SCP-2316rating: +2+x
GÖZLEM KURULUNUN EMRİYLE
Aşağıdaki dosya, Keter sınıfı anormal bir bilişsel tehlikeyi tanımlamaktadır
ve Seviye 4/2316 olarak sınıflandırılmıştır.
Yetkisiz erişim yasaktır.
2316
2316
4

Cognito_warning.png

Uzun zamandır bekliyorlar.
Aşağıdaki dosya, anormal bilişsel tehlikeli etkilere sahip görüntüler ve metinler içermektedir. Sudaki cesetleri tanımıyorsun. Bu nedenle, bu dosyaya erişen tüm personelin 14.5'ten az olmayan bir Bilişsel Direnç Değerine (BDD) sahip olduğunun onaylanması mecburidir. Otomatik BDD doğrulamasında başarısız olursanız, lütfen sakin olun ve hareket etmeyin. Sitenizin tıbbi personelinin bir üyesi kısa süre içinde yanınızda olacaktır.


Lütfen aşağıdaki cümleyi mikrofonunuza yavaş ve net bir şekilde tekrarlayın:

Sudaki cesetleri tanımıyorum.


header.png

SCP-2316.


Özel Saklama Prosedürleri: Hiçbir koşulda Vakıf personeli SCP-2316'ya yaklaşmamalıdır. SCP-2316'nın gözetimi, yalnızca video ve ses kayıt cihazları ile donatılmış, uzaktan kontrol edilen kukla sondalar tarafından gerçekleştirilmelidir. SCP-2316'nın video ve ses kayıtları yalnızca bilişsel tehlikeli anomalilerin etkilerine karşı yeterli direnci olan personel tarafından incelenmelidir.

SCP-2316'nın bulunduğu göl karantina altına alınmıştır ve çitlerle çevrilmiştir. Göl, SCP-2316'ya maruz kalmamış ve özellikleri hakkında ön bilgiye sahip olmayan bireyler tarafından rutin olarak devriye gezilmelidir. Sudaki cesetleri tanımıyorsun. Karantina alanına girmeye çalışan bireyler yakalanmalı ve tam bir bilişsel etki taraması için Site-33'e gönderilmelidir. SCP-2316'nın bulunduğu gölün 50 metre yakınına gelen bireyler kayıp olarak kabul edilmelidir.

Lütfen aşağıdaki cümleyi mikrofonunuza yavaş ve net bir şekilde tekrarlayın:

Sudaki cesetleri tanımıyorum.


Açıklama: SCP-2316, ████████ İlçesi, ███████'taki ███████████ Gölünde bulunan anormal bir fenomenin atamasıdır. SCP-2316, su yüzeyinde küçük bir grupta yüzen bir grup insan cesedi1 olarak tezahür etmektedir. Bu cesetlerin kimlikleri [BİLİŞSEL TEHLİKE ÇIKARILDI] [Otomatik Değişiklik: BİLİNMİYOR], ancak DNA testi sonuçları kesin değildir.

SCP-2316, birden fazla örnekten oluşuyor gibi görünse de, SCP-2316'nın kolektif bilinçten oluşan bir varlık olabileceği teorileştirilmiştir. SCP-2316 örnekleri tek başlarına hareket etmez, ancak topluca tek bir2 birim olarak hareket edebilir. SCP-2316 örnekleri3 tanınmaz haldedir ve sudaki cesetleri tanımıyorsun.

SCP-2316 güçlü bir bilişsel tehlike etkisine sahiptir, SCP-2316'yı görmüş olan, niteliklerinin belirli kısımlarının farkında olan veya [BİLİŞSEL TEHLİKE ÇIKARILDI] [Otomatik Mesaj: GEÇERSİZ] kaydolmuş bireylere, her SCP-2316 örneğinin sıklıkla çocukluklarından tanıdıkları insanlar olduğuna inandırır4.

███████████ Gölüne girerek veya bir SCP-2316 örneğine dokunarak SCP-2316 örnekleriyle temasa geçmeye çalışmak, yeni SCP-2316 örneklerinin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Sudaki cesetleri tanımıyorsun. Yeni ortaya çıkan örnekler yalnızca, etkilenen bireyleri göle zorlayarak, bilişsel tehlikenin5 gücünü güçlendirmeye ve arttırmaya hizmet eder. Göle bu şekilde giren bireyler kaybolmuştur ve bugüne kadar hiçbiri kurtarılamamıştır.

Ek 2316.1: Röportaj

[VERİ ÇIKARILDI]6


Lütfen aşağıdaki cümleyi mikrofonunuza yavaş ve net bir şekilde tekrarlayın:

Sudaki cesetleri tanımıyorum.
Sudaki cesetleri tanıyorum.

Ek 2316.2: GEÇERSİZ GİRİŞ AŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDAAŞAĞIDA

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License