SCP-2287
rating: +2+x

Madde #: SCP-2287

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2287, Site-██'da yer alan Koridor ██ içerisinde muhafaza edilecektir. Yetkisi olan testler haricinde SCP-2287'in maskesi çıkarılmamalıdır. SCP-2287'in gıda ihtiyacı yoktur, fakat iyi huylu davranışları karşılığında kendisi tarafından talep edildiği takdirde gıda temin edilebilir. SCP-2287'ye temin edilen yazılı eserler Braille Alfabesine çevrilmiş olmalıdır.

Açıklama: SCP-2287, başı bulunmayan beyaz bir erkek insansıdır. SCP-2287 birden çok olağanüstü nitelik taşır; aralarında en kayda değer olanı, başının yokluğuna rağmen hayatta olmasıdır. "Bay Kafasız, Küçük Baylar Serisi ®, Dr. Wondertainment tarafından" yazısı SCP-2287'nin sırtında dövmeli haldedir. Boynunun açıkta kalan kısmı deriyle kaplıdır. Radyografik muayene sonucunda boyun güdüğünün yalnızca en alttaki dört boyun omuruna sahip olduğu görülmüştür; ancak omurgada herhangi bir tahriş izi bulunamamıştır.

SCP-2287; düşünebilme, duyma ve koklama gibi baş gerektiren birçok yetiye sahiptir. Kendisi konuşabilmesine rağmen ses tonu bir insanınkinden oldukça farklıdır; aynı zamanda kör olduğunu iddia etmektedir. Yemek yemeye veya nefes almaya ihtiyacı yoktur. Gerekli enerjiyi nereden aldığı sorulduğunda "gelişmiş bir tür fotosentez sayesinde sanırım" yanıtı alınmıştır (bkz. Sorgu Kaydı 2287-41-B).

SCP-2287'nin başının yokluğu doğrudan algılanamaz; SCP-2287'ye bakan bireyler, SCP-2287'nin gözünden kendi başsız hallerini görürler. Bu durumdaki bireyler, kendilerinden "kopuk" hissettiklerini belirtir fakat güçlükle de olsa vücutlarını kontrol edebilirler. Bu etki yalnızca SCP-2287'ye doğrudan insan gözüyle bakıldığında gerçekleşir. SCP-2287'nin başının yokluğu canlı video kayıtlarında, fotoğraflarda, aynalarda ve pencere veya lens ardından kolaylıkla görülebilmektedir. Radyal Keratotomi ameliyatı geçiren bireyler başın yokluğunu algılayamamaktadır. Test edilmesi için katarakt ameliyatı geçirmiş herhangi bir birey henüz elde bulunmamaktadır.

Benzer şekilde SCP-2287, hareket dedektörlerinde ve benzeri cihazlarda başsız görünür. Buna rağmen SCP-2287, bir baş gerektiren bazı eylemleri gerçekleştirebilmektedir; şapka, maske, atkı, kulaklık, burun tıpası, kulak tıpası, küpe, gözlük, ruj ve toka giyebilmesi buna örnek olarak verilebilir. (Eşyaların tam bir listesi için bkz. Belge 2287-N12)

SCP-2287, 24 Kasım 20██ tarihinde, Wisconsin, ██████ kentinde bulunan vatandaşlardan SCP-2287'nin etkilerini tarif eden ihbarlar alındıktan sonra keşfedilmiştir. Olaya tanık olanlara amnestik verilerek SCP-2287 sorunsuz bir şekilde muhafaza altına alınmıştır.

Ek 2287-1: SCP-2287, talep üzerine aşağıdaki belgeyi temin etmiştir:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License