SCP-2358
rating: +3+x

Madde #: SCP-2358

Nesne Sınıfı: Öklid

Özel Saklama Prosedürleri: Kendini sansürleyen doğası ve hareket ettirilmelerine ilişkin mevcut sınırlamalar nedeniyle SCP-2358 örnekleri mevcut konumlarında kalacaktır. Mobil Görev Gücü Epsilon-7 (Forget-Me-Nots) amnestiklerin sivil gelişimini sürekli olarak izleyecek ve engelleyecektir.

Açıklama: SCP-2358, yoğun nüfuslu merkezlerde görülen antimemetik bir fenomendir. SCP-2358'in bilinen üç örneği Hong Kong'un Yau Tsim Mong Bölgesi'nde, New York'taki Times Meydanı'nda ve Tokyo'nun Shibuya Bölgesi'nde meydana gelmiştir. SCP-2358 örneklerinin görünümleri mavi ve yarı saydam bir ağaca benzer. SCP-2358 örnekleri oldukça soyuttur, W-Sınıfı veya ondan daha güçlü mnestiklerin etkisi altında olmaksızın bireyler tarafından algılanamazlar. Bu durum SCP-2358'in fotoğrafları ve dijital kayıtları için de geçerlidir.

Bir insan SCP-2358'i algıladığında bir dizi zihinsel etkiye maruz kalır. Bu etkiler dört aşamada, ve tüm aşamalar 13 ila 120 saat arasında değişen bir süre içerisinde gerçekleşir.

İlk Maruziyet

Aşama 1: Deneğin SCP-2358'e olan ilgisi artar ve SCP-2358 ile alakalı olmayan görev ve konulara konsantre olmakta zorluk yaşayabilir.

Aşama 2: Denek, yakındaki yüzeylerde SCP-2358 benzeri bitki büyümesine dair halüsinasyonlar gördüğünü iddia eder. Bu süre zarfında denekler diğer insanların SCP-2358 ile alakalı farkındalığını arttırmaya veya onları SCP-2358'e maruz bırakmaya çalışacak, bu eylemleri antimemetik algılama filtresiyle engellendiğindeyse sıklıkla hafif bir rahatsızlık göstereceklerdir.

Aşama 3: Denekler, halüsinasyonlu büyümenin sürekli olarak tüm görüşlerini engellediğini ifade edecek ve görme algılarını kaybedecektir. Denekler bu aşama esnasında kasılma nöbetleri de geçirebilir.

Aşama 4: Denek katatonik hale geçer ve oldukça yüksek seviyelerde nörolojik aktivite gösterir.

Amnestik tedavinin semptomları yavaşlatmaktaki etkisi kanıtlanmıştır fakat henüz bu semptomları durdurabilmek veya tersine çevirebilmek mümkün değildir.

Edinme: SCP-2358, Antimemetik Departmanı tarafından yapılan; algılanmaya karşı dirençli anomalileri saptamak ve onları muhafaza etmek amacıyla kimyasal amnestiklerden yararlanmayı hedefleyen bir deneysel proje esnasında keşfedildi. İlk SCP-2358 örneği, bölgede yapılan deneysel bir tarama esnasında New York'ta bulunuyordu.

Ek: Her bir SCP-2358 örneğine yerleştirilmiş olan iki not keşfedildi. Notların içeriği tüm örnekler için aynıdır ve tüm notlar SCP-2358 ile aynı antimemetik fenomen tarafından etkilenmiş gibi görünmektedir. Bu notların birer kopyası aşağıda verilmiştir ve belgelerdeki tüm redaksiyonlar, orijinal metinde de mevcuttur.

Madde #: SCP-████

Madde Sınıfı: Keter

Özel Saklama Prosedürleri: [ÖNCEKİ PROSEDÜRLER İLGİSİZ] Her SCP-████ örneği, Mariotte-Pashler antimemetik algılama filtresi kullanılarak kontrol altına alınacaktır. SCP-████ örnekleri, yoğun nüfusa ve yoğun trafik akışına sahip konumlara yerleştirilecektir.

Açıklama: SCP-████ yedi memetik vektör objesinden oluşan bir dizidir. SCP-████ örneklerinin görünüşleri mavi ve yarı saydam bir ağaca benzer. SCP-████ örnekleri oldukça soyuttur ve maddeyle fiziksel bir etkileşime giremezler.

SCP-████, bir insan tarafından görsel olarak gözlenmediğinde hızlıca büyümeye ve genişlemeye başlar. SCP-████, soyutluğu nedeniyle çoğu engeli aşarak büyüyebilir ve genellikle insanlar tarafından gözlemlenebilmesini maksimize edecek şekilde büyür. İnsanlar tarafından yapılan görsel gözlemin, SCP-████ 'nin büyümesini durdurduğu ve tersine çevirdiği gösterilmiştir.

Bir insan SCP-████ 'yi algıladığında bir dizi zihinsel etkiye maruz kalır. Bu etkiler dört aşamada ve tüm aşamalar 13 ila 120 saat arasında değişen bir sürede gerçekleşir.

İlk Maruziyet

Aşama 1: Deneğin SCP-████ 'e olan ilgisi artar ve SCP-████ ile alakalı olmayan görev ve konulara konsantre olmakta zorluk yaşayabilir.

Aşama 2: Denek, yakındaki yüzeylerde SCP-████ benzeri bitki büyümesine dair halüsinasyonlar gördüğünü iddia eder. Bu esnada denekler diğer insanların SCP-████ 'e karşı olan farkındalığını arttırmaya veya insanları SCP-████ 'e maruz bırakmaya kalkışacaklardır.

