SCP-2348
rating: 0+x
sky.jpg

SCP-2348'in güncel fotoğrafı.

Madde #: SCP-2348

Nesne Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: Bölgedeki Vakıf uyduları ve yüzey izleme karakolları SCP-2348'i sürekli olarak izlemelidir. Anomalinin yapısındaki değişiklikler ve hareket belirtileri derhal bildirilmelidir.

Açıklama: SCP-2348, Pasifik Okyanusu (yüzey koordinatları 48°52.6′S 123°23.6′W, bundan böyle Nokta 2348 olarak anılacaktır) üzerinde, yerden 50 kilometre yüksekte bulunan 0,6 kilometre genişliğinde bir kümülüs bulutudur. Bulut, yüksek bir ayrıntı düzeyine sahip, parmakları açık bir insan eli şeklindedir.

Keşfedildiğinden bu yana, bulut yapısını hiçbir zaman değiştirmemiştir veya mevcut konumundan ayrılmamıştır. Değişikliklere neden olma girişimlerinin hepsi başarısız olmuştur.

SCP-2348 ile ilişkili diğer fenomenler aşağıdadır:

  • Anomaliyi 5 dakikadan fazla gözlemleyen bireyler, gökyüzünde bulunan diğer bulutların, nesnelerin ve fenomenlerin varlığını algılayamayacaktır. Bu etkiler, gözlem durduktan sonra sona erecektir.
  • Nokta 2348'in 60 km'lik yarıçapındaki gözlemciler, gece gökyüzünde gök cisimlerinin bulunmadığını bildirdi. SCP-2348'e genellikle görünen tek yıldız denir.
  • Doğrudan SCP-2348'in altından geçen bulutların %30 %60 %85'inin SCP-2348'den ayırt edilemez olduğu ve aynı anormal özellikleri sergilediği bulunmuştur. Bulutlar, doğal olarak dağılıncaya kadar ayırt edilemez olmaya devam eder.
  • Nokta 2348'in 60 km yarıçapında çalıştırılan kamera ekipmanının %9'u çeşitli bulutların canlı görüntülerini kaydeder. Bir dakika sonra bu bulutlar ne olursa olsun yok olur. Testler, görüntülenen bulutların hiçbir zaman var olmadığını doğrulamıştır.
  • 60 kilometrelik bir yarıçap içindeki yağışlar genellikle bu anomali ile aynı şekle ve yapıya sahip, ancak işaret parmağı uzatılmış buz kristalleri içerir. Suya maruz kalan kristaller bulut benzeri aerosoller üretir; Tüketme, tüketicinin SCP-2348'den ayırt edilemez hale gelmesine ve ardından gökyüzüne doğru olan hücresel çoğalmaya yol açar.
  • Birçok birey SCP-2348'i güneş ışığı, ay ışığı ve yıldız ışığının tek kaynağı olarak tanımlamıştır. Gökyüzü hakkındaki bilgiler buna göre düzeltilmiştir.
  • Doğrudan SCP-2348'in altından geçen havadaki nesnelerin %0,1'i SCP-2348'den ayırt edilemez hale gelecektir. Bu şekilde etkilenen insanlı nesnelerdeki bireylerin ek olarak gökyüzünün bir parçası olduğu görülür.

Anomalinin keşfedilmesinden bu yana, 2.800 kilometre yarıçapındaki bulutların sayısı azalmıştır. Bu, SCP-2348 olmayan bulutların yokluğunun daha fazla onaylanmasına atfedilmektedir.

Geçmişte nesneler SCP-2348'e girmiş olsa da, tüm tanıklar SCP-2348'in yalnızca ek gökyüzü çıkardığını bildirmiştir.

GÜNCELLEME

SCP-2348 şu anda doğrudan aşağıya işaret eden bir insan eli şeklindedir. Nokta 2348'in 2800 km yarıçapındaki karakollar, dış dünyadan tam bir izolasyon sağlayarak derhal süresiz karantinaya girmelidir. Muhafaza ekipleri SCP-2348 olmayan aerosollerin varlığını doğrulayana kadar bu alandaki sivil nüfus göz ardı edilmelidir.

Sıvı damlacıklar, donmuş kristaller ve diğer parçacıklardan oluşan atmosferik yapılarla ilgili bilgiler yok edilmelidir. Personel, bu yapılardan kaynaklanan ve çoğunlukla H2O moleküllerinden oluşan sıvıları tüketmemelidir; bunun yerine yedek sıvılar tüketilmelidir. Karantinayı sonlandırma emirleri gönderilinceye kadar başka mesaj beklemeyin.

Gökyüzü olduğunu iddia eden varlıklar görüldükleri yerde etkisiz hale getirilmelidir.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License