SCP-2295
rating: +3+x
kairos.jpg

SCP-2295 devre dışı durumda iken

Madde #: SCP-2295

Nesne Sınıfı: Güvenli

Özel Saklama Prosedürleri: SCP-2295, Site-37'de bulunan Depo Kanadı-25 içerisinde standart bir muhafaza kasasının içinde tutulacaktır.

Seviye 3 veya daha yüksek personel gerekli kağıtları doldurduktan sonra SCP-2295 üzerinde deneyler yapabilir. Eğer SCP-2295'e erişim sürenizin 24 saati aşması bekleniyorsa lütfen Dr. Gergis ile iletişime geçiniz.

Açıklama: SCP-2295, içi doldurulmuş yamalı bir oyuncak ayıdır. Uzunluğu "baş" kısmından "ayak" kısmına kadar 46 cm olup içi tekstil elyafı ve pamuk ile doldurulmuştur. SCP-2295'in göğüs kafesinin sol kısmında, anatomik olarak gerçeğe yakın bir kalp çıkartması vardır; ayrıca boynunda bir fular bulunmaktadır. SCP-2295'i meydana getiren yamaların rengi ve kumaşı çeşitlilik gösterir. Yapılan deneyler, SCP-2295'i oluşturan maddelerin içeriğinde kimyasal bir anomali tespit etmemiştir.

SCP-2295, kendisine iki (2) metre mesafede bulunan bir insanın herhangi bir organında ağır hasar bulunması durumunda devreye girer. Mesafe içinde bulunan iki veya daha fazla denek arasından, SCP-2295 her zaman daha genç olana öncelik verir. SCP-2295 olağanüstü bir şekilde ağzından bir makas, beyaz iplik, tığ ve dikiş ipliği çıkarır. Daha sonra yakın çevresinde bulunan herhangi bir kumaşı veya dolgu malzemesini kullanarak1 SCP-2295-1'i meydana getirir: deneğin organının yamalı bir kopyası2. SCP-2295-1, yapımı tamamlandıktan sonra ortadan kaybolur ve denek baygınlık geçirir. SCP-2295-1 olağanüstü bir şekilde deneğin hasar almış organı ile yer değiştirir. Değiştirilen organların nereye kaybolduğu henüz öğrenilebilmiş değildir.

Eğer yakın çevresinde kullanılacak herhangi bir malzeme yoksa SCP-2295 kendisinden kumaş ve dolgu kullanır. SCP-2295'in içinde, harcanan dolgular tamamen yenilenene kadar günde bir (1) gram dolgu malzemesi oluşur. Ancak kendisinden harcanan kumaş bu şekilde yerine gelmez. SCP-2295'in kendini tamir etmesi için yakınına fazladan kumaş yerleştirilmelidir.

SCP-2295-1 örnekleri, yaşanması gereken birçok biyolojik, kimyasal ve tıbbi yetersizliğe rağmen yerini aldıkları organın işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirirler. Yeni organ deneğin içine yerleştirildiğinde gerekli damar ve dokular sorunsuz bir şekilde yeni organa bağlanır. Bugüne kadar vücut tarafından reddedilen bir SCP-2295-1 örneği hiç olmamıştır; aynı zamanda bugüne kadar SCP-2295 tarafından tedavi gören bütün denekler tamamıyla iyileşmiştir.

Deney Kaydı-2295

SCP-2295'in kabiliyetlerinin sınırlarını belirlemek amacıyla deney yapılması uygun görülmüştür. Deney için gerekli malzemeler odaya yerleştirilmiştir.

Ek-2295: Belge 2295, kaza yapmış olan bir posta aracının içerisinde, SCP-2295'e bağlı halde bulundu. Belge 2295, kırmızı renkli bir "Geçmiş Olsun" kartı olup kartın ön yüzünde "AYI KAIROS" yazısı bulunmaktadır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License