Aşama 3: Denekler, halüsinasyonlu büyümenin sürekli olarak tüm görüşlerini engellediğini ifade edecek ve görme algılarını kaybedecektir. Denekler bu aşama esnasında kasılma nöbetleri de geçirebilir.

Aşama 4: Denek katatonik hale geçer ve oldukça yüksek seviyelerde nörolojik aktivite gösterir.

Amnestik tedavinin semptomları yavaşlatmaktaki etkisi kanıtlanmıştır fakat henüz bu semptomları durdurabilmek veya tersine çevirebilmek mümkün değildir.

SCP-████ 'nin insanlar tarafından hareketi, insan ortamını kullanarak bilginin uzak mesafelere aktarılmasını sağlayan [VERİ ÇIKARTILDI] aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Edinme: SCP-████ ilk olarak Site-13 Memetik Departmanı'nın dokuzuncu kanadında, █/█/19██ tarihinde ortaya çıktı. Kaynak bilinmiyor.

Merhaba,

☐☐☒▦⚉☐☒☐t☐☐☐☐▦⚉☐☒☐h☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐e☐☐☒▦⚉ ☐☒☐☐p☐☐☒▦⚉☐☒a☐☐☐⚉l⚉〿☐☐☐☒a☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☒▦⚉☐☐☐☒d▦⚉☐☒☐☐☐i☐☐☒▦⚉☐☒n☐☐ ☐☐☐☒▦⚉☐☒a☐☐☐⚉⚉〿☐☐☐n☒☒☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☒▦⚉☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐d☐☐ ☒▦⚉☐☒☐☐☐⚉⚉t☐☐☐☒☒☐☐☒▦h⚉☐☒☐☐e☐☐☐☒▦ ⚉☐☒p☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒a☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐☒w▦☒☐☐☐⚉n⚉〿 ☐☐☒☒☐☐☒▦⚉☐☐☐☒▦⚉☐☒☐b☐☐☐☐☒▦e⚉☐☒☐☐☐☐☐ ☒▦l⚉☐☒☐☐☐☐☐☒▦⚉☐☒☐☐☐o⚉〿n☐☐☒☒g☐☐☒▦ t⚉☐☐☐☐☐☒▦⚉o☐☒☐☐☐☐☐ ☒▦u⚉☐☒☐☐☐☐s☐☒▦⚉☐☒☐☐☐☐☐


Bilişsel tehdit etkinleşmediğine ve bunu hala okuyabildiğinize göre ya Vakıf için ya da muhafaza işlemini yapabilecek donanıma sahip birisi için çalışıyorsunuz. Eğer dosyanın orijinal versiyonunu okuyorsanız, mümkün olan en kısa sürede dosyada yazanları üstlerinize iletin ve A- Sınıfı amnestiklerden alın. Ağacı bizzat görmüş olmanız yakın zamanda öleceğiniz anlamına gelir fakat amnestikler size fazladan birkaç saat kazandırabilir.

Bununla baş edebilecek kadar ilerlemiş olmanız gerektiğinden, elimizdeki bilgileri sizinle paylaşabiliriz. Anlayabildiğimiz kadarıyla, ağaçlar bilginin yaşayan versiyonlarıdır. Bilgi, gözler aracılığıyla alınır ve beyne aktarılır; beyne ulaştığındaysa büyüyebileceği yeni bir yere sahip olur. Eğer onu gözlere ulaşamadan keserseniz, ağaç daha da büyüyecektir. İşte, Mariotte-Pashler filtresinin devreye girdiği yer burasıdır.

Filtre kendisini belirli bir fikre, yani ağaçlara bağlar. Bilgi bu aşamada halen duyular tarafından emilebilir fakat filtre, bilgi henüz beyinde kök salamadan onun gereksiz veri olarak zorla atılmasını sağlar. Ne yazık ki filtre sınırlı miktarda bilgiyi işleyebilir; dolayıyla ağaçların küçük kalması ve bunun için de kalabalık alanlarda tutulmaları gerekir. Tüm sürecin nasıl işlediği daha da karmaşıktır fakat meselenin özü kabaca budur.

Dilediğiniz antimemetik veya memetik uzmanına bu dosyayı incelettirin, burada verilen bilgilerin anomaliyle ilişkili ve muhafaza prosedürlerinin de uygun olduğunu teyit edeceklerdir.

Bu bizim muhafaza prosedürümüz, yapmamız gereken şey. Muhtemelen güvenin sizin çalışma alanınızda büyük bir rolü yoktur, fakat hem sizin hem de bizim güvenliğimiz için bize bir seferliğine güvenmenizi istemek zorundayız. Ağaçları hareket ettirmeyin, ne yaptığımızı biliyoruz.

İyi Şanslar,
Melinda Williams
SCP Vakfı Karşıkavramsal Bölümü

Melinda Williams veya SCP Vakfı Karşıkavramsal Bölümü hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ayrıca SCP-2358 dosyası oluşturulmadan önce Vakıf veritabanında yukarıdaki belgelerdeki açıklamalarla eşleşen ve dört rakamlı tanımlayıcıya sahip herhangi bir SCP nesnesi mevcut değildi.

Belgelere yerleştirilmiş orijinallik onaylama kodları ve 05 konseyinin çoğunluk oyu nedeniyle daha fazla bilgi gün ışığına çıkana dek SCP-2358'nin muhafaza prosedürleri için belgelerdeki talimatlar dikkate alınacaktır.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License