüzünün bazı kısımları mavi renk alır ve üstünde “[SİNYAL YOK]” yazıları çıkmaya başlar. SCP-2207-1 örneğinden bakıldığında, bu kısımlar siyah gözükmektedir.
Test süresine göre yirmi dakika sonra, bütün gökyüzü “[SİNYAL YOK]” yazısıyla kaplanmıştır. Güneş ışığı görülebilmektedir ancak belli bir kaynağı yoktur.
Test süresine göre kırk dakika sonra, yerin bazı kısımları da gökyüzünde olduğu gibi mavi üstüne beyaz renkte “[SİNYAL YOK]” yazıları çıkar. Bu bölgelerden biri, bir ağacın altına denk gelir. Ağaç, yazının içine düşerek kaybolur.
Test süresine göre bir saat sonra, “[SİNYAL YOK]” yazıları havada da belirmeye başlar. Bundan on beş dakika sonra “[SİNYAL YOK]” yazılarının keşfi engellemesi sonucu drone geri çağırılır. Drone’un sürücüsü drone’u düzgünce kontrol edemez ve drone yere düşer. İki dakika sonra, bir “[SİNYAL YOK]” yazısı drone’un altında belirir ve bağlantı kaybolur. Metal destekler çıkarılır ve SCP-2207-1 örneği kendi kendine kapanmaya bırakılır.

Kaza 2207-01: 19██-10-16 tarihinde, takip eden mektup Bölge-██’in yönetimine gönderilmiş olarak bulunmuştur:

İLGİLİ KİŞİLERE
YAKIN ZAMANDA OLAN BİRDEN ÇOK YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYLARI ORGANİZASYONUNUZ SCP Vakfı’NA BAĞLANMIŞTIR. BU OLAYLAR ÖNCESİNDE EVREN 8d57-fE2ξ-D (ORGANİZASYONUNUZUN BULUNDUĞU EVREN)’İN ÇOKLU EVREN SEYAHAT KAPASİTESİNİN AZ OLDUĞU BİLİNDİĞİNDEN DOLAYI, ORGANİZASYONUNUZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN HAREKETLERİN KÖTÜ AMAÇ OLMADAN VEYA SONUÇLARI HAKKINDA TAM BİLGİ SAHİBİ OLMADAN YAPILDIĞINA İNANILMAKTADIR.

BU SEBEPTEN DOLAYI BU YAZIŞMA ████████ TARAFINDAN YASALAR DAHİLİNDE BİR DURDURMA-VE-VAZGEÇİRME UYARISI OLARAK KABUL EDİLMEKTEDİR. ORGANİZASYONUNUZ TARAFINDAN BİR YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYINA KATKI SAĞLAYAN YENİ HAREKETLER TAKİP EDENLERİN BİR VEYA BİRDEN FAZLASINA SEBEP OLABİLİR:

  • EVREN 8d57-fE2ξ-D’NİN VE SAKİNLERİNİN RESMİ OLARAK KINANMASI
  • YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYI BAŞINA Φ87,000,000.00’A ÇIKABİLEN PARA CEZASI
  • YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYI BAŞINA EN AZ ÜÇ BİN (3000) YILDIZ DOLAŞIMI HAPİS CEZASI
  • ████████ SİLAHLI KUVVETLERİ TARAFINDAN ENGELLENME
  • EVREN 8d57-fE2ξ-D’E ZORLA YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYI AÇILMASI

SİZİN KOLAYLIĞINIZ İÇİN, YGGDRASIL-BOZULMASI OLAYLARININ ALGILANDIĞI TARİH VE ZAMANLARIN BİR LİSTESİ EKLENMİŞTİR. BU YASAL UYARIYA UYULMASI İÇİN BU LİSTEYE BAŞVURMAKTAN ÇEKİNMEYİN

İŞBİRLİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

İMZA
Sigma-Xotoxin, ÇOKLU EVREN KAZALARI OFİSİ.

Bu mektup alındıktan sonra cevap olarak bütün testler durdurulmuştur. 2015-08-03 itibariyle Sigma-Xotoxin varlığı veya ████████ tarafından başka yazışma alınmamıştır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